Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2011 » Медвідь С. Фондовий ринок України станом на сьогодні
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
13-11-2011, 22:25

Медвідь С. Фондовий ринок України станом на сьогодні

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2011

УДК 336
© Медвідь С., 2011
ЛНУ імені Івана Франка

Фондовий ринок України станом на сьогодні

Постановка проблеми. Для забезпечення стабільного економічного зростання нашій країні не вистачає фінансових ресурсів, і тому одним із способів покращення стану нашої держави є інтеграція України до світового фондового ринку. Ще з початку створення ринку цінних паперів в Україні гостро стоїть питання його ефективного функціонування. Метою роботи є дослідження ринку цінних паперів в Україні станом на сьогодні, визначення потенційних проблем розвитку та пошук можливих шляхів його ефективного функціонування та виходу на світову арену.
Аналіз дослідження. Фондовий ринок України є однією з найважливіших складових української економіки, яка є показником розвитку всієї фінансової системи країни. Сучасний стан ринку цінних паперів та його структура утворилися внаслідок процесів трансформації економічної системи, які відбулися в Україні під впливом різноманітних зовнішніх та внутрішніх факторів впливу, позитивних і негативних тенденцій розвитку. Важливим етапом реформування економіки країни є створення міцного та стабільного ринку капіталу. Будь-які великомасштабні перетворення в економіці залишаються незавершеними, якщо не створено конкурентоспроможного фінансового сектора і ринку капіталу, який буде здатний мобілізувати, перерозподіляти і надавати всі необхідні інвестиційні ресурси для економічних процесів. Тому саме розвиток ринку цінних паперів, як складової ринку капіталу та невід'ємного сегмента національної економіки, набуває важливого значення. Розвиток національного фондового ринку, поява нових видів операцій вимагають постійного відновлення звітності, забезпечення її прозорості та повноти, а також поглиблення контролю. Основними цілями формування ліквідного, надійного фондового ринку є забезпечення реалізації національних інтересів України, сприяння зміцненню економічного суверенітету та підвищення конкурентоспроможності національної економіки.
Наявність проблем на ринку цінних паперів – дуже актуальна тема на сьогоднішній день. Це пов’язано як з історичними змінами, так і з нинішнім положенням країни в цілому.
На сьогодні існує низка проблем розвитку фондового ринку. До основних відносять:
- високий ступінь ризиків;
- недосконалість нормативно-правового забезпечення;
- відсутність відкритого доступу до інформації;
- невеликий обсяг і низька ліквідність;
- нестача кваліфікованого персоналу;
- низький рівень капіталізації;
- порушення прав інвесторів.
Станом на сьогодні значні зусилля необхідно спрямувати на поліпшення інвестиційного клімату. В Україні є досить великі можливості для розвитку іноземного бізнесу та інвестицій, а саме : наявність відносно розвиненої інфраструктури; низька вартість ресурсів; сприятливе географічне положення; висока якість робочої сили; ненасичений вітчизняний ринок.
Висновки. Отже, для ефективного функціонування фондового ринку України передбачається реалізація завдань, що не втратили актуальність на цей час:
1. впровадження нових фінансових інструментів на фондовому ринку
для залучення внутрішніх і зовнішніх джерел інвестицій;
2. підвищення якості послуг професійних учасників фондового ринку, що
сприятиме створенню ефективної системи захисту прав та інтересів інвесторів;
3. підвищення рівня регулювання та нагляду на ринку цінних паперів
шляхом впровадження системи пруденційного нагляду, підвищення
можливостей та ефективності державного регулювання, удосконалення
діяльності саморегулівних організацій, підвищення вимог до професійних
учасників ринку цінних паперів та удосконалення системи фінансового
моніторингу на ринку цінних паперів;
4. створення умов для підвищення конкурентоспроможності фондового
ринку України з подальшою цивілізованою його інтеграцією в міжнародні
ринки капіталу;
5. популяризація фондового ринку з метою залучення додаткових
інвестиційних ресурсів і спрямування їх в реальний сектор економіки;
6. створення умов для появи потужного національного інституційного
інвестора, здатного здійснювати довгострокові інвестиції в економіку країни,
шляхом стимулювання розвитку інститутів спільного інвестування, зокрема
недержавних пенсійних фондів;
7. налагодження стосунків між політикою держави на фондовому ринку та податковою, валютною політикою з метою активізації залучення прямих та портфельних
інвесторів шляхом створення сприятливого податкового та валютного
механізмів регулювання ринку цінних паперів України.
Через низку невизначених проблем та питань, можна впевнено сказати, що український фондовий ринок найблищим часом не вийде на світову арену фінансових ринків. Проте, необхідно сподіватись, що діяльність державних органів влади буде стимулювати розвиток українського фондового ринку.

Література.
1. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.06.
2. Возний О.Л. Фондовий ринок та його роль у формуванні інвестиційного капіталу України / О.Л. Возний // Інвестиції: практика та досвід. – 2008. – № 10. – С. 17-21.
3. Тимчишин Л.В. Основні проблеми розвитку фондового ринку в Україні / Л.В. Тимчишин // Економіка та держава. – 2009. – № 4. – С. 28-34.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Июнь 2022 (30)
Май 2022 (25)
Апрель 2022 (1)
Март 2022 (1)
Февраль 2022 (1)
Декабрь 2021 (4)
^