Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2011 » Щур Н.С. Зовнішні чинники впливу на розвиток фінансового ринку України
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 2265
  • Автор: nadiashchur
  • Дата: 17-11-2011, 21:02
 (голосов: 0)
17-11-2011, 21:02

Щур Н.С. Зовнішні чинники впливу на розвиток фінансового ринку України

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2011

УДК 336
© Щур Н.С., 2011
ЛНУ імені Івана Франка, Екф-49с

Зовнішні чинники впливу на розвиток фінансового ринку України

Основними зовнішніми чинниками, що визначають розвиток фінансового ринку України виділяють інтеграційний, глобалізаційний.
Характер впливу фінансової глобалізації на національну економіку зумовлює вироблення виваженого підходу до регулювання валютно-фінансової сфери й удосконалення механізмів забезпечення економічної безпеки України. Глобалізація вимагає зробити універсальними інвестиційні процеси, уніфікувати механізми і технології функціонування фінансових ринків, а також посилення взаємодії суб’єктів господарювання різних країн на основі єдиних принципів та норм [2].
Для країн з перехідною економікою глобалізація є вигідною, оскільки відкриваються можливості використання сучасних методів управління та запровадження новітніх технологій, вона відкриває доступ до нових ринків та інвестиційних джерел. Проте глобалізація несе також і загрози, у фінансовій сфері, серед яких найсуттєвішими є ризики, що пов’язані: з діяльністю транснаціональних корпорацій, з можливістю втрати незалежності та загостренням боротьби за інвестиційні ресурси [2].
Зауважимо, що на початку XXI століття стрімкий розвиток сегментів вітчизняного фінансового ринку та економічне зростання перетворили його на один із найпривабливіших у Східній Європі секторів міжнародних фінансів. Із приходом в Україну потужного міжнародного фінансового капіталу на фондовий ринок, на вітчизняному фінансовому ринку активізувалися та інтенсифікувалися процеси інтеграції й конвергенції [1].
Дія інтеграційного чинника полягає у потребі урахування нових підходів та основних складових перебудови регулювання, що зараз відбувається у світі. Це передбачає: уніфікацію процедур нагляду до установ різних сегментів фінансового ринку; впровадження нагляду, що базується на ризиках; контроль за власниками та керівниками фінансових установ; уніфіковані вимоги до корпоративного управління; стандартизовані процедури управління ризиками, активами і пасивами; посилення боротьби з відмиванням грошей; концентрацію та інтеграцію наглядових функцій, їх зосередження у єдиному регуляторному органі; здатність та готовність до ефективної співпраці з міжнародними фінансовими органами та об'єднаннями регуляторів [2].
Одним з суттєвих чинників, що негативно впливає на розвиток ринку в цілому є низька транспарентність державних регуляторних органів та інформаційна закритість фінансових установ, зокрема, нестача інформації щодо результатів їх діяльності та послуг, що вони надають. Існуючі законодавчі вимоги та процедури розкриття інформації не відповідають міжнародним стандартам і потребам інвесторів та споживачів фінансових послуг, не дозволяють оцінити рівень надійності, кредитоспроможності та фінансової стійкості операторів ринку. Цьому, зокрема, заважає нерозвиненість системи рейтингових оцінок та існуючий монополізм на ринку вітчизняних рейтингових послуг, відсутність практики оцінки та розповсюдження інформації щодо результативності інвестиційної діяльності компаній з управління активами та інституційних інвесторів [3].
Можна зробити висновки, що одним з основних завдань держави за умов інтеграційних процесів є ефективне використання переваг від інтеграції до глобального фінансового ринку та, разом з цим, необхідні обмеження наслідків такої інтеграції. Саме така чітка і збалансована позиція України здатна забезпечити сприятливе політичне середовище для розвитку вітчизняного фінансового сектору.
Список використаних джерел:
1. Фінансовий ринок України та міжнародні фінансові потоки : Бібліотека онлайн [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://readbookz.com/articles/article-50/
2. Cтратегія розвитку фінансового сектору України до 2015 року: Проект [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.ufin.com.ua/koncepcia
3. Тенденції розвитку фінансового ринку України в умовах глобалізації: Економіка для студентів [Електронний ресурс] – Режим доступу:http://gufer.net/finance_market/20-tendencyi-rozvitku-fnansovogo-rinku-ukrayini-v-umovah-globalzacyi.html
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Сентябрь 2020 (15)
Июнь 2020 (3)
Май 2020 (109)
Апрель 2020 (6)
Март 2020 (6)
Декабрь 2019 (1)
^