Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2011 » Матис І.І. Сучасні тенденції розвитку ринку цінних паперів в Україні
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 3928
  • Автор: matys
  • Дата: 17-11-2011, 20:08
 (голосов: 0)
17-11-2011, 20:08

Матис І.І. Сучасні тенденції розвитку ринку цінних паперів в Україні

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2011

УДК 336
© Матис І.І., 2011
ЛНУ імені Івана Франка, Екф-43с


Сучасні тенденції розвитку ринку цінних паперів в Україні


Постановка проблеми. Вплив розвитку сучасної світової фінансової системи на національні економіки є неоднозначним і суперечливим. Актуальним питанням для України є забезпечення державності та підвищення фінансової безпеки, що є запорукою сталого економічного розвитку. Ринок цінних паперів вважається одним із найвагоміших сегментів національної системи ринкового господарювання, який перерозподіляє фінансові потоки між окремими суб’єктами господарювання та перетворює заощадження на інвестиції. Важливим питанням є також вплив обсягу випуску цінних паперів та їх структури на розвиток ринку цінних паперів як окремого сегмента та на ринок капіталу загалом.
Аналіз дослідження. Значну увагу проблемі формування та розвитку ринку цінних паперів приділяють як вітчизняні, так і західні вчені-економісти: В. Базилевич, З. Варналій, О. Василик, В. Корнєєв, О. Мозговий, В. Оскольський, Дж. Долан, К. Форбс та ін. Водночас в умовах глобалізації фінансових систем та відкритості вітчизняного ринку цінних паперів виникають нові можливості та загрози для розвитку ринку цінних паперів як сектору ринку капіталу, що потребує проведення нових досліджень факторів впливу на зазначені вище сегменти економіки.
Виклад основного матеріалу дослідження. Ринок цінних паперів в Україні є однією з найвагоміших складових української економіки, яка впливає на розвиток не тільки ринку капіталу, а й всієї фінансової системи держави. Сучасний стан ринку цінних паперів та його структура утворилися внаслідок процесів трансформації економічної системи, які відбулися в Україні під впливом внутрішніх факторів її розвитку, а також зовнішніх, тобто криз на світових фінансових ринках упродовж останніх років [6].
Показник обсягу випуску цінних паперів є одним із головних показників розвитку ринку цінних паперів. Загальний обсяг зареєстрованих державною комісією з цінних паперів і фондового ринку (ДКЦПФР) випусків цінних паперів в 2010 році становив 153,05 млрд грн, з яких:
• акцій – 46,14 млрд грн;
• облігацій підприємств – 31,35 млрд грн;
• облігацій місцевих позик – 974,00 млн грн;
• опціонів – 0,27 млн грн;
• інвестиційних сертифікатів компаній з управління активами (КУА) пайовими
• інвестиційними фондами – 65,37 млрд грн;
• акцій корпоративними інвестиційними фондами – 8,89 млрд грн;
• сертифікатів фонду операцій з нерухомістю – 54,5 млн грн;
• звичайних іпотечних облігацій – 270,00 млн грн.
Динаміка обсягу випуску цінних паперів є прогресивною, що зображено на рис.1. У 2002 р. обсяг випуску цінних паперів сягав рівня 15,59 млрд грн, а станом на 2010 р. відбулося зростання майже у 10 разів і він становив 153,05 млрд грн. Аналізуючи динаміку обсягів випуску цінних паперів в Україні протягом 2002-2010 рр., яку наведено на рис. 1, треба зазначити, що спостерігається загальна тенденція до зростання, але вона не має стабільного розвитку. Це зумовлено досить нестабільним економічним розвитком як України загалом, так і фондового ринку зокрема.
Матис І.І. Сучасні тенденції розвитку ринку цінних паперів в Україні

Рис. 1. Обсяги випуску цінних паперів в Україні у 2002-2010 рр.

Варто зауважити, що в 2003 році відбулося збільшення цього показника на 45% в порівнянні з попереднім роком, а у 2004 році уже спостерігалося його зниження на 75%. В 2005-2006 роках спостерігалася стабільність і цей показник досяг рівня 34,76 млрд. грн., що більш ніж в два рази вище рівня 2002 року. Однак найбільшого розвитку ринок цінних паперів досяг в 2007 році, і обсяг випуску цінних становив 61,99 млрд. грн., що на 78% вище рівня 2006 року. Це було спричинене політичними трансформаціями та економічною перебудовою в Україні. Позитивна тенденція спостерігалася і впродовж наступних трьох років, а темп приросту становив 147%.
На основі діаграми, можна прогнозувати подальше зростання обсягів випуску цінних паперів в Україні, за умови стабільності фінансової системи та світових фондових ринків. Ринок капіталу в Україні не відрізняється значною різноманітністю цінних паперів (рис. 2).
Матис І.І. Сучасні тенденції розвитку ринку цінних паперів в Україні


Рис. 2. Структура випуску цінних паперів у 2002-2010 рр., %

Аналіз структури випуску цінних паперів демонструє переважання пайових цінних паперів на ринку цінних паперів України. На ринку цінних паперів в останні роки спостерігається тенденція до диверсифікації у розподілі тимчасово вільних грошових коштів та ускладнення структури ринку цінних паперів, що дозволяє створити конкурентоспроможний вітчизняний ринок капіталу.
Важливе значення має ефективність функціонування ринку цінних паперів в Україні. Сьогодні фондовий ринок не надто сприяє залученню інвестицій і перерозподілу капіталу, тобто не виконує своїх функцій. Крім того, потребують вирішення такі проблем як:
• високий ступінь ризиків;
• відсутність відкритого доступу до інформації;
• невеликий обсяг і неліквідність;
• недосконалість нормативно-правового забезпечення;
• нестача кваліфікованого персоналу;
• низький рівень капіталізації;
• порушення прав інвесторів [4].
Для покращення стану фондового ринку України та забезпечення його
фінансової безпеки потрібно підвищити роль держави на фондовому ринку.
Контроль за діяльністю емітентів, фондових бірж, професійних учасників ринку
та самоврядних організацій, що повинні запобігати порушенню законодавства на ринку цінних паперів є одним з головних елементів державного регулювання ринку цінних паперів [4].
Основними напрямами розвитку фондового ринку в найближчій перспективі є:
• вдосконалення механізмів захисту прав інвесторів;
• розвиток інструментів ринку цінних паперів;
• вдосконалення законодавства про цінні папери та фондовий ринок;
• вдосконалення системи розкриття інформації на ринку цінних паперів;
• розвиток інвестиційної інфраструктури [5].
Висновки. Ринок цінних паперів України перебуває на стадії становлення. На тлі зростання обсягів випуску цінних паперів відбувається певна диверсифікація останніх. Наслідком цього процесу є ускладнення самого ринку. В умовах світових та вітчизняних кризових явищ фінансової системи, це є
позитивною тенденцією, яка створює передумови для зниження рівня ризику
в діяльності інвестора, але цей фактор є ефективним у розбудові державності
тільки в умовах прозорого функціонування ринку цінних паперів в Україні.
Список використаних джерел:
1. Звіт Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку за 2009 рік // Инвест-Газета Нормативна база. – 2010. – № 37. – С. 34-37.
2. Звіт Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку за 2008 рік // Цінні папери України. – 2009. – № 33.
3. Школьник І.О. Фінансовий ринок України: сучасний стан і стратегія розвитку : монографія / І.О. Школьник. – Суми : Вид-во "Мрія": УАБС НБУ, 2008. – 348 с.
4. Терещенко Г.М. Проблеми становлення та напрями удосконалення функціонування ринку цінних паперів в Україні / Г.М. Терещенко // Фінанси України. – 2007. – № 6. – С. 24-27.
5. Ватаманюк З.Г. Перспективи розвитку ринку цінних паперів в Україні / З.Г. Ватаманюк, О.В. Баула // Фінанси України. – 2007. – № 5. – С. 37-42.
6. Мозковий О.М. Фондовий ринок : навч. посібн. / О.М. Мозковий. – К. : Вид-во КНЕУ, 1999. – 316 с.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Май 2021 (4)
Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
^