Стратегічні орієнтири » Державні фінанси України 2011 » Козярик І.В. Роль міжнародних фінансових інститутів у фінансуванні комунальної сфери України
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
16-11-2011, 20:54

Козярик І.В. Роль міжнародних фінансових інститутів у фінансуванні комунальної сфери України

Категорія: Державні фінанси України 2011

УДК 336
© Козярик І.В., 2011
ЛНУ імені Івана Франка

Роль міжнародних фінансових інститутів у фінансуванні комунальної сфери України

На сучасному етапі функціонування та розвитку економіки України забезпечення ефективного використання комунальної власності, особливо у житлово-комунальній сфері, є стратегічним напрямком розвитку як окремих регіонів, так і держави в цілому. Так, надання послуг в житлово-комунальному господарстві впливає не лише на забезпечення першочергових потреб населення, але й визначає необхідні умови для функціонування всього господарства країни.
Нині в умовах загострення поточних проблем функціонування галузі та неспроможності її розвитку у ринкових умовах постає питання пошуку шляхів виходу із кризової ситуації.
Більшість науковців, а саме Гайко Є.Ю, Адамов Б.І., Данилишин Б.М. та ін., досліджуючи проблемні питання функціонування ЖКГ, вихід із кризової ситуації вбачають у забезпеченні потреб у фінансових ресурсах, необхідних для модернізації галузі.
В умовах відсутності власних фінансових ресурсів у переважно збиткових підприємств комунальної сфери актуальності набуває питання залучення зовнішніх джерел, а саме коштів міжнародних фінансових інститутів як надійного джерела для забезпечення оновлення та розвитку інфраструктури галузі.
Житлово-комунальне господарство України сьогодні переживає глибоку кризу. Про це свідчить, навіть, не значна кількість наукових досліджень впродовж останніх років, де вказується на необхідності реформування галузі. Нині про кризовий стан ЖКГ говорять і на державному рівні.
Так, згідно висновку Ради національної безпеки і оборони України від 17.11.2006 р. стан ЖКГ в Україні є критичним та таким, що становить небезпеку для життєдіяльності громадян і суспільства [1].
Незадовільний стан та необхідність нагального реформування галузі сьогодні визначається Загальнодержавною програмою реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 рр. [далі - Програма].
Згідно Програми підприємства галузі неспроможні ефективно працювати, а також надавати споживачам послуги належної якості. Основними причинами кризового стану ЖКГ визначено високий ступінь зносу морально-технічного та застарілого обладнання, збитковість діяльності комунальних підприємств та недостатність фінансування [2].
В таких умовах основними напрямками розвитку галузі є її модернізація. Проте об’єкти, що сьогодні практично повністю морально- та фізично-зношені, вимагають багатомільйонних капіталовкладень. Територіальні громади не мають фінансових ресурсів, щоб взяти участь у проектах щодо їх модернізації та розвитку. При цьому величина коштів, необхідних для модернізації галузі, вражає.
Згідно Програми на переоснащення галузі необхідно виділити 23,325 мрлд. грн. На думку міністра міннрегіону Близнюка, на реалізацію проектів з модернізації систем у сфері житлово-комунального господарства необхідно – понад 700 млрд. грн. За підрахунками експертів така сума є значно вищою і досягає 150 млрд. дол. США, що є більшим за ВВП країни [3, 5, 9].
Зрозуміло, що бюджетні програми чи чергові підвищення вартості комунальних послуг не зможуть забезпечити таких інвестиційних потреб комунальних підприємств. Реальним джерелом вирішення хоча б частини проблем фінансового забезпечення для модернізації галузі можуть стати інвестиції.
Так, необхідні ресурси для розвитку ЖКГ може залучити у таких міжнародних фінансових організаціях (МФО):
1. Світовий банк.
У групі Світового банку головну роль у фінансуванні проектів ЖКГ відіграють такі фінансово-кредитні інститути як: Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР), Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР), які надають гранти чи частково кредитують проекти комунальної сфери, зокрема у галузі водопостачання, водовідведення, теплопостачання, фінансують проекти енергозбереження.
2. Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) – надає кредити для запровадження екологічних схем у містах і проектів щодо захисту природи Наприклад, щодо зниження забруднення повітря міським транспортом, реалізації енергозберігаючих програм для зниження викидів в атмосферу тощо.
3. Північний інвестиційний банк (ПІБ) – здійснює довгострокове кредитування від 5-ти до 15-ти років і фінансує такі сектори: енергетичний, водопостачання й водоочищення, поліпшення навколишнього природного середовища за рахунок ефективного використання енергії тощо [4, с. 94].
4. Північна екологічна фінансова корпорація (NEFCO) – здійснює фінансування проектів по впровадженню енергозберігаючих технологій у житлово-комунальному господарстві. NEFCO – це фінансова установа, яка створена Ісландією, Норвегією, Данією, Швецією та Фінляндією наприкінці 1998 р. Починаючі з 2004 р. NEFCO фактично почала свою інвестиційну і фінансову діяльність в Україні [10, с. 208].
Крім того, в рамках реалізації Програми для реформування ЖКГ в України є можливість залучення кредитів у Євросоюзу на 10 років під 2,1 % річних у євро/дол. при наявності 35 % власних ресурсів без сплати відсотків на час надання кредиту [10, с. 203].
Станом на сьогодні співпраця України з МФО в рамках сприяння та реалізації проектів в комунальній сфері представлена так:
1. В рамках співпраці зі Світовим банком перша кредитна угода про цільове фінансування ЖКГ під державні гарантії була укладена КМУ у травні 2008 року.
Так, інвестиційна підтримка в межах Проекту відбулась за рахунок позики МБРР на умовах 100-відсоткового кредитування. 27 травня 2008 року була підписана Угода про позику між Україною і МБРР на суму 140,0 млн.дол. Банк розпочав надання позик у 2009 році на загальну суму 140 млн. дол. терміном на 20 років з п'ятирічним пільговим періодом під LIBOR+4,01% на проект «Розвиток міської інфраструктури»
Ці кошти були виділені на субпроекти «Реабілітація та модернізація технологічного обладнання у сфері водопостання та водовідведення». Це так званий «основний компонент» проекту, що включає надання кредиту на суму 59,530 млн. дол. в Одесі, Чернігові, Івано-Франківську.
Також в межах «відкритого компоненту» передбачається виконання в секторі ЖКГ України низки невеликих енергозберігаючих інвестиційних проектів у рамках широкої програми з охопленням максимальної кількості КП на території України на суму 78,12 млн. дол. Ще 2,35 млн. дол.. – це закупівля глибинних насосів для водоканалів [11].
«Розвиток міської інфраструктури» – це кампанія з удосконалення водопостачання, водовідведення та сприяння підвищенню ефективності роботи 15 різних комунальних підприємств. Проект завершиться наприкінці 2012-го [9].
Конкретні капіталовкладення визначено для Одеси (35,5 млн дол.), Чернігова (14,8 млн дол.) та Івано-Франківська (7,2 млн дол.), а на розподіл залишку в сумі 82,5 млн дол. претендують ще 20 міст. Міністерство житлово-комунального господарства для реформування ЖКГ просить Світовий Банк збільшити Україні кредит по проекту розвитку міської інфраструктури на 200 млн дол. Крім того, на виконання цього проекту міністерство розраховує на збільшення на 200 млн. дол. кредиту від Міжнародного банку реконструкції та розвитку [10, с. 204].
Спільно зі Світовим банком також завершено впровадження проектів «Реабілітація та розширення централізованого теплопостачання м. Києва» (сума позики 160,0 млн.дол.) та проекту «Водопостачання та каналізація м. Львова», загальна вартість якого становила 40,8 млн. дол., сума позики МБРР – 24,25 млн. дол., грант уряду Швейцарії – 6 млн. дол [6, 7].
Для реалізації Програми реформування ЖКГ Світовий банк готовий у 2012 році надати Україні новий кредит на суму 400 млн. дол. для реконструкції систем водо- і теплопостачання, модернізації та ремонту підприємств, закупівлі енергозберігаючого обладнання [11].
2. В рамках співпраці з Європейським банком реконструкції і розвитку
завершилася реалізація проекту: «Програма інвестицій та розвитку системи водопостачання та очищення води м. Запоріжжя». Загальна вартість становила 42,5 млн. дол., з них позика ЄБРР – 28 млн. дол. Також в рамках цього проекту одержано грант розміром 1,1 млн. грн. за програмою TACIS. Загалом частка позикового капіталу становила 69%.
Іншим таким проектом за підтримки ЄБРР є реалізація «Програми розвитку комунальних підприємств України – місто Херсон», загальна вартість якого становила 17,7 млн. дол., з яких позиковими були 11,1 млн. дол. (частка позикових коштів 63%) [12, с.149].
У 2009 році ЄБРР була підписана угода на 36 млн. євро з м. Львовом щодо 2-ох КП «1339» та «Львівелектротранс», кошти якої втілюються у модернізацію трамвайних сполучень. У 2010 р. підписаний протокол щодо залучення 30 млн. євро – 10 млн. гранту та 20 млн. кредиту – для модернізації теплового обладнання, встановлення теплових насосів, які використовують як нетрадиційні джерела енергії, що дасть змогу зекономити 30-40% енергоносіїв [8, с.1].
3. В рамках співпраці з Європейським інвестиційним банком реалізовано проект «Розвиток системи водопостачання та водовідведення м. Миколаєва» на загальну суму 28 млн. євро. Доопрацьована проектна пропозиція знаходиться на перепогодженні з зацікавленими міністерствами [9].
4. В рамках співпраці з Північним інвестиційним банком у 2009 році Радою директорів ПІБ прийнято рішення щодо надання позики у сумі 20 млн. євро для реалізації проекту в м. Одесі щодо реконструкції міських систем водо- і теплопостачання. Термін дії угоди становить 8 років, пільговий період 3 роки [4, с.98].
5. В рамках співпраці Північною екологічною фінансовою корпорацією Національне агентство з ефективного використання енергоресурсів (НАЕР) домовилося про фінансування проектів по впровадженню енергозберігаючих технологій у житлово-комунальному господарстві.
Згідно договору укладеного у 2010 р. NEFCO надає фінансові ресурси під 3 % річних на 4-5 років під гарантії муніципальних компаній для реалізації енергоефективних проектів у житлово-комунальному господарстві [10, с.205].
Враховуючи, що потреба у інвестиційних коштах, необхідних для реалізації як Програми реформування, так і для модернізації існуючої системи функціонування ЖКГ, є надто велика, то ключовим джерелом покриття інвестиційних потреб галузі, поряд із бюджетними коштами, повинні стати кредитні кошти міжнародних фінансових інститутів, роль яких на сучасному етапі розвитку ЖКГ є значною. Тому перспективним є продовження та вдосконалення співпраці України з міжнародними фінансовими інститутами, головну роль у чому відведена державі для формування сприятливого інвестиційного клімату та правового поля, яке б захищало інтереси потенційних інвесторів на ринку житлово-комунальних послуг.

Література:
1. Про стан житлово-комунального господарства України та основні напрями його реформування: Указ президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 17 листопада 2006 року» від 16.12.2006№ 1093/2006. [Електронний ресурс]. – доступний з: .
2. Закон України Про затвердження «Загальнодержавної програми реформування житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки вiд 24.06.2004 № 1869-IV. [Електронний ресурс]. – доступний з: .
3. Близнюк: 700 млрд на реформу ЖКГ неможливо знайти без приватного капіталу. [Електронний ресурс]. – доступний з: .
4. Колосова В.П., Капленко О.І. Північний інвестиційний банк в Україні // Фінанси України. – 2009. – № 7. – с. 94-99.
5. Вавричук О.С. Механізм залучення приватних інвестицій до розвитку житлово-комунальної галузі. [Електронний ресурс]. – доступний з: .
6. Стан та перспективи співробітництва України з ЄБРР. Офіційний сайт міністерства закордонних справ .
7. Стан та перспективи співробітництва України зі Світовим банком. Офіційний сайт міністерства закордонних справ. [Електронний ресурс]. – доступний з: .
8. Рацька А. Львів зігріє Європа // Самопоміч: в єдності сила. – 2010. – 7 – 13 травня.
9. Хуснутдінов О. ЖКГ – мислячи стратегічно. [Електронний ресурс]. – доступний з: .
10. Єфіменко І. А. Основні цілі реформування житлово-комунального господарства // Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Економіка. – 2009. – Вип. 3/1. – с. 203-208.
11. Світовий банк позичить Україні 400 мільйонів на ЖКГ. [Електронний ресурс]. – доступний з:
12. Гайко Є.Ю. Проектне фінансування комунальної інфраструктури: світова практика. [Електронний ресурс]. – доступний з:

Посилання: жкг, комунальна сфера, інвестиції, мфо

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Декабрь 2019 (1)
Ноябрь 2019 (26)
Октябрь 2019 (141)
Сентябрь 2019 (1)
Апрель 2019 (6)
Декабрь 2018 (18)
^