Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2011 » Торубка Г.І. Аналітичний огляд професійної діяльності учасників фондового ринку України у 2011 році
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 4803
  • Автор: anya41290
  • Дата: 17-11-2011, 20:52
 (голосов: 0)
17-11-2011, 20:52

Торубка Г.І. Аналітичний огляд професійної діяльності учасників фондового ринку України у 2011 році

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2011

УДК 336
© Торубка Г.І., 2011
ЛНУ імені Івана Франка, Екф-49с

Аналітичний огляд професійної діяльності учасників фондового ринку України у 2011 році

Актуальність теми. Реформування економіки з метою подолання наслідків економічної кризи потребує створення сприятливого та стійкого інвестиційного клімату, та ефективного розвитку національного фондового ринку. Ефективне функціонування фондового ринку передусім залежить від наявності цілісної інфраструктури та професійних учасників ринку. У структурі українського ринку цінних паперів можна виділити три категорії учасників: органи державного регулювання фондового ринку, суб'єкти професійної діяльності, емітенти.
Аналіз останніх досліджень та публікацій свідчить про значний інтерес науковців до формування та ефективного функціонування фондового ринку України. В останні роки над дослідженням цієї проблеми працюють вчені-економісти, зокрема: А.П. Данькевич, Г.М. Калач, Г.В. Карпенко, Т.П. Моташко, М.І. Назарчук, Н.В. Приказюк, Г.М. Терещенко, В.Р. Чернишук.
Тому мета даного дослідження полягає у детальному огляді професійної діяльності учасників фондового ринку.
Під професійною діяльністю розуміємо підприємницьку діяльність щодо перерозподілу фінансових ресурсів за допомогою цінних паперів та обслуговування випуску та обігу цінних паперів. На фондовому ринку здійснюються такі види професійної діяльності: діяльність з торгівлі цінними паперами, діяльність з управління активами інституційних інвесторів, депозитарна діяльність, діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку.
Професійну діяльність з торгівлі цінними паперами на фондовому ринку здійснюють торговці цінними паперами та банки. Торговцями цінними паперами є суб'єкти підприємницької діяльності, єдиним видом діяльності яких є операції з цінними паперами [3]. Станом на 01.04.2011 р. кількість ліцензій, які видано ДКЦПФР професійним учасникам фондового ринку на провадження професійної діяльності, становила 1776, що на 31 одиницю менше за аналогічний минулий період. Кількість професійних учасників фондового ринку з урахуванням суміщення декількох видів професійної діяльності становила 1351. Ця кількість за І квартал 2011 року зменшилась на 38 одиниць [1].
Відповідно до даних УАІБ, у І кварталі 2011 року кількість компаній з управління активами в Україні почала збільшуватися, на противагу зменшенню у попередні 7 кварталів поспіль. Це відбулося за рахунок того, що чисельність новостворених компаній перевищила кількість тих, які вийшли з ринку [2].
Посередницьку діяльність на фондовому ринку здійснюють підприємства, що спеціалізуються на роботі з цінними паперами, здійсненні посередницької діяльності щодо випуску та обігу цінних паперів, виконанні операцій на фондовому ринку за дорученням та за рахунок своїх клієнтів, за власний рахунок, за дорученням емітента в процесі первинного розміщення цінних паперів та наданні інших послуг щодо цінних паперів (брокерська діяльність, дилерська діяльність, інвестиційне консультування, управління портфелем цінних паперів, реєстраційні функції тощо). Посередницьку діяльність провадять банківські установи, які поряд з іншими кредитно-фінансовими функціями можуть здійснювати посередницьку діяльність щодо випуску та обігу цінних паперів, виконуючи операції на фондовому ринку за власний рахунок, за дорученням і за рахунок своїх клієнтів, та інвестиційні компанії, що поєднують функції фінансового посередника на ринку цінних паперів та інституційного інвестора. Вони виступають для інших інституційних інвесторів інвестиційними менеджерами і консультантами, формують їхні активи в цінних паперах, організовують нарахування та сплату доходів від цінних паперів [3].
Обсяг виконаних договорів торговцями цінними паперами у 2010 році становив 1537,79 млрд. грн., що перевищує обсяг виконаних договорів у 2009 році на 470,53 млрд. грн. (рис. 1)
Торубка Г.І. Аналітичний огляд професійної діяльності учасників фондового ринку України у 2011 році

Рис. 1

За І квартал 2011 року торговцями цінними паперами виконано договорів на загальну суму 441,1 млрд. грн., що на 280,91 млрд. грн., або у 2,75 рази більше, ніж за відповідний період 2010 року, та на 125,32 млрд. грн., або у 1,4 рази більше, ніж за відповідний період 2009 року (рис. 2).
Торубка Г.І. Аналітичний огляд професійної діяльності учасників фондового ринку України у 2011 році

Рис. 2

Як і у 2010 році, у І кварталі 2011 року найбільші обсяги договорів виконуються торговцями цінними паперами з акціями (35,13% у І кварталі 2011 року, 36,75% у 2010 році) та державними облігаціями (28,55% у І кварталі 2011 року, 23,03% у 2010 році). З корпоративними облігаціями торговцями цінними паперами у І кварталі 2011 року виконано договорів на 6,7% загального обсягу (4,52% у 2010 році) (рис. 3) [1].
Торубка Г.І. Аналітичний огляд професійної діяльності учасників фондового ринку України у 2011 році

Рис. 3

Зростання обсягів торгів на фондовому ринку України пояснюється збільшенням обсягів фінансових ресурсів, що інвестуються в цінні папери українських емітентів як вітчизняними, так і іноземними, а також – зростання ціни цінних паперів емітентів, з якими укладались угоди [2].
Висновок. Підбиваючи підсумки щодо функціонування учасників фондового ринку в Україні, варто зазначити, що важливим завданням є залучення інвестиційних ресурсів для спрямування їх на відновлення та забезпечення подальшого зростання виробництва.
На мою думку, з метою покращення ефективності роботи учасників фондового ринку варто вдосконалити систему розкриття інформації на фондовому ринку на основі вільного та неупередженого доступу інвесторів до інформаційних даних про професійних учасників фондового ринку та емітентів цінних паперів. Важливо за допомогою гарантування та страхування приватних інвестицій домогтися діяльності ефективної системи захисту дрібних інвесторів.
Впровадження відповідних заходів дасть змогу організувати та покращити діяльність учасників фондового ринку, що в свою чергу, сприятиме динамічному і стрімкому розвитку фондового ринку України.
Список використаних джерел:
1. Національне рейтингова агентство “Рюрік”. Аналітичний огляд фондового ринку України за І квартал 2011 року [Електронний ресурс] : Режим доступу: http://rurik.com.ua/documents/research/Fund_market_Ikv_2011.pdf
2. Національне рейтингова агентство “Рюрік”. Фондовий ринок України: підсумки І кварталу 2011 року ключові тенденції розвитку [Електронний ресурс] : Режим доступу: http://rurik.com.ua/documents/research/Fund_market_%D0%86kv_2011_tendency_ukr.pdf
3. Ясіновська І.Ф. Професійна діяльність учасників фондового ринку України [Електронний ресурс] : Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/21_4/292_Jasi.pdf

Посилання: фондовий ринок, учасники фондового ринку

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Май 2021 (4)
Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
^