Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2011 » Ган А.В. Стан ринку похідних фінансових інструментів в Україні
Информація до матеріалу
 • Переглядів: 3294
 • Автор: Andriy
 • Дата: 16-11-2011, 03:56
 (голосов: 4)
16-11-2011, 03:56

Ган А.В. Стан ринку похідних фінансових інструментів в Україні

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2011

УДК 336
© Ган А.В., 2011
ЛНУ імені Івана Франка, Екф-46с

Стан ринку похідних фінансових інструментів в Україні


Головне макроекономічне призначення ринку похідних фінансових інструментів полягає у виявленні та розподілі ризиків в умовах невизначеної економічної кон’юнктури та формуванні впливів на процес ціноутворення щодо базисних активів. Ґрунтовність даної тези окреслюється тим, що використання похідних фінансових інструментів дозволяє учасникам проведення певних операцій на фінансових і товарних ринках самим визначати вартість та форму відповідальності за ризики, що виникають у разі здійснення таких операцій.
В Україні для розвитку ринку деривативів необхідно на законодавчому рівні, спираючись на міжнародні стандарти та нормативні акти, чітко визначити місце похідних інструментів на фінансовому ринку, їх економічне значення, інфраструктуру ринку, систему обліку й оподаткування операцій з деривативами. Підвищення ефективності функціонування ринку похідних інструментів неможливе без чіткого визначення напрямів його вдосконалення та подальшого розвитку. Для цього необхідно запровадити такі форми та методи його регулювання, які б значно підвищили рівень захисту прав інвесторів, забезпечили збереження інтересів суспільства та держави.
Основними напрямами вдосконалення розвитку ринку деривативів є:
 • запровадження політики державного регулювання операцій з деривативами;
 • удосконалення нормативної бази, яка б відповідала загальноприйнятим стандартам діяльності строкового валютного ринку, зокрема, ліквідація наявних колізій у визначенні термінів і положень;
 • удосконалення системи оподаткування операцій з деривативами;
 • подальший розвиток бірж та інших інфраструктурних установ (клірингових установ, рейтингових агентств тощо), які необхідні для здійснення операцій з валютними деривативами;
 • підвищення рівня кваліфікації персоналу банків щодо використання деривативів;
 • поступове усунення прямої заборони для суб’єктів валютного ринку на проведення операцій з валютними деривативами, запровадження гнучкого курсу гривні.

З метою подальшого розвитку ринку деривативів здійснюється розширення спектра послуг та технологій, які спрямовані на підвищення зручності та ефективності операцій, а також ліквідності ринку даних інструментів для всіх категорій учасників ринку.
Для стимулювання розвитку ринку похідних фінансових інструментів на законодавчому рівні необхідно вирішити питання щодо однозначного визначення цих інструментів та базових активів; розподіл прав і обов’язків сторін в угодах з похідними фінансовими інструментами; створення механізму захисту інтересів учасників ринку; визначити, які вимоги повинні виноситись до учасників ринку похідних інструментів, управління ризиками операцій з похідними інструментами, обліку цих інструментів тощо.
Наразі фондовий ринок України переживає період корекції. Світовий досвід переконує, що саме на такі періоди здебільшого припадають структурні та інституційні зміни ринку. Пояснюється це досить просто – у період зростання ринку всіх учасників влаштовує його інфраструктура, набір інструментів і схеми їх використання. У цей час збільшення прибутків можливо суто екстенсивним шляхом – за рахунок збільшення обсягів інвестицій та портфелів. Натомість при падінні ринку, коли норма прибутковості знижується, з’являється чіткий стимул до інтенсифікації роботи – вироблення нових продуктів, зміни та вдосконалення інфраструктури тощо. До того ж, деякі з наведених у цій роботі похідних фінансових інструментів якраз створені для мінімізації ризиків та збитків від падіння ринку.
Тому навіть попри досить песимістичну позицію деяких експертів фондового ринку можна стверджувати, що похідні фінансові інструменти мають в Україні досить потужну перспективу.

Список використаних джерел:

 1. Примостка Л. О. Фінансові деривативи: аналітичні та облікові аспекти : моногр. / Л. О. Примостка. – К. : КНЕУ, 2001
 2. Шульга О.О. Проблеми та перспективи застосування похідних фінансових інструментів на фондовому ринку України // Наукові праці НДФІ. – 2008. - №4. – 146-151.
 3. ЗУ «Про цінні папери та фондовий ринок». [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3480-15.

Посилання: похідні цінні папери, деривативи

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Ноябрь 2018 (39)
Октябрь 2018 (178)
Июнь 2018 (5)
Май 2018 (4)
Апрель 2018 (16)
Февраль 2018 (3)
^