Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2011 » Ковалик Ю.І. Роль і місце системи електронного бізнесу на ринку фінансових послуг України
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
15-11-2011, 22:00

Ковалик Ю.І. Роль і місце системи електронного бізнесу на ринку фінансових послуг України

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2011

УДК 336
© Ковалик Ю.І., 2011
ЛНУ імені Івана Франка, Екф-45с

Роль і місце системи електронного бізнесу на ринку фінансових послуг України

Становлення і розвиток ринку фінансових послуг в Україні відбувається в період створення ринкової економіки та елементів її інфраструктури. В подальшому використання сучасних фінансових технологій та інновацій має вагомий вплив на діяльність фінансових посередників, що відображається на запровадженні ними нових фінансових інструментів і продуктів на ринку фінансових послуг, також удосконаленні наявних та появі нових технологій збору, передачі, обробки й захисту інформації. Це зумовлено можливостями використання електронних комунікаційних систем. Крім того, як свідчить міжнародний досвід, у зв’язку із запровадженням сучасних електронних технологій, засобів комунікацій та інформатизації визначаються перспективи розвитку національних і міжнародних фінансових ринків [1].
Інтенсивне поширення інформаційних технологій та інновацій в Україні спричинило зародження і становлення нової сфери підприємництва, а саме електронного бізнесу. Електронний бізнес (е-бізнес) – це ведення будь-якої бізнес діяльності у глобальних комунікаційних мережах, зокрема в Інтернет. Він являє собою якісно нову модель економічної діяльності, яка базується на основі використання інформаційно-комунікаційних технологій та мереж як унікального макроекономічного середовища і являється основним засобом виробництва для оперативної комерційної діяльності. Його метою є підвищення ефективності наявних або розвитку нових сегментів бізнесу та отримання стабільного соціально-економічного ефекту.
Основними характерними рисами системи електронного бізнесу є те, що вона є складною за рівнем взаємодії з навколишнім середовищем та охоплює всі внутрішні процеси компанії, її вертикальні та горизонтальні взаємовідносини з іншими підприємствами, установами, державою, громадськими організаціями. Також система е-бізнесу може не мати явної комерційної складової (створення державних Інтернет-систем для надання громадянам інформаційних послуг з правових, медичних, навчальних питань тощо). Виходячи з цього, можна виділити переваги електронного бізнесу – це відкритість, демократичність, глобальність. Він функціонує швидше, тому забезпечує конкурентні переваги. Проте електронний бізнес є надто агресивним середовищем підприємництва, успіх в якому цілком залежить від глибоко продуманої стратегії діяльності [3].
Фінансові Інтернет-послуги в системі електронного бізнесу поділяються на:
1. Інтернет-банкінг - це діяльність банку, що забезпечує надання комплексу послуг клієнтам щодо електронного управління своїми рахунками через Інтернет. На сьогодні Інтернет-банкінг розвивається у напрямі диверсифікації банківських послуг. Провідні банки на ринку сучасних фінансових послуг використовують сучасні Інтернет-технології як стратегічний інструмент, що сприяє зміцненню їх позицій на ринку фінансових послуг і дає змогу з мінімальними інвестиціями створювати нові фінансові продукти та опановувати нові сегменти фінансового ринку [2].
2. Інтернет-трейдинг – передбачає надання клієнтам оперативного та вільного доступу до торгово-аналітичної інформації зі світових валютних і фондових ринків, а також широких можливостей ефективного управління своїми коштами та цінними паперами. На організованому фондовому ринку України провідну роль серед семи фондових бірж і двох торгово-інформаційних систем відіграє асоціація ПФТС, яка завдяки застосуванню інтернет-технологій забезпечує торгівлю фінансовими інструментами первинного і вторинного ринків у режимі реального часу.
3. Інтернет-страхування – процес взаємодії страхової компанії та її клієнтів, який полягає у виборі страхових послуг, оформленні та придбанні страхових полісів і отриманні страхових премій з використанням мережі Інтернет. Можливості мережі Інтернет для надання послуг широко використовують страхові компанії. Проте, попри значні потенційні можливості, малорозвинутими залишаються страхові послуги, а велика кількість страховиків з незначними активами вказує на ризикованість та ймовірну нестабільність ринку.
Важливим є також те, що банки відіграють істотну роль у створенні інституціональних основ електронного бізнесу у формі універсальних торгових домів, спеціалізованих майданчиків, центрів е-комерції. Це, у свою чергу, сприятиме вдосконаленню управління фінансовими потоками і розвитку безготівкових форм розрахунків, дозволить оптимізувати управління фінансовими і товарними ресурсами.

Список використаних джерел:
1. Науменкова С.В. Міщенко С.В. Ринок фінансових послуг: навч. посіб. – К.: Знання, 2010. – 532 с.
2. Електронне банківське обслуговування: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу:
100balov.com/clicks/clicks.php?uri=101/2/bankivslika-sprava/...doc
3. Міщенко B.І. Електронний бізнес на ринку фінансових послуг / Практ. посіб. / В.І. Міщенко, A.B. Шаповалов, Г.В. Юрчук. — К.: Знання, 2003.-278 с.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Декабрь 2018 (9)
Ноябрь 2018 (49)
Октябрь 2018 (175)
Июнь 2018 (5)
Май 2018 (4)
Апрель 2018 (16)
^