Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2011 » Греськів Н.В. Інвестиційна діяльність банків в Україні
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
15-11-2011, 23:33

Греськів Н.В. Інвестиційна діяльність банків в Україні

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2011

УДК 336
© Греськів Н.В., 2011
ЛНУ імені Івана Франка, ЕкфС-51

Інвестиційна діяльність банків в Україні

Теоретичні, методологічні й методичні аспекти банківського інвестування у фінансові активи відображені в роботах провідних вітчизняних учених у галузі банківської справи І.А. Бланка, О.Д. Вовчак, О.В. Дзюблюка, А.М. Мороза, Б.Л. Луціва, А.А. Пересади, Б.І. Пшика, С.К. Реверчука, Л.О. Примостки, М.І. Савлука, Р.І. Тиркала та ін. Слід відзначити праці відомих зарубіжних авторів І.Т. Балабанової, Дж. Бейлі, М. Біргхема, Л. Гітмана, Б. Едварда, О.І. Лаврушина, Г. Марковіца, Я.М. Міркіна, П. Роуза, Дж. Сінкі, В.М. Усоскіна, та багатьох інших, як досліджували проблеми діяльності банків у сфері фінансових інвестицій.
Міжнародний досвід свідчить, що економічне зростання, розвиток реального сектора економіки можливі лише за умови активізації інвестиційної діяльності банків, яка реалізується, зокрема й шляхом інвестування та вкладення коштів у різноманітні види цінних паперів.
Цінні папери можуть виступати продуктом під забезпечення ненадійних кредитів, які перебувають поза контролем банку. В Україні, банки у своїй більшості дуже слабо інвестують реальний сектор економіки, що значною мірою зумовлено відсутністю реальних структурних перетворень у вітчизняній економіці, а відтак – високими кредитними ризиками.
Незважаючи на деяке зростання інтересу банків України до вкладень у цінні папери частка операцій з цими фінансовими інструментами в активних операціях банківської системи є незначною. Це пояснюється зваженою політикою керівництва банків щодо вкладень у фондові інструменти, недостатнім розвитком ринку цінних паперів в Україні та браком надійних інструментів для фінансових інвестицій.
Останнім часом банки ведуть активний пошук високодохідних фондових інструментів для здійснення довгострокових фінансових вкладень. Збільшення частки акцій у портфелі цінних паперів банків свідчить про нарощування обсягів стратегічних інвестицій банків, які здійснюються з метою контролю за діяльністю окремих підприємств та забезпечення присутності банківських установ на фінансових ринках, які найбільш динамічно розвиваються. Така інвестиційна стратегія може вважатися виправданою і перспективною.
Сьогодні ж банкам ще не вдалося залучити значні обсяги довгострокових ресурсів, що гальмує інвестиційну діяльність банків, зокрема у сфері фінансових інвестицій.
Доцільно було б вжити у короткостроковому періоді комплекс заходів у банківській діяльності з боку держави, які допомогли б розвинути науково-технологічний потенціал України в опануванні науковими технологіями та знаннями до європейських стандартів.
В Україні вкрай недостатньо застосовуються методи державного стимулювання кредитно-інвестиційної діяльності (система пільг, субсидій тощо), що є негативним явищем у сфері фінансових відносин.
На сьогодні в Україні ведеться робота щодо створення сучасної законодавчої бази стосовно операцій банків у сфері фінансових інвестицій. Цей процес перебуває на етапах свого становлення і потребує постійного вдосконалення та розвитку.
Отже, можна зробити висновок, що основними інвестиційними цілями банків на ринку цінних паперів України у сучасних умовах є забезпечення належної дохідності фінансових вкладень при мінімальних ризиках, пошук високодохідних корпоративних цінних паперів з метою отримання контролю над окремими підприємствами, збільшення обсягів торговельних операцій з надійними фондовими активами.
Список використаних джерел:
1.Пшик Б.І. Напрями діяльності українських банків у сфері корпоративного 1. фінансування / Б.І. Пшик // Вісник НБУ. – 2005.– №7. – C.40-44.
2. Бюлетень НБУ. – 2008 р. – №8. – С. 153.2.
3. Луців Б.Л. Банківська діяльність у сфері інвестицій / Б.Л. Луців. – Тернопіль : Економічна думка, Карт-бланш, 2001. – С. 257-276.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
Июнь 2020 (3)
Май 2020 (109)
^