Стратегічні орієнтири » Стратегія і тактика в роботі фінансиста » Івах Г.В. Податкові стратегії як інструментарій стратегічного управління
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 4052
  • Автор: Admin
  • Дата: 12-03-2011, 13:28
 (голосов: 1)
12-03-2011, 13:28

Івах Г.В. Податкові стратегії як інструментарій стратегічного управління

Категорія: Стратегія і тактика в роботі фінансиста

УДК 336
© Івах Г.В., 2011

ПОДАТКОВІ СТРАТЕГІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТАРІЙ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Вступ. Розробка податкової стратегії у процесі формування довгострокових цілей розвитку підприємства з урахуванням можливих змін податкового законодавства, державної економічної політики та інших факторів зовнішнього середовища є частиною загальної стратегії розвитку підприємства. Разом з тим, що податкове прогнозування виступає вторинним по відношенню до загальної стратегії розвитку підприємства, податкові прогнози мають суттєвий вплив і вносять корективи у її формування. Особливо актуальним в цьому відношенні є виявлення можливостей оптимізації податків у межах податкового законодавства [1, с. 206].

Виклад основного матеріалу. Метою податкового прогнозування є вироблення податкової стратегії підприємства. Податкова стратегія підприємства – це узагальнена модель його поведінки в рамках діючого податкового законодавства, що забезпечує підвищення ефективності діяльності підприємства шляхом оптимізації податкових платежів [2, с. 8]. Процес формування податкової стратегії здійснюється у декілька етапів:

*

визначення загального періоду формування податкової стратегії;
*

дослідження чинників зовнішнього формування стратегічних цілей діяльності підприємства у сфері податкового планування;
*

конкретизація цільових показників за термінами їх реалізації;
*

розробка податкової політики за окремими аспектами діяльності з планування податкових відрахувань;
*

розробка системи організаційно-економічних та економіко-правових заходів з реалізації податкової політики;
*

оцінка ефективності розробленої податкової стратегії.

Для досягнення оптимальної податкової стратегії розглядають такі заходи [3]: нормативно-договірну оптимізацію (на основі особливостей взаємодії із суміжними галузями права), спеціальні методи оптимізації (заміна відносин, відстрочка податкового платежу, пряме скорочення об'єкта обкладання, метод офшору) застосування податкових пільг.

На етапі прогнозування актуальною є проблема виявлення можливостей легальної оптимізації податкових платежів. Проте за сучасних умов функціонування податкової системи нашої країни податкове прогнозування на підприємстві можна визначити як цілеспрямовану діяльність, орієнтовану на максимальне використання всіх особливостей і прогалин чинного законодавства, з метою зменшення платежів до бюджету. Натомість твердження «чим менші податки – тим більший прибуток» далеко не завжди є правильним, оскільки не виключено, що зменшення розміру сплати одних податків призведе до збільшення розміру сплати інших, а також до фінансових санкцій зі сторони контролюючих органів. Тому найефективнішим способом збільшення прибутковості є не тотальне скорочення всіх податків, а побудова ефективної системи управління податковими платежами. Іншими словами, орієнтуватися потрібно не на тактику скорочення податків, а на стратегії оптимального управління оподаткуванням. Особливу небезпеку для податкових стратегій, що прогнозуються, становить непередбачуваність і нестабільність норм податкового законодавства та перманентний характер податкових нововведень [4].

Систему цілей у сфері податкового прогнозування доповнює та деталізує податкове планування, яке на підприємствах реалізується у вигляді податкових планів. Комплексний податковий план підприємства повинен включати такі розділи: календар сплати податків у розрізі кожного обов'язкового платежу на фінансовий рік з вказівкою можливих тимчасових резервів; перелік вжитих заходів щодо оптимізації податкових потоків, основні обмеження та відповідальність за реалізацію оптимізаційних заходів, використовувані ресурси і інструментарій для маневрування податковими платежами; бюджет податкових платежів з урахуванням застосування заходів щодо оптимізації податкових зобов'язань підприємства [5].

Проте динамізм та невизначеність зовнішніх процесів призводять до ускладнення вже існуючих та появи нових завдань податкового планування. Саме тому умови функціонування адаптивної системи податкового планування, крім створення адекватної економічним умовам структури податкового планування, визначення повноважень і вимог до учасників процесу планування податкових платежів, для забезпечення можливостей маневрування в сплаті податків вимагають наявності достатніх фінансових резервів, матеріально-технічних та інтелектуальних ресурсів.

Загалом же, і податкове планування, і податкове прогнозування, націлені на досягнення однієї стратегічної мети – оптимізацію податкової політики підприємства.

Висновки. Сучасне становище українських підприємств характеризується повільністю впровадження в практику стратегічного управління, що пов’язане з тиском і обмеженням макросередовища, відсутністю умов для існування реального конкурентного середовища, неналежною методологічною базою і недостатньою теоретичною підготовкою фахівців і керівників підприємств, гострою потребою методологічних і методичних розробок зі стратегічного управління. На становлення стратегічного управління впливають і такі особливості внутрішнього середовища підприємств, як відсутність досвіду застосування стратегічного управління, інертність мислення старих управлінських кадрів, прагнення керівників і власників підприємств за будь-яких умов швидко вирішити питання фінансових результатів, тобто отримати і збільшити прибутки.

Література

1.

Державна підтримка та податкове регулювання підприємницької діяльності в Україні: монографія / Б.М. Данилишин, О. М.Кондрашов. – Донецьк, 2010. – 296 с.
2.

Податковий механізм стимулювання інвестиційної діяльності промислових підприємств: автореф. дис. канд. ек. наук: 08.06.01 / Балашова О.В. – Маріуполь, 2004. – 18 с.
3.

Солодухін С.В., Хорошун В.В. Система підтримки прийняття ріщень щодо політики оподаткування підприємств. Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Dtr_ep/2009_4/files/EC409_39.pdf
4.

Вахновська Н.А. Корпоративний податковий менеджмент у системі управління підприємством. Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/en_oif/2007_4_1/zbirnuk_O_FN_4has_1_38.pdf
5.

Акаєв Ш.М., Гайдим В.В. Організація системи податкового планування в процесі управління витратами. Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Tiru/2009_28_3/54.pdfІвах Г.В. ____________
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Январь 2023 (27)
Декабрь 2022 (6)
Ноябрь 2022 (19)
Октябрь 2022 (83)
Июнь 2022 (30)
Май 2022 (25)
^