Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2011 » Федорчак І. Ефективні стратегії хеджування та способи їх застосування
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
19-11-2011, 15:03

Федорчак І. Ефективні стратегії хеджування та способи їх застосування

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2011

УДК 336
© Федорчак І., 2011
ЛНУ імені Івана Франка, Екф-48с

Ефективні стратегії хеджування та способи їх застосування

На ринку похідних цінних паперів, поряд із спекулятивними операціями, метою яких є наміри дістати цінову різницю у зв’язку зі зміною умов господарської діяльності, та арбітражу, значну роль відіграють операції хеджування, які полягають у захисті угод від ризику.
Метою хеджування є перенесення ризику зміни ціни з однієї особи (хеджера) на іншу (спекулянта). Проте такий розподіл є умовним, оскільки сторонами угоди можуть виступати й два хеджери, коли один з них страхується від ризику підвищення, а інший - зниження ціни. Хеджування спроможне захистити хеджера від втрат, але, в той же час, позбавляє його можливості скористатися сприятливим розвитком кон’юнктури ринку [2].
Всі стратегії хеджування грунтуються на паралельному русі ціни на спотовому ринку й ф’ючерсної ціни, як наслідок є можливість відшкодувати збитки на строковому ринку [3]. Але мінливість базису породжує залишковий ризик, що не може бути усунений за допомогою хеджування. Використовують два основних типи хеджування, а саме: хеджування продавця й хеджування покупця. Другий тип використовують коли підприємець має намір купити партію товару у майбутньому і намагається зменшити ризик, пов'язаний із можливим зростанням його ціни.
Базовими способами хеджування майбутньої ціни придбання товару є купівля на строковому ринку ф’ючерсного контракту або купівля опціону типу «колл» (call option – опціон на купівлю) чи продаж опціону типу «пут» (put option – опціон на продаж).[1] Хедж продавця застосовується у протилежній ситуації, тобто коли існує необхідність обмежити ризики, які пов’язані із можливим зниженням ціни товару. Способами такого хеджування зазвичай є продаж ф’ючерсного контракту, купівля опціону типу «пут» або продаж опціону типу «колл».
Стратегія хеджування продажем ф’ючерсних контрактів полягає у продажі ф’ючерсних контрактів у кількості, яка відповідає обсягу партії реального товару що хеджується (повний хедж) або у менший кількості (частковий хедж). Звичайно, угода на строковому ринку укладається в той час, коли продавець може прогнозувати собівартість товару що підлягає реалізації, і коли на строковому ринку склався рівень цін, який забезпечує прийнятний прибуток.
Хеджування за допомогою ф’ючерсних контрактів фіксує ціну майбутньої поставки товару.[4] При цьому, у разі зниження ціни на спотовому ринку, недоотриманий прибуток буде компенсований доходом за проданими строковими контрактами (при зниженні ф’ючерсної ціни-ф’ючерс принесе прибуток). Недоліком цього способу хеджування є те що немає можливості скористатися ростом цін на реальному ринку – додатковий прибуток на ринку буде покритий збитками за проданими ф’ючерсами.
Хеджування купівлею опціону типу «пут» за яким власник американського опціону типу «пут» має право (але не зобов’язаний) в будь-який час продати ф’ючерсний контракт за фіксованою ціною (за ціною виконання опціону). Здійснивши купівлю опціону цього типу, продавець товару фіксує мінімальну ціну продажу,тим самим зберігаючи при цьому можливість скористатися сприятливим для нього підвищенням ціни. Проте, на відміну від ф’ючерсного контракту, при купівлі опціону виплачується премія, яка зникає при відмові від виконання [3].
Хеджування продажем опціону типу «колл» коли власник американського опціону типу «колл» має право (але не зобов’язаний) у будь-який момент часу придбати ф’ючерсний контракт за визначеною ціною (тобто ціною виконання опціону). Якщо поточна ф’ючерсна ціна більша за ціну виконання, то власник опціону може його виконати [2]. Відмінність цих двох стратегій полягає у тому, що премія, яку отримує продавець опціону, обмежує його прибуток по строкової позиції і, як наслідок, проданий опціон компенсує зниження ціни товару на величину, не більшу ніж отримана премія.
На сьогоднішній день розроблена значна кількість інших способів хеджування. Слід зазначити, вибір того чи іншого інструменту хеджування повинен здійснюватися тільки після ретельного аналізу потреб бізнесу хеджера, економічної ситуації на ринку та економіки вцілому. Основною відмінністю хеджування від інших операцій на строковому ринку є те, що воно проводиться не для здобуття додаткового прибутку а для зниження ризику потенційних втрат.
Результативна стратегія хеджування розробляється з метою трансформації ризику з несприйнятливих форм у допустимі, тобто мета хеджування на сучасному етапі полягає в досягненні оптимальної структури ризику - співвідношення між його перевагами та його вартістю [1]. Перед тим, як прийняти рішення про хеджування, важливо оцінити величину потенційних збитків, що може понести компанія у випадку відмови від хеджу. Незважаючи на витрати, пов’язані з хеджуванням і чисельні проблеми, з якими можна стикнутися при розробці й реалізації стратегії хеджування, її роль в забезпеченні стабільного розвитку дуже значна.
Отже, ефективне використання похідних інструментів й способів хеджування здатне приносити додаткові переваги, звичайно при адекватних витратах, а в багатьох випадках і прибуток від операцій хеджування на тривалий час.

Список використаних джерел
1.Мица Ю.В. Правова природа похідних цінних паперів: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.юр.н. – Харків: Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого, 2006. – 22 с.
2. Гоффе В.В. Ринок деривативів: зарубіжний досвід та перспективи розвитку в Україні: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.е.н. – Київ: Київський економічний університет, 2005. – 24 с
3.Примостка, Л. Роль і функції строкового ринку в економічній системі [Текст] / Л. Примостка, О. Береславська // Вісник НБУ. – 2004. – № 8. – С. 16–17.
4.Пискулов, Д. Ю. Хеджирование валютных рисков [Текст] / Д. Ю. Пискулов, А. В. Тупицына // Международные банковские операции. – 2008. – № 4. – С. 77–79.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Май 2021 (4)
Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
^