Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2011 » Кашуба О.Ю. Розвиток державної валютної політики в Україні за період незалежності
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 3585
  • Автор: o.kashuba
  • Дата: 13-11-2011, 17:23
 (голосов: 0)
13-11-2011, 17:23

Кашуба О.Ю. Розвиток державної валютної політики в Україні за період незалежності

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2011

УДК 336
© Кашуба О.Ю., 2011
ЛНУ імені Івана Франка, Екф-45с

РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОЇ ВАЛЮТНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ ЗА ПЕРІОД НЕЗАЛЕЖНОСТІ
DEVELOPMENT OF STATE FOREIGN EXCHANGE POLICY IN UKRAINE FOR THE PERIOD OF INDEPENDENCEАнотація. У статті розглядаються етапи становлення та розвитку валютної політики України за період незалежності, здійснюється аналіз динаміки валютного курсу гривні до інших валют, наводяться стратегічні завдання формування валютної політики держави у сучасних умовах розвитку.
Ключові слова: валюта, валютна політика, курс національної валюти.
Annotation. The article examines the stages of formation and development of Ukraine's currency policy for the period of independence, by analysis of changes in exchange rate to other currencies, given the strategic task of forming monetary policy in modern conditions of development.
Keywords: currency, monetary policy, our national currency.
Питання становлення ефективної державної валютної політики в Україні протягом періоду незалежності набуває особливого значення та актуальності, оскільки в сучасних умовах господарювання, валютний ринок перебуває під постійним негативним впливом кризових явищ економіки.
Проблемам дослідження валютного ринку присвячено праці російських та вітчизняних вчених: О.Киреєва, Л.Красавіної, Д.Лук'яненка, В.Будкіна, Б.Губського, Ю.Пахомова, Є.Савельєва, А.Гальчинського, А.Філіпенка. Ю. Блащук, С Міхайліченко та ін.
Проте, незважаючи на здійснені науковцями дослідження, негативні тенденції розвитку валютного ринку України продовжують проявлятись у вигляді значних валютних коливань та інфляційних впливів.
Тому, метою даної статті є здійснення аналізу стану валютного ринку України, виявлення основних тенденцій валютної політики на сучасному етапі.
Завданням валютно-курсової політики держави є забезпечення стабільної зовнішньої купівельної спроможності національних грошей. Це виражається в підтримці стабільного валютного курсу національної грошової одиниці держави.
Можемо навести три початкові етапи становлення державної валютної політики протягом 1990-2011 років:
На першому етапі (до 1991 року) до моменту розпаду СРСР така державна система характеризувалась як суворо обмежувальна, директивна та монопольно-біржова. Усі питання, пов'язані з експортом та імпортом, вирішувалися на рівні союзних міністерств і відомств через їх всесоюзні господарські розрахункові зовнішньоторговельні організації (об'єднання) [1, c. 154-160].
На другому етапі (1991 – 1994) після прийняття ряду законодавчих і нормативних актів, спрямованих на реформування та лібералізацію зовнішньоекономічних відносин, фактично була повністю зруйнована стара державна система контролю. Тобто початок нового етапу було покладено одночасно з прийняттям Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність”, що наділив усіх суб’єктів підприємницької діяльності рівними правами в цій сфері [1, c. 154-160].
Третій етап (1995 – по теперішній час) характеризується становленням сучасної державної системи управління зовнішньоекономічною діяльністю. За цей час нормативна база удосконалювалась, але корінних змін не відчула. Формування національної валюти в Україні за умов переходу до нової економічної системи (з 1990 року) відбувалося в кілька етапів. Перший етап - у січні 1992 року було зроблено випуск у готівковий обіг тимчасової перехідної валюти – купоно-карбованця. Другий етап – 7 листопада 1992 року Указом Президента “Про реформу грошової системи України” запроваджувався у безготівкову сферу купоно-карбованець замість російського рубля. За допомогою цього заходу Україна вийшла з рублевої зони. Але вже у той час вимивання національного багатства у вигляді грошового капіталу у доларовому еквіваленті становило близько 8 мільярдів доларів українських національних ресурсів. Третій етап – 1-16 вересня 1996 року в Україні було проведено грошову реформу та випущено у загальний обіг постійну національну валюту замість тимчасової – гривню. Одночасно відбулася деномінація шляхом зменшення у 100 000 разів усіх цінових показників, складових грошової маси та її загальної величини [3, c. 184-189]. Варто зазначити, що незважаючи на зміни у валютній політиці на третьому етапі розвитку валютного регулювання у 2008 році спостерігалось значне падіння обмінного курсу гривні до інших іноземних валют. Варто зазначити, що така девальвація спричинила наступні негативні тенденції для розвитку фінансового ринку країни, як:
- зміна вартості активів банків – значне зменшення кількості депозитів та відміна кредитування банками країни;
- падіння ліквідності та банкрутство окремих фінансових установ;
- здешевлення вартості боргу України перед міжнародними організаціями за рахунок зміни курсу валют;
- здешевлення вартості експортно-орієнтованої сировини та продукції на міжнародних ринках;
- інфляція споживчих цін;
- відсутність довіри до банківської систем та національної валюти.
Після валютної кризи 2008 року курс національної валюти залишається стабільним і коливається у межах 7.80-8.20 грн за долл.США, див. рис. 1.

Кашуба О.Ю. Розвиток державної валютної політики в Україні за період незалежності
На нашу думку державна політика валютного регулювання на сучасному етапі розвитку економіки має орієнтуватися на досягнення наступних завдань: забезпечення стабільності динаміки валютного курсу гривні до інших валют; стимулювання зовнішніх джерел надходжень валюти на валютно-фінансовий ринок країни через зростання експорту, іноземних інвестицій тощо; урівноваження платіжного балансу країни та оптимізація державного боргу України перед міжнародними інституціями.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Журавка Ф.О. Вплив девізної політики НБУ на обмінний курс гривні / Ф. О. Журавка // Фінанси України. – 2008. – № 5. – С. 154-160.
2. Офіційний сайт Національного банку України www.bank.gov.ua
3. Чухно А.А. Природа сучасних грошей, кредиту та грошово-кредитної політики / А. А. Чахно // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 9. – С. 184-189.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Январь 2023 (27)
Декабрь 2022 (6)
Ноябрь 2022 (19)
Октябрь 2022 (83)
Июнь 2022 (30)
Май 2022 (25)
^