Стратегічні орієнтири » Якість фінансових послуг та інструментів » Гончар Т.Г. Перспективи використання привілейованих акцій
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
15-11-2011, 14:00

Гончар Т.Г. Перспективи використання привілейованих акцій

Категорія: Якість фінансових послуг та інструментів

УДК 336
© Гончар Т.Г., 2011
ЛНУ імені Івана Франка, Екф-47с

Перспективи використання привілейованих акцій

Акція - іменний цінний папір, який посвідчує майнові права його власника (акціонера), що стосуються акціонерного товариства, включаючи право на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів та право на отримання частини майна акціонерного товариства у разі його ліквідації, право на управління акціонерним товариством, а також немайнові права, передбачені Цивільним кодексом України та законом, що регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств, і законодавством про інститути спільного інвестування [2].
Акціонерне товариство може здійснювати розміщення акцій двох типів - простих та привілейованих. Статутом товариства може передбачатися розміщення одного чи кількох класів привілейованих акцій, що надають їх власникам різні права [1]. Привілейовані акції надають їх власникам переважні, стосовно власників простих акцій, права на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів та на отримання частини майна акціонерного товариства у разі його ліквідації, а також надають права на участь в управлінні акціонерним товариством у випадках, передбачених статутом і законом, який регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств [2].
Частка привілейованих акцій у статутному капіталі акціонерного товариства не може перевищувати 25 відсотків [2].
Акціонерне товариство зобов’язане виплатити власнику привілейованої акції фіксований та гарантований дивіденд, незалежно від результатів господарської діяльності. Розмір дивіденду за привілейованою акцією обов’язково фіксується при емісії акції. Якщо акціонерне товариство закінчило господарський рік зі збитками, то дивіденди за привілейованими акціями виплачуються з резервного фонду акціонерного товариства. Випуск привілейованих акцій обумовлений потребою акціонерного товариства, наприклад, збільшити власний капітал з метою реалізації масштабного економічного проекту, або випускаються з метою забезпечення початкового капіталу при розширенні господарської діяльності. Статут товариства може передбачати, що невиплачений або не повністю виплачений дивіденд за привілейованим акціям, розмір якого визначений у Статуті, накопичується і виплачується згодом (кумулятивні привілейовані акції) .
У Статуті можуть бути визначені можливість та умови конвертації привілейованих акцій одного типу в звичайні акції або привілейовані акції інших типів.
Оцінка такого інструменту, як привілейовані акції являє собою досить непросте завдання, яка може вимагати застосування складних методик.
Методики оцінки привілейованих акцій відрізняються від методик оцінки звичайних акцій через специфічність цього інструменту фінансування діяльності компанії.
Не можна обмежувати вартість акцій тільки величиною дивідендних виплат, хоча і вони формують цю вартість, адже включення привілейованих акцій до таких, що мають право голосу може призвести до зміни балансу сил на зборах акціонерів; можуть бути прийняті або не прийняті рішення про виплату тих же дивідендів або інших стратегічно важливих рішень, які можуть істотно вплинути на вартість фірми і вартість її акцій. Таким чином, використання привілейованих акцій є досить вигідним, оскільки вони надають власникові переважне право на одержання дивідендів, а також на пріоритетну участь у розподілі майна акціонерного товариства у разі його ліквідації та інші привілеї.
Примітки:
1. http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3480-15
2. http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=514-17
Tetyana Honchar
Ivan Franko National University of Lviv
Prospects for the use of preferred shares
Holders of preferred shares have certain advantages over holders of common shares, including the right to receive the share of assets in liquidation.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Июнь 2022 (30)
Май 2022 (25)
Апрель 2022 (1)
Март 2022 (1)
Февраль 2022 (1)
Декабрь 2021 (4)
^