Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2011 » Шанайда М.М. Роль фондової біржі на фінансовому ринку України
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
14-11-2011, 22:18

Шанайда М.М. Роль фондової біржі на фінансовому ринку України

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2011

УДК 336
© Шанайда М.М., 2011
ЛНУ імені Івана Франка, Екф-44с

Роль фондової біржі на фінансовому ринку України

У країнах розвинутих економік перерозподіл коштів на ринку цінних паперів здійснюється перш за все на фондових біржах. На сьогодні фондові біржі є символом ринкової економіки розвинутих країн,тобто зростає роль бірж як ринкового механізму. Також їх роль збільшується щодо впливу на політичне життя.[5]
Фондова біржа - організаційна форма спеціалізованого ринку, де здійснюється торгівля цінними паперами (акціями, облігаціями, зобов 'язаннями державної скарбниці, сертифікатами, документами, які забезпечують рух кредитних ресурсів і валютних цінностей та формування їх біржового курсу. На відміну від товарних бірж, які здійснюють регулюючий вплив на рух товарів, фондова біржа забезпечує рух капіталу.[1]
Сучасний стан розвитку фондового ринку України за відповідними показниками: обсягом торговельного обігу цінних паперів, капіталізацією ринку акцій, рівня «free-float» (частка акцій, що перебувають у вільному обігу і не належать контролюючим акціонерам), ступенем концентрації компаній відносно капіталізації й обсягу торгів – порівнюють з показниками ринків, що розвиваються (Emerqinq Market) Росії й Польщі, а також «граничних» ринків (Frontier Market) групи країн Центральної, Східної Європи й Балтії.[3]
Діяльність біржі спрямована на створення в Україні централізованого ринку цінних паперів, який підлягає державному регулюванню і характерними ознаками якого мають бути котирування цінних паперів, ліквідність, відкритість, прозорість гласність ринкової інформації з метою задоволення запитів кожного вкладника, довіра з боку широких верств населення. Фондовий ринок України повинен складатися з трьох провідних елементів - єдиної національної фондової біржі, єдиного клірингового банку, а також єдиного Центрального депозитарію.[4]
Фондова біржа, будучи центром торгівлі цінними паперами, координує рух грошових потоків на цьому ринку. Разом з тим ефективність використання фінансових ресурсів забезпечується не через систему комерційного розрахунку (на відміну від банків, біржа не має ні власних ресурсів, ні ресурсів, якими вона може розпоряджатись), а через індикативну функцію — котирування акцій та інших цінних паперів на ринку.[2]
Роль фондової біржі у розвитку ринкової економіки полягає в тому, що її діяльність сприяє залученню на певних умовах і на певний строк тимчасово вільних грошових коштів шляхом випуску та продажу акцій, облігацій і їх спрямування на започаткування підприємств, їх технічне оновлення, переорієнтацію на випуск продукції, яка має найвищий попит. Фондова біржа може сприяти переливу капіталу з однієї галузі в іншу. Завдяки державному регулюванню цих процесів він може спрямовуватись у ті соціально важливі сфери, які найбільше його потребують.[1]
На українському фондовому ринку є лише одна стабільно функціонуюча біржа – фондова біржа ПФТС, операції на якій здійснюються постійно. Питома вага обсягу операції, що здійснюється на ній становить близько 90% від загального обсягу українського фондового ринку. Всі інші фондові площадки або ще тільки виходять на ринок, тобто напрацьовують клієнтську базу або проводять операції час від часу (декілька разів на рік), деякі постійно але на малі суми.[4]
Розвинутий фондовий ринок залучає інвестиційні ресурси, а також направляє їх у виробництво. В Україні досить великий науково-промисловий потенціал завдяки літакобудівній, космічній, суднобудівній та військово-промисловій галузі. Хоча сьогоднішній стан вітчизняного ринку цінних паперів не є відображенням стану розвитку економіки чи окремої її галузі. Розвиткові фондового ринку задля залучення інвестицій у високотехнологічні галузі необхідне державне сприяння.[3]
Економічні і соціальні реформи в нашій країні знаходяться в прямій залежності від формування ефективної моделі фондового ринку.
Фондова біржа є місцем котирування, здійснення операцій із цінними паперами і укладання угод. Фондова біржа сприяє встановленню єдиної ціни на цінні папери, оскільки їхня вартість визначається ринковим шляхом у процесі торгів. Це дає можливість протидіяти спекуляціям цінними паперами внаслідок створення їхнього штучного курсу в різних регіонах, а також унеможливлює продаж фіктивних паперів.[3]
На сьогоднішній день фондові біржі України динамічно розвиваються і нарощують свій потенціал. Саме через фондові біржі в майбутньому будуть інвестуватись значні кошти в економіку України, а її громадяни зможуть стати повноцінними власниками потужних прибуткових підприємств, як це має місце в ринково розвинених країнах.
Список використаних джерел:
1.Політична економія-Федоренко В.Г.
2.Опарін В.М. Фінанси
3.Назарчук М.І.Аналіз стану та перспектив розвитку фондового ринку України//Фінанси України.-2007
4. http ://www.bookz.com.ua/5/10.htm
5.http://www.cemi.rssi.ru/rcec/CRT
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Апрель 2022 (1)
Март 2022 (1)
Февраль 2022 (1)
Декабрь 2021 (4)
Ноябрь 2021 (6)
Октябрь 2021 (69)
^