Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2011 » Чума М.О. Управління кредитним портфелем банку в Україні
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 2732
  • Автор: maryana_chymchuk
  • Дата: 15-11-2011, 20:45
 (голосов: 0)
15-11-2011, 20:45

Чума М.О. Управління кредитним портфелем банку в Україні

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2011

УДК 336
© Чума М.О., 2011
ЛНУ імені Івана Франка, Екф-42с

Управління кредитним портфелем банку в Україні

Від початку незалежності України до сучасного етапу розвитку банківництва спостерігається значний розвиток кредитної діяльності банків та небанківських фінансово-кредитних установ. Кредити надаються позичальникам на різноманітні цілі, під різні види забезпечення. При цьому використовуються поширені у світовій практиці методи кредитування з урахуванням останніх тенденцій розвитку банківського бізнесу та використанням сучасних інформаційних технологій.
Є багато робіт вітчизняних та зарубіжних авторів присвячених дослідженню даної теми, серед яких: Малигіна К., Кухтій Л.П., Гуменюк Б., Стаховський А. В., Маслак Н., Маслак О., Андрушків І.П., Кіореско М. С., Примостка Л. О., Куртвелієва Д. Д., Морозова О. І., Баранчан О. В.
Метою дослідження є поглиблення теоретичних та практичних знань з питань управління кредитним портфелем банку.
Кредит визначається як передання у користування на певний строк товарів, грошей з умовою їх повернення; позика, видана фізичній або юридичній особі у тимчасове користування на умовах повернення, як правило, під проценти; особлива форма зміни (руху) вартості, продаж товарів з відстрочкою платежу. [1,с.356]
Банківський кредит - будь-яке зобов'язання банку надати певну суму грошей, будь-яка гарантія, будь-яке зобов'язання придбати право вимоги боргу, будь-яке продовження строку погашення боргу, яке надано в обмін на зобов'язання боржника щодо повернення заборгованої суми, а також на зобов'язання на сплату процентів та інших зборів з такої суми. [2]
В економічній літературі немає єдиної думки щодо кількості ознак класифікації видів банківського кредиту. У процесі систематизації банківських кредитів використовується й інші критерії виділення тих чи інших видів кредитів. Банківські установи самостійно можуть розробляти класифікації кредитів залежно від специфіки діяльності банку і позичальника та характеру кредитної операції, що проводиться.
Управління кредитним портфелем дає змогу балансувати та стримувати ризик усього портфеля, контролювати ризик, притаманний тим чи іншим ринкам, клієнтам, позиковим інструментам, кредитам та умовам діяльності. Управління кредитними ризиками вимагає систематичного кількісного та якісного аналізу кредитного портфеля та роботи з проблемними кредитами. [3]
Банками, з метою створення максимально ефективної системи управління ризиками, проводиться цілеспрямована робота з удосконалення системи їх оцінки, аналізу й управління. Управління кредитним ризиком в банку спрямоване на забезпечення ефективності розміщення кредитних ресурсів з метою отримання прибутку та своєчасного повернення коштів банку. Вивчення кредитоспроможності клієнта є одним з найважливіших методів, що застосовується банком, для зниження кредитного ризику і успішної реалізації кредитної політики, оскільки дозволяє уникнути необґрунтованого ризику ще на етапі розгляду заявки на надання кредиту.
Враховуючи досвід вітчизняної практики, а також міжнародний досвід організації кредитних відносин, є доцільним запровадити в Україні єдину систему оцінювання та управління кредитним ризиком з метою мінімізації ризиків через перехід до світових новітніх нормативів – міжнародних стандартів вимог до банківської системи «Базель II».
Отже, для ефективного управління кредитним портфелем банк має забезпечити систематичне здійснення аналізу кредитних ризиків, спрямованого на виявлення та оцінку їх величини. Проведення аналізу ризиків кредитного портфеля повинно базуватися на диверсифікації, лімітуванні, створення резервів для відшкодування втрат за кредитними операціями банків, сек'юритизації та страхування кредитів що призведе до зменшення кредитного ризику банку.
Список використаних джерел:
1. Енциклопедія банківської справи України. К.: Молодь; К.: Ін Юре, 2001. – 679 с.
2. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ
3. Версаль Н.І., Олексієнко С.М. Кредитні ризики як важлива складова ризиків банківської діяльності // Фінанси України.– 2002. – № 8. – C.86-96
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Ноябрь 2021 (6)
Октябрь 2021 (69)
Май 2021 (4)
Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
^