Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2011 » Колісник М.О. Сучасні тенденції регулювання державою ринку фінансових послуг
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
17-11-2011, 19:12

Колісник М.О. Сучасні тенденції регулювання державою ринку фінансових послуг

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2011

УДК 336
© Колісник М.О., 2011
ЛНУ імені Івана Франка, Екф-43с

Сучасні тенденції регулювання державою ринку фінансових послуг

Сьогодні процеси масової глобалізації фінансових ринків, що набувають все більшого масштабу, призводять до небезпечних наслідків не конкурентоспроможності конкретного національного ринку і, неможливості виконання ринком покладених на нього функцій, обов’язків. Дивлячись на євроінтеграційні амбіції України, виникає питання вивчення новітніх тенденцій регулювання ринку фінансових послуг.
Головною метою дослідження є аналіз нинішнього механізму державного втручання в регулювання ринку фінансових послуг та виявлення сучасних тенденцій регулювання, які можуть дієво застосовуватися у нинішніх економічних умовах.
Залежно від особливостей функціонування національної фінансової системи, обумовлених специфікою законодавства, рівнем економічного розвитку та регулювання економіки, виділяють три моделі наглядових систем:
1.Секторну модель, яка ґрунтується на точному розподілі завдань і функцій наглядових органів за діяльністю окремих секторів — банківського, страхового та.
2.За завданнями, відповідно до цієї моделі обов'язки наглядових органів розподілено на основі завдань і функцій нагляду: на нагляд за діяльністю фінансових посередників і на регулювання бізнесу у фінансовій сфері з метою забезпечення його прозорості.
3.Єдиного нагляду, за умови використання моделі відбувається концентрація всіх наглядових функцій в єдиному наглядовому органі.
Розглядаючи моделі регулювання та нагляду за діяльністю фінансового сектору, слід враховувати низку умов, які повинна задовольняти ефективна регулююча структура.
Відповідно до ЗУ від 12 липня 2001 р. «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» здійснення регулятивних та наглядових функцій за діяльністю з надання фінансових послуг покладається на Національний банк України, Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку і Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг. Також, контроль за діяльністю учасників ринків фінансових послуг здійснює Антимонопольний комітет України щодо запобігання монополізації ринків, зловживання монопольним становищем, обмеження конкуренції, здійснення контролю за концентрацією суб'єктів ринків та сприяння розвитку добросовісної конкуренції.
Аналізуючи нинішній досвід країн Європи, можна констатувати перевагу ідеї централізації функції управління ринком фінансових послуг у єдиній структурі. Європейський фінансовий форум у м. Ґетеборзі закріпив основні пріоритети розвитку системи державного регулювання ринків фінансових послуг, а саме: 1) зміцнення пруденційного механізму; 2) усунення ризиків, пов'язаних з системно значущими установами; 3) створення структури для пруденційного нагляду. Можна погодитись із думкою багатьох науковців і практиків щодо створення в Україні окремої незалежної державної фінансової установи з повноваженнями проведення фінансового нагляду та регулювання на консолідованій основі із назвою «Державна інспекція фінансового нагляду», яка б володіла повною незалежністю та сприяла розвитку та підвищенню стабільності та ліквідності фінансових ринків завдяки більш скоординованим управлінським заходам.
З'єднання наглядових органів буде мати такі риси: 1) забезпечить схожість методик оцінки стану фінансових посередників; 2) надасть змогу комплексно дослідити тенденції розвитку фінансового сектора, його ризики.
На довгострокову перспективу в умовах загострення кризових процесів на світових фінансових ринках, а також враховуючи необхідність збереження ліквідності національних фінансової і банківської систем на рівні, здатному забезпечити конкурентоспроможність національної економіки України, держава як регулятор і кредитор останньої інстанції має оптимізувати свою діяльність за такими пріоритетними напрямами модернізації сфери фінансових послуг:
- залучення механізмів «інтегрованого нагляду» та уніфікація вимог і стандартів фінансової діяльності з метою гармонізації системи управління інститутами сфери фінансових послуг з міжнародними стандартами;
- залучення систем ризик-орієнтованого нагляду на засадах індивідуального підходу до оцінки ризиків деяких учасників ринку або їхніх активів;
- модернізація систем моніторингу та розкриття інформації установ для всіх клієнтів, і також модернізації системи розкриття інформації державних контролюючих установ;
- забезпечення високого ступеня інституційної можливості державних регулюючих органів.
Отже, з метою подолання даних недоліків пропонується впровадити систему економічного прогнозування на основі кон'юнктури фінансового ринку та створити єдиний регулятор фінансового ринку на основі Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку і Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг, який функціонуватиме відповідно до набутого зарубіжного досвіду у цій сфері і дасть змогу усунути розбіжності та протиріччя, які сьогодні є у системі органів державного регулювання ринку послуг.

Список використаних джерел:


1.Конституція України від 28.06.1996 №254к/96-ВР // zakon1.rada.gov.ua.
2.Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12.07.2001 - ІІІ // zakon1.rada.gov.ua.
3.Букатова Д. Сучасна система органів державного регулювання ринків фінансових послуг: проблеми взаємодії та перспективи розвитку // Вісник прокуратури. - 2009. - №5(95). - С. 85-89.
4.Мацелюх Н.П. Дослідження кон'юнктури фінансового ринку як необхідна передумова його регулювання // Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право). - 2010. - №1(48). - С. 87-93.
5.Унинець-Ходаківська В.П. Роль державного регулювання на ринку фінансових послуг // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - №6(96). - С. 238-247.

Посилання: Колісник М.О. Екф-43с. Сучасні тенденції регулювання державою ринку фінансових послуг.

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Июнь 2022 (30)
Май 2022 (25)
Апрель 2022 (1)
Март 2022 (1)
Февраль 2022 (1)
Декабрь 2021 (4)
^