Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2011 » Сушенцева М.Є. Діяльність торговця цінними паперами в Україні
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
14-05-2011, 21:03

Сушенцева М.Є. Діяльність торговця цінними паперами в Україні

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2011

УДК 336
© Сушенцева М.Є., 2011
ЛНУ імені Івана Франка, група ЕкфМ-62з
Науковий керівник: д.е.н., проф. Стефанишин О. В.

Діяльність торговця цінними паперами в Україні

Сучасні реформаційні процеси в економіці України спричинили зміну відносин власності, структури й механізму функціонування суб’єктів господарювання, а також форм фінансових зв’язків між ними та зацікавленості членів суспільства в результатах господарської діяльності. Розвиток ринку в Україні викликав перерозподіл капіталів між усіма суб’єктами ринку, що, в свою чергу, підвищило роль цінних паперів, завдяки яким економіка країни отримує необхідні інвестиції для свого розвитку. Для організації обігу цінних паперів на ринку діє ціла низка установ та механізмів, що контролюються та регулюються державою. Ринок цінних паперів – це складна ієрархічна система, до складу якої входить упорядкована сукупність взаємопов’язаних та функціонально взаємозалежних підсистем, однією з яких є інфраструктура ринку цінних паперів. Необхідною умовою функціонування такого ринку є наявність інфраструктури, яка б створювала сприятливі умови для його роботи. Інфраструктура ринку цінних паперів – це складна підсистема ринку цінних паперів, сутність якої полягає в забезпеченні ефективної взаємодії діяльності емітентів та інвесторів, через організацію фінансового посередництва, технічних механізмів, торгівельного та інформаційного простору для здійснення операцій із цінними паперами. Кожна з виділених підсистем може виступати як окрема система нижчої ієрархічної підпорядкованості щодо ринку цінних паперів. Особливістю інфраструктури ринку цінних паперів є те, що вона являється внутрішньою підсистемою ринку і забезпечує взаємодію емітентів та інвесторів, створює умови для торгівлі цінними паперами, організовує процес виконання операцій з цінними паперами та формує інформаційний простір, необхідний для функціонування ринку. Інфраструктура ринку цінних паперів є динамічною системою, функції і завдання якої безперервно розширюються і змінюються відповідно до основних тенденцій розвитку світових та національних ринків цінних паперів, змін настроїв та побажань основних суб’єктів ринку – емітентів та інвесторів. Інфраструктура ринку цінних паперів виконує такі основні функції: посередницьку (забезпечення взаємодії емітентів та інвесторів, опосередкування обігу цінних паперів на ринку); організаційну (створення умов для торгівлі цінними паперами); технічну (забезпечення всіх технічних моментів, що виникають у процесі здійснення операцій із цінними паперами); інформаційну (налагодження прозорого інформаційного простору для функціонування ринку). Торговцями цінними паперами є суб’єкти підприємницької діяльності, створені у формі акціонерних товариств, статутний фонд яких сформовано за рахунок виключно іменних акцій, або інших товариств, для яких операції з цінними паперами становлять виключний вид їх діяльності. Вони здійснюють діяльність по випуску цінних паперів (виконання торговцем цінними паперами за дорученням, від імені і за рахунок емітента обов’язків по організації передплати на цінні папери або їх реалізації іншим особам); комісійну (брокерська) діяльність по цінних паперах (купівля-продаж цінних паперів, що здійснюється торговцем цінними паперами від свого імені, за рахунок і за дорученням іншої особи); комерційну (дилерську) діяльність по цінних паперах (купівля-продаж цінних паперів, що здійснюється торговцем цінними паперами від свого імені та за свій рахунок). Тож, особливістю діяльності торговців цінними паперами є діяльність по перерозподілу грошових ресурсів і фінансове посередництво та організаційно-технічне обслуговування операцій з цінними паперами.


Список використаної літератури:
1. Інфраструктурне забезпечення конкурентної економіки регіонів (методологія і механізми) / НАН України. Інститут регіональних досліджень; Ред. кол.: Наук. Ред. д.е.н. П. Ю. Бєлєнький. – Львів, 2002. – 308 с.
2. Шелудько В. М. Фінансовий ринок: Навч. посібник. – К.: Знання – Пресс, 2002. – 535 с.
3. Ватаманюк З., Панчишин С., Ватаманюк О. Вступ до економічної теорії. – Львів: „Новий Світ – 2000”, 2004. – 352 с.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Ноябрь 2021 (6)
Октябрь 2021 (69)
Май 2021 (4)
Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
^