Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2011 » Фляк І.Т. Перспективи розвитку ринку фінансових послуг в Україні
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 4020
  • Автор: Iryna Fliak
  • Дата: 17-11-2011, 12:04
 (голосов: 0)
17-11-2011, 12:04

Фляк І.Т. Перспективи розвитку ринку фінансових послуг в Україні

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2011

УДК 336
© Фляк І.Т., 2011
ЛНУ імені Івана Франка, Екф-41с

Перспективи розвитку ринку фінансових послуг в Україні

Сучасна ринкова економіка характеризується складною системою господарювання, в якій тісно взаємодіють суб’єкти господарювання та фінансово-кредитні інститути. На сьогодні одним із основних складових цього полісистемного утворення є ринки фінансових послуг. Ринок фінансових послуг як складова фінансової системи держави - це ефективний механізм перерозподілу фінансових ресурсів між окремими суб’єктами підприємницької діяльності, державою та населенням, між учасниками бюджетного процесу, міжнародними фінансовими інститутами. Розвиток світових ринків фінансових послуг доводить, що цей сегмент ринкової економіки відіграє провідну роль у забезпеченні економічного зростання, виступаючи механізмом акумуляції та перерозподілу вільних фінансових ресурсів. На жаль, вітчизняний ринок фінансових послуг ще не став ефективним механізмом залучення капіталу в розвиток економіки країни, що зумовлює проведення наукових досліджень у цій сфері, пошук науково обґрунтованих шляхів розв’язання проблем і визначення перспектив його розвитку.
Серед наукових досліджень проблеми на увагу заслуговують доробки таких авторів: Коваленко В.В., Прадун В.П., Мороза А.М., Полотенко Д.В., Бутенко О., Пересади А.А. Луціва Б.Л., Марковіца Г., Якімкіна В.Н., та ін. Утім, аналіз публікацій показав, що такі аспекти проблеми є недостатньо висвітленими.
Уже сьогодні вирішення завдань подальшого розвитку ринків фінансових послуг України є одним із найважливіших пріоритетів довгострокової економічної політики держави. Насамперед потрібно забезпечити підвищення ліквідності ринку фінансових інструментів і привабливість довгострокових інвестицій, розширити перелік операцій і фінансових послуг, що створить умови для ефективного функціонування ринку фінансових послуг як механізму залучення інвестицій у розвиток реального сектору вітчизняної економіки. До розв’язання проблеми подальшого розвитку вітчизняного ринку фінансових послуг слід підходити системно й з урахуванням світових тенденцій.
На мою думку, ринок фінансових послуг є інфраструктурою, яка вимагає комплексного підходу до вирішення своїх проблем. Необхідно поставити перед собою стратегічне завдання та розробити конкретні заходи по його виконанню.
Основним напрямками удосконалення фондового ринку є:
1.Удосконалення базового спеціального законодавства. У першу чергу це є справою законодавчих органів влади. Для активізації роботи законодавчого органу в цій сфері необхідно сприяти участі в розробці нових законів і самих учасників ринку, влаштовуючи відкриті обговорення в засобах масової інформації. Такий підхід буде найбільш демократичним, та забезпечить більш повне врахування усіх потреб ринку фінансових послуг.
2.Забезпечення виконання вимог законодавства усіма учасниками фондового ринку.
3.Створення дієвої системи розкриття інформації емітентами цінних паперів.
4.Упорядкування і підвищення ефективності інфраструктури фондового ринку.
5.Вживання заходів для залучення емітентів та інвесторів до взаємодії на організованих фондових ринках.
6.Розвиток інститутів колективного інвестування.
Щодо вирішення проблеми мобілізації заощаджень населення і спрямування їх на задоволення інвестиційних потреб економіки існує декілька шляхів. Залучати кошти населення можна через банківські установи, через створення пенсійних фондів та шляхом розвитку системи спільного інвестування .
З огляду на світові тенденції глобалізації та євроінтеграції можна визначити такі цілі й завдання подальшого розвитку ринків фінансових послуг: 1) формування конкурентоспроможних ринків фінансових послуг в Україні; 2) підвищення рівня прозорості, капіталізації та ліквідності ринків фінансових послуг; 3) удосконалення інфраструктури ринків фінансових послуг; 4) формування сприятливого податкового клімату для учасників ринків із метою збільшення обсягів інвестицій; 5) удосконалення державного нормативно-правового регулювання на ринку фінансових послуг.
Розв’язання окреслених завдань дасть змогу створити надійну основу для довгострокового росту ефективно функціонуючого й конкурентоспроможного ринку фінансових послуг, який може стати ефективним механізмом залучення фінансових ресурсів у розвиток національної економіки й відіграватиме важливу роль у забезпеченні економічного розвитку України.

Список використаних джерел:
1. Бобров Є.А. Роль та місце ринку фінансових послуг у структурі фінансового ринку//Фінанси України. – 2007. - №4. – С. 88 – 94.
2. Малютін О.К. Оцінка фінансового сектору та його значення в економічному розвитку України // Фінанси України.-2010.-№3.-С.92-100.
3. Стратегія розвитку фінансового сектору України (матеріали Координаційної ради з питань політики фінансового сектору при Кабінеті Міністрів України). - К.: Видавничий дім "Козаки", 2008. - 256 с.
4. Ящук В.В. Ринки фінансових послуг як складова системи економічного розвитку//Фінанси України. – 2010. - №1. – С. 115 – 121.
5. http://zakon.rada.gov.ua.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Май 2021 (4)
Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
^