Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2011 » Ґедз І.М. Тенденції випуску корпоративних облігацій та їх роль на фінансовому ринку України
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 2054
  • Автор: Ґедз І.М.
  • Дата: 20-11-2011, 23:13
 (голосов: 0)
20-11-2011, 23:13

Ґедз І.М. Тенденції випуску корпоративних облігацій та їх роль на фінансовому ринку України

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2011

УДК 336
© Гедз І., 2011
ЛНУ імені Івана Франка, Екф-49с

Тенденції випуску корпоративних облігацій та їх роль на фінансовому ринку України

Ринок цінних паперів може відіграти важливу роль у вирішенні багатьох проблем економіки. На сьогодні його головними завданнями є мобілізація внутрішніх (національних) і залучення зовнішніх (іноземних) інвестицій в економіку країни, забезпечення їхнього ефективного використання.
Питанням використання корпоративних облігацій як фінансових інструментів на фондовому ринку приділяли увагу Шарп У. Ф., Александер Г. Дж., Бейли Дж. В., Н. Версаль, В.Нестеренко, І. Лютий, О. Охріменко, В.Корнєєв, Шапран В.І. та ін.
Корпоративна облігація – це борговий цінний папір, випущений суб’єктом господарювання для залучення грошових коштів з фінансового ринку на розвиток власного бізнесу, який свідчить про зобов’язання емітента перед власником облігації виконати всі положення умов випуску даного цінного паперу. Такі умови, викладені у проспекті емісії – документі, який подається емітентом на реєстрацію в держаний орган, що здійснює регулювання ринку цінних паперів, є уніфікованими для всіх потенційних покупців облігацій цього випуску [2].
За ознакою забезпечення корпоративні боргові цінні папери поділяються на наступні три типи [2]:
1) забезпечені облігації, емітенти яких надають в заставу власну нерухомість, пакети акцій дочірніх підприємств або виробниче обладнання в обмін на більш низьку відсоткову ставку по облігаціям, ніж у випадку, коли такий випуск не мав би забезпечення;
2) незабезпечені облігації – випускаються емітентами з настільки високим кредитним рейтингом, що він дозволяє їм продавати інвесторам облігації з відносно низькими відсотковими ставками без залучення додаткового забезпечення; крім того, незабезпечені облігації випускаються також компаніями, які раніше випустили облігації із забезпеченням, але боргові цінні папери таких компаній продаються з більш високими процентними ставками;
3) гарантовані облігації – випускаються компаніями, виконання боргових зобов’язань яких гарантується іншою компанією або групою компаній.
Фінансування за рахунок випуску облігацій дозволяє підприємству одержати переваги в порівнянні з іншими джерелами позикового капіталу. Це пов'язано з можливістю підприємства організовано залучати вільні кошти широкого кола інвесторів – власників облігацій [3].
Питома вага корпоративних облігацій тієї чи іншої галузі в структурі загального обсягу облігацій, що знаходяться на ринку, свідчить про його інвестиційну структуризацію. З розвитком ринку структура галузевих випусків змінюється, що суттєво впливає і на загальну ситуацію, яка складається на фондовому ринку. Збільшення обсягів корпоративних облігацій однієї галузі, що знаходяться на фондовому ринку, може здійснюватися за рахунок зменшення обсягів інших облігацій [3].
За офіційними даними Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку у 2010 році комісією зареєстровано 127 випусків облігацій (240 випусків у 2009 році) на загальну суму 9411,11 млн грн, що на 696,24 млн грн. менше, ніж попереднього року [1].
Протягом 2001-2007 років спостерігалася тенденція збільшення кількості випусків корпоративних облігацій з кожним роком, середній темп приросту складає близько 62%. Але починаючи з 2008 року спостерігається значне скорочення обсягів зареєстрованих випусків облігацій [1].
Протягом останніх 10 років найбільш питомою вагою вв загальному обсязі зареєстрованих ДКЦПФР випусків облігацій характеризуються облігаційні випуски підприємств (65% та 100% загального обсягу випуску у 2010 та 2009 роках відповідно). Обсяг зареєстрованих випусків облігацій, емітованих банками, протягом останніх 10 років кардинально змінювався: від 0% (у 2009 році) до 42,4% (у 2007 році) що відобразилось на структурі зареєстрованих випусків облігацій [1].
Таким чином можна зробити висновок, що корпоративні облігації є невід’ємним елементом серед фінансових інструментів на фінансовому ринку і їх роль за стабільних умов відчутно зростає. Однак у зв’язку з кризою обсяги їх випуску та умови погашення відчутно погіршились, що негативно по впливало на весь фінансовий ринок. Тому на мою думку державі потрібно пожвавлювати ринок корпоративних облігацій, насамперед, через лояльне державне регулювання, захист прав інвесторів та емітентів, можливість доступу до правдивої інформації до емітента та ін.
Список використаних джерел:
1. Аналітичний огляд ринку облігацій України за 2010 рік. – [режим доступу: rurik.com.ua/documents/research/bonds_review_2010.pdf]
2. Аналітичний огляд «Ринок корпоративних облігацій в Україні». - [режим доступу: www.pension.kiev.ua/files/CorporateBonds.pdf]
3. Афоніна Є. В.Пошук національної моделі ринку боргових цінних паперів// Віник Університету Банківської справи Національного банку України. - 2011. - № 2 (11) . - [режим доступу: www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/VUbsNbU/2011_2/VUBSNBU11_p69-p71.pdf]
4. Хмарська Я.В. Корпоративні облігації в умовах нестабільності економіки України.- [режим доступу: www.nbuv.gov.ua/portal/ soc_gum/vchu/N152/N152p131-137.pdf ]
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Январь 2023 (27)
Декабрь 2022 (6)
Ноябрь 2022 (19)
Октябрь 2022 (83)
Июнь 2022 (30)
Май 2022 (25)
^