Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2011 » Гембусь У.М. Розвиток кризи на світових фінансових ринках та її наслідки для України
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
17-11-2011, 13:41

Гембусь У.М. Розвиток кризи на світових фінансових ринках та її наслідки для України

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2011

УДК 336
© Гембусь У.М., 2011
ЛНУ імені Івана Франка, Екф-45с

Розвиток кризи на світових фінансових ринках та її наслідки для України

Світова фінансова криза спричинила виникнення цілої низки проблем як в Україні, так і поза її межами. Проблематиці фінансової кризи та напрямам вирішення проблем, які вона спричинила присвячено багато літератури,багато видатних науковців займалися цим питанням, зокрема: С. Блейзера, Є. Боброва, П. Гоцалюка, Б. Грозовського, З. Луцишина, О. Олейнікова, О. Рогача, Н. Шелудько та ін.Але на сьогодні наслідки світової кризи фінансових ринків не мінімізовані, зазначена проблематика потребує подальших наукових пошуків для її вирішення, що викликало необхідність у проведення даного дослідження. Як відомо, світова фінансова криза виникла в США як наслідок краху ринку нерухомості та фінансового ринку, загалом. Згодом криза поширилась по всьому світу, що вплинуло і на вітчизняний фінансовий ринок. Основними її причинами можна називати такі як: надмірну експансивну грошову політику Федеральної резервної системи США, наявність величезного дисбалансу в світовій економіці, зокрема значний профіцит у зовнішній торгівлі Китаю та суттєвий торговельний дефіцит у США, недоліки системи управління ризиками в інвестиційних банках, недосконалість регулювання фінансових ринків як на міжнародному, так і на національному рівнях . Причиною фінансової кризи в Україні стала залежність фондового ринку від інвестицій нерезидентів, надмірна зовнішня заборгованість суб'єктів економічної діяльності, низький рівень ліквідності банківських установ і ін. Події на ринках капіталів свідчать про посилення залежності України від криз у світовій економіці. Втрати у фінансовому секторі й скорочення числа торговельних відносин викликали зниження росту і навіть падіння ВВП у розвинутих країнах Світова фінансова криза позначилася і на фондовому ринку України. Падіння індексу ПФТС з початку 2008 р. склало 73% (з 1174,02 п. на 08.01. 2008 р. до 319,67 п. на 08. 10. 2008 р.). 23 лютого 2011 року індекс ПФТС становив 1120,36 п., тобто на 4,7% менше, ніж 8 січня 2008 року - що є ще нижчим показником. Спостерігається тенденція виведення коштів нерезидентами з українського ринку цінних паперів. Активність нерезидентів знизилась у торгівлі з усіма основними фінансовими інструментами. Про вивід коштів інвесторів-нерезидентів з українського фондового ринку свідчить суттєве зменшення обсягу ОВДП України, які знаходяться у власності нерезидентів, з початку поточного року . На фондовому ринку України спостерігається нерозвиненість мережі внутрішніх інвесторів: інституційних (недержавних пенсійних фондів, страхових компаній) і приватних (фізичних осіб), що є характерною для країн з транзитивною економікою. Водночас, за певних ознак нестабільності на світових фінансових ринках, виведення коштів нерезидентів здатне спровокувати негативні наслідки для економічної безпеки України, зокрема, девальвацію національної валюти, інфляцію, збільшення зовнішньої заборгованості . До негативні наслідків світової фінансової кризи Україна відносимо: спад обсягів виробництва, виникнення ознак нестабільності у банківському секторі, зростання курсу долара до гривні (в порівнянні з минулими роками), зростання валового зовнішнього боргу України, погіршення прогнозу суверенного рейтингу України. Отже можна зробити висновок ,що: Для нейтралізації наслідків світової фінансової кризи в Україні з метою протидії відтоку капіталу з внутрішнього фінансового ринку та стабілізації ситуації на валютному ринку потрібно вжити таких заходів: - НБУ здійснювати диверсифікацію валютного наповнення банківських активів; виходити з валютними інтервенціями на ринок; посилити моніторинг за розрахунками з офшорами; запровадити механізми державної підтримки банківської системи, знизити облікову ставку; - Мінекономіки України організувати роботу щодо географічної диверсифікації зовнішньої торгівлі України для посилення впливу на ринках країн, які мають високу динаміку економічного розвитку (Китай, Індія, Японія, країни Близького Сходу та ін.); - КМУ, ДКЦПФР пришвидшити консолідацію біржової торгівлі та клірингових розрахунків на фондовому ринку.
Криза виявила слабкість позиції України на глобальному ринку капіталу, перерозподіл ліквідності на якому відбувається не на її користь. У такій ситуації вихід один - системне і послідовне усунення структурно-функціональних деформацій національної фінансової системи.
Список використаних джерел:
1.Альохіна Т. Шляхи виходу України з світової фінансової кризи // [Електронний ресурс] http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vkib/2010_1/Alohina.html
2.Гаврега О. В., Писаренко В.Є., Сушков А.П. Вплив світової фінансової кризи на економіку України // [Електронний ресурс] http://udau.edu.ua/
3.Гоцалюк П. Тези до конференції „Світова фінансова криза та її вплив на економіку України» // [Електронний ресурс] http://www.volynnews.com/ru/blogs/17/311/
4.Луцишин О. Тенденції світового фінансового ринку, економічна криза та інтеграційний курс України // [Електронний ресурс] http://www.ufin.com.ua/analit_mat/
5.Олейніков О. О. Розвиток світової фінансової кризи та її вплив на економіку України // [Електронний ресурс] http://www.inventure.com.ua/main/analytics/
6.Шелудько Н. Фінансова грамотність населення - національний капітал України // Урядовий кур'єр. - 2010, - № 12. - С. 6 - 8.
7.http://www.pfts.com/.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Май 2021 (4)
Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
^