Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
15-11-2011, 22:48

Борошок М.С. Корпоративні облігації

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2011

УДК 336
© Борошок М.С., 2011
ЛНУ імені Івана Франка, Екф-47с

Корпоративні облігації


Ринок облігацій в нашій державі зростає поступово. Корпоративні облігації в Україні домінуються комерційними банками, як покупцями, так і основними посередниками корпоративних облігацій. Згідно із законодавством, облігації підприємств випускають підприємства усіх форм власності, організаціями, акціонерними товариствами.
Так, корпоративні облігації – це емісійні боргові цінні папери із встновленою дохідністю, засвідчують внесення власником грошей, визначають відносини позики між власниками облігацій та емітентами (юридичними особами), що є суб’єктами підприємницької діяльності, підтверджують зобов’язання емітента повернути власникові облігації її номінальну вартість у передбачених умовами розміщення облігації строк та виплатити доходів за облігацією.
Основною ознакою корпоративних облігацій, відмінною від інших видів облігацій за законодавством України, є те, що емітент такої облігації може бути лише юридична особа - суб’єкт підприємницької діяльності. Цей цінний папір є встановленої форми, містить необхідні визначені законодавством реквізити, посвідчує грошові або майнові права, передбачає можливість передання прав за цінним папером [5; с.29]. Розміщення корпоративних облігацій може проводитись шляхом публічного або приватного методу. Публічне розміщення включає 15 етапів, приватне – 12 етапів.
Розрізняють корпоративні облігації в документарній і бездокументраній формі. Цінні папери в документарній формі випускаються як сертифікати, виражені на паперовому носії, так в бездокументраній формі - виготовляється емітентом глобальний сертифікат, який передається для зберігання в депозитарій. За Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок» та Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження положення про порядок випуску облігацій підприємств» від 17.07.2003 № 322 виділяють: облігації підприємств іменні та на пред’явника; за способами виплати винагород - відсоткові, цільові, дисконтні та облігації, розміщені за номінальною вартістю, із премією; за ступенем надійності - забезпечені та незабезпечені; за місцем перебування емітента і території – вітчизняні та іноземні; за наявності будь-яких обмежень на обіг – з вільним колом обігу та з обмеженим колом обігу [4; с.345].
Отже, головною перевагою випуску корпоративних облігацій – залучення за більш нижчою відсотковою ставкою середніх та довгострокових засобів, порівняно за кредитами банків. Окремі підприємства випускають корпоративні облігації щоб стимулювати робітників, тобто прибуток від таких облігацій оподатковують меншим податком.
Список використаної літератури:
1. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок», Закон від 23.02.2006 №3480-ІV, Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 31, ст. 268.
2. Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження положення про порядок випуску облігацій підприємств» від 17.07.2003 № 322. Офіційний вісник України вiд 14.11.2003 - 2003 р, № 44,с.245
3. Корпоративні облігації в умовах нестабільності на фінансовому ринку України // Цінні папери України. – 2005. – 16 січня. – С. 37
4. Ходаківська В.П., Данілов О.Д. Ринок фінансових послуг: Навчальний посібник. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2001. – 501 с.
5. І.В. Білоус. Сучасний механізм ефективного формування та регулювання ринку корпоративних облігацій //Формування ринкових відносин в Україні. 2010.-№10.-с27-31
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Июнь 2022 (30)
Май 2022 (25)
Апрель 2022 (1)
Март 2022 (1)
Февраль 2022 (1)
Декабрь 2021 (4)
^