Стратегічні орієнтири » Методологія і творчість у дослідженні економіки » Труба О. Класифікація ризиків у фінансовій діяльності
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
15-11-2011, 11:09

Труба О. Класифікація ризиків у фінансовій діяльності

Категорія: Методологія і творчість у дослідженні економіки

УДК 336
© Труба О., 2011
ЛНУ імені Івана Франка, Екф-44с

Класифікація ризиків у фінансовій діяльності

Фінансова діяльність підприємства пов’язана з багатьма факторами,але в умовах ринкової економіки ключовим є поняття ризику. Ризик – це ймовірність виникнення збитків або недоотримання доходів у порівнянні з очікуваним результатом. Він вимірюється ,як рівень втрат, бо несе негативні наслідки для підприємства.
Основні види підприємницького ризику : виробничий (ріст витрат, сплата підвищених відрахувань та податків, зниження передбачуваних обсягів виробництва) комерційний (зниження об’ємів реалізації товарів і послуг) та фінансовий. Детальніше розглянемо фінансові ризики. Вони виникають у сфері відносин підприємств з банками та іншими фінансовими інститутами.
Основні характеристики фінансових ризиків : економічна природа, об’єктивність прояву, невизначеність наслідків,тощо. Отже, ймовірність виникнення несприятливих наслідків у формі втрати доходу чи капіталу у ситуації невизначеності умов здійснення його фінансової діяльності – це поняття фінансового ризику.
Класифікують фінансові ризики за такими ознаками :
• Інфляційний ризик . Характеризується можливістю знецінення реальної вартості капіталу.
• Кредитний ризик. Невиконання позичальником зобов'язань за кредитним договором.
• Депозитний ризик. Можливість неповернення депозитних вкладів.
• Ризик зниження фінансової стабільності. Недосконалість структури капіталу.
• Ризик неплатоспроможності. Зниження рівня ліквідності оборотних активів.
• Інвестиційний ризик. Недосконалий інвестиційний проект, наслідок – недоотримання очікуваних результатів.
• Процентний ризик. Непередбачувана зміна процентної ставки на фінансовому ринку.
• Валютний ризик. Зміна обмінного курсу . Виникає при веденні зовнішньоекономічної діяльності.
• Податковий ризик. Характеризується здійсненням окремих податкових платежів.
• Структурний ризик. Неефективне фінансування поточних витрат.
• Криміногенний ризик. Проявляється у формі банкрутства.
• Інші групи ризиків.
Підсумовуючи вище сказане, можна зробити короткі висновки. Кожне підприємство стикаються з багатьма проблемами, ризиками, конфліктами, «форс-мажорними» обставинами. Необхідно протистояти негативним чинникам,які загрожують для подальшого функціонування та розвитку підприємства.

Список використаних джерел:
1.Брігхем Є.Ф. Основи фінасового менеджменту. – Київ, “Молодь”, 1997.

2.Вітлінський В.В., Великоіваненко Г.І. Фінансовий ризик і методи його
вимірювання // Фінанси України.- 2000.- № 5.

3.Гелбронер Р., Лестер Т. Економіка для всіх. – Львів: Просвіта, 1995

4.Клапків М.С. Методи ідентифікації фінансових ризиків // Фінанси
України.- 2000.- № 1.

5.Фінансовий ризик // Андрійчук В., Бауер Л. Менеджмент: прийняття рішень і ризик: Навчальний посібник.- К.: КНЕУ, 1998

Посилання: Класифікація ризиків у фінансовій діяльності

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.
^