Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2011 » Ковалик Ю.І. Роль і місце системи електронного бізнесу на ринку фінансових послуг України
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
15-11-2011, 22:00

Ковалик Ю.І. Роль і місце системи електронного бізнесу на ринку фінансових послуг України

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2011

УДК 336
© Ковалик Ю.І., 2011
ЛНУ імені Івана Франка, Екф-45с

Роль і місце системи електронного бізнесу на ринку фінансових послуг України

Становлення і розвиток ринку фінансових послуг в Україні відбувається в період створення ринкової економіки та елементів її інфраструктури. В подальшому використання сучасних фінансових технологій та інновацій має вагомий вплив на діяльність фінансових посередників, що відображається на запровадженні ними нових фінансових інструментів і продуктів на ринку фінансових послуг, також удосконаленні наявних та появі нових технологій збору, передачі, обробки й захисту інформації. Це зумовлено можливостями використання електронних комунікаційних систем. Крім того, як свідчить міжнародний досвід, у зв’язку із запровадженням сучасних електронних технологій, засобів комунікацій та інформатизації визначаються перспективи розвитку національних і міжнародних фінансових ринків [1].
Інтенсивне поширення інформаційних технологій та інновацій в Україні спричинило зародження і становлення нової сфери підприємництва, а саме електронного бізнесу. Електронний бізнес (е-бізнес) – це ведення будь-якої бізнес діяльності у глобальних комунікаційних мережах, зокрема в Інтернет. Він являє собою якісно нову модель економічної діяльності, яка базується на основі використання інформаційно-комунікаційних технологій та мереж як унікального макроекономічного середовища і являється основним засобом виробництва для оперативної комерційної діяльності. Його метою є підвищення ефективності наявних або розвитку нових сегментів бізнесу та отримання стабільного соціально-економічного ефекту.
Основними характерними рисами системи електронного бізнесу є те, що вона є складною за рівнем взаємодії з навколишнім середовищем та охоплює всі внутрішні процеси компанії, її вертикальні та горизонтальні взаємовідносини з іншими підприємствами, установами, державою, громадськими організаціями. Також система е-бізнесу може не мати явної комерційної складової (створення державних Інтернет-систем для надання громадянам інформаційних послуг з правових, медичних, навчальних питань тощо). Виходячи з цього, можна виділити переваги електронного бізнесу – це відкритість, демократичність, глобальність. Він функціонує швидше, тому забезпечує конкурентні переваги. Проте електронний бізнес є надто агресивним середовищем підприємництва, успіх в якому цілком залежить від глибоко продуманої стратегії діяльності [3].
Фінансові Інтернет-послуги в системі електронного бізнесу поділяються на:
1. Інтернет-банкінг - це діяльність банку, що забезпечує надання комплексу послуг клієнтам щодо електронного управління своїми рахунками через Інтернет. На сьогодні Інтернет-банкінг розвивається у напрямі диверсифікації банківських послуг. Провідні банки на ринку сучасних фінансових послуг використовують сучасні Інтернет-технології як стратегічний інструмент, що сприяє зміцненню їх позицій на ринку фінансових послуг і дає змогу з мінімальними інвестиціями створювати нові фінансові продукти та опановувати нові сегменти фінансового ринку [2].
2. Інтернет-трейдинг – передбачає надання клієнтам оперативного та вільного доступу до торгово-аналітичної інформації зі світових валютних і фондових ринків, а також широких можливостей ефективного управління своїми коштами та цінними паперами. На організованому фондовому ринку України провідну роль серед семи фондових бірж і двох торгово-інформаційних систем відіграє асоціація ПФТС, яка завдяки застосуванню інтернет-технологій забезпечує торгівлю фінансовими інструментами первинного і вторинного ринків у режимі реального часу.
3. Інтернет-страхування – процес взаємодії страхової компанії та її клієнтів, який полягає у виборі страхових послуг, оформленні та придбанні страхових полісів і отриманні страхових премій з використанням мережі Інтернет. Можливості мережі Інтернет для надання послуг широко використовують страхові компанії. Проте, попри значні потенційні можливості, малорозвинутими залишаються страхові послуги, а велика кількість страховиків з незначними активами вказує на ризикованість та ймовірну нестабільність ринку.
Важливим є також те, що банки відіграють істотну роль у створенні інституціональних основ електронного бізнесу у формі універсальних торгових домів, спеціалізованих майданчиків, центрів е-комерції. Це, у свою чергу, сприятиме вдосконаленню управління фінансовими потоками і розвитку безготівкових форм розрахунків, дозволить оптимізувати управління фінансовими і товарними ресурсами.

Список використаних джерел:
1. Науменкова С.В. Міщенко С.В. Ринок фінансових послуг: навч. посіб. – К.: Знання, 2010. – 532 с.
2. Електронне банківське обслуговування: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу:
100balov.com/clicks/clicks.php?uri=101/2/bankivslika-sprava/...doc
3. Міщенко B.І. Електронний бізнес на ринку фінансових послуг / Практ. посіб. / В.І. Міщенко, A.B. Шаповалов, Г.В. Юрчук. — К.: Знання, 2003.-278 с.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.
^