Стратегічні орієнтири » Державні фінанси України 2011 » Дячук О.А. Особливості виконання Державного бюджету України за доходами
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 3303
  • Автор: Дячук О.А.
  • Дата: 23-11-2011, 21:14
 (голосов: 0)
23-11-2011, 21:14

Дячук О.А. Особливості виконання Державного бюджету України за доходами

Категорія: Державні фінанси України 2011

УДК 336
© Дячук О.А., 2011
ЛНУ імені Івана Франка, ЕкфМ-52с

Особливості виконання Державного бюджету України за доходами

Важливим елементом економічного зростання та макроекономічної стабільності України становить Державний бюджет, який являє собою фінансовий план, що забезпечує створення централізованого фонду і здійснює перерозподіл фінансових ресурсів держави. Доходи бюджету – це система фінансових відносин, що формує фінансові ресурси у розпорядження державних органів управління і державних підприємств.
Система державних доходів складається із усіх видів державних доходів, сформованих різними методами. Також сюди можна віднести взаємозв’язок їхнього використання.
Згідно із Бюджетним кодексом України (далі БКУ), доходи бюджету – це податкові, неподаткові та інші надходження на безповоротній основі, справляння яких передбачено законодавством України (включаючи трансферти, плату за адміністративні послуги, власні надходження бюджетних установ).
За допомогою доходів бюджету держава вирішує фіскальні та економічні завдання, а саме: стимулює зростання та ефективність виробництва, допомагає прискорити науково-технічний прогрес тощо.
Виконання Державного бюджету за доходами є важливим етапом бюджетного процесу.
Загальновизнано, що виконати бюджет за доходами означає мобілізацію надходження податків, зборів та обов’язкових платежів, а також їхній розподіл відповідно до рівнів бюджетної системи згідно з чинним законодавством.
До основних елементів виконання бюджету за доходами належать: 1) перерахування та зарахування бюджетних коштів на єдиний бюджетний рахунок; 2) розподіл згідно з затвердженим бюджетом регулюючих доходів; 3) повернення надлишково сплачених сум доходів; 4) облік доходів бюджету і складання звіту відповідно до бюджетної класифікації.
Відповідно до статті 45 БКУ, прогнозування, аналіз доходів до бюджету та погодження рішень центрального податкового органу, що стосується розстрочення або відстрочення грошових зобов’язань платників податків чи податкового боргу на строк, який виходить за межі одного бюджетного періоду, стосовно загальнодержавних податків і зборів (обов’язкових платежів) здійснює Міністерство фінансів України .
Державна казначейська служба забезпечує ведення бухгалтерського обліку усіх надходжень Державного бюджету України, а також за поданням органів, що відповідають за контроль справляння надходжень бюджету, здійснює повернення коштів, що були помилково або надміру зараховані до бюджету.
Органи Державного казначейства України (далі ДКУ) здійснюють касове виконання державного бюджету за доходами. Відповідно до цього вони виконують такі головні функції:
- встановлюють порядок відкриття і відкривають рахунки в Головних управліннях Державного казначейства з метою зарахування податків та зборів (обов’язкових платежів) до бюджетів та до державних цільових фондів;
- ведуть бухгалтерський облік надходжень до бюджету у розрізі кодів бюджетної класифікації доходів і типів операцій;
- Здійснюють розмежування платежів до державного бюджету відповідно до нормативів відрахувань, затверджених законом про державний бюджет на відповідний рік, і перераховують за належністю розподілені кошти;
- здійснюють розмежування у розмірах, визначених законодавством, інших платежів, що зараховуються до державного бюджету, та перераховують за належністю розподілені кошти;
- готують розрахункові документи і проводять повернення надмірно або помил-ково сплачених платежів до бюджету на підставі висновків органів державної податкової служби, рішень судових органів, інших органів, що здійснюють контроль за на¬рахуванням та сплатою платежів;
- здійснюють відшкодування податку на додану вартість на підставі висновків органів державної податкової служби та рішень судових органів;
- складають щоденну, періодичну та річну звітність за доходами відповідно до ко¬дів бюджетної класифікації доходів і подають її відповідним органам, що здійснюють контроль за нарахуванням та сплатою платежів до бюджету і державних цільових фондів.
Завданням органів, що контролюють справляння надходжень бюджету є забезпечення своєчасного та в повному обсязі надходження до бюджету податків, зборів, а також інших доходів відповідно до законодавства.
Усі податки та збори, а також інші надходження до державного бюджету зараховуються на єдиний казначейський рахунок. Ці кошти не можуть акумулюватися на рахунках органів, що контролюють справляння надходжень бюджету. Винятком можуть бути лише установи України, що функціонують за кордоном. Порядок зарахування коштів цих установ визначає Кабінет Міністрів України.
Кошти визнаються зарахованими до бюджету з дня зарахування на єдиний казначейський рахунок.
Під час виконання бюджету за доходами забороненим є проведення розрахунків з бюджетом у не грошовій формі (у т. ч. шляхом взаємозаліку), використовування векселів, бартерних операцій, а також зарахування зустрічних платіжних вимог. Винятки становлять операції, що пов’язані з державним боргом, та випадки, які передбачені законом про Державний бюджет України.
Якщо суб’єкт господарювання (платник податків) змінив місцезнаходження, то сплата відповідних податків та зборів після реєстрації відбувається за місцем попередньої реєстрації до закінчення поточного бюджетного періоду.
Сучасний економічний стан України характеризується частковим бюджетним зростанням. Як свідчать оперативні дані ДКУ у січні-жовтні 2011 року до загального фонду Державного бюджету України надійшло 211633,6 млн. грн. Цей показник на 48977,5 млн. грн. (на 30,1%) більший за відповідні результати 2010 року.
Що стосується податкових надходжень, то з податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) у січні-жовтні 2011 року надійшло 63 239,3 млн. грн., що на 22 501,7 млн. грн.. або на 55,2% більше за відповідний показник 2010 року.
Податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) у січні-жовтні 2011 року надійшло 63 239,3 млн. грн., що на 22 501,7 млн. грн.. або на 55,2% більше за відповідний показник 2010 року.
Податку на додану вартість з ввезених на територію України товарів у січні-жовтні 2011 року надійшло 75 560,9 млн. грн., що на 16 536,0 млн. грн. (28%) більше за відповідний показник 2010 року.
До спеціального фонду державного бюджету за січень-жовтень 2011 року надійшло 40035,5 млн. грн. (з урахуванням власних надходжень бюджетних установ та субвенцій з місцевого бюджету).
Варто зазначити, що зростання податкових надходжень є наслідком номінального зростання економіки, яке з одного боку пояснюється реальним зростанням економіки, а з іншого - зростанням цін.
Також важливим є питання переходу бюджетного планування України від середньострокового до довгострокового. Ця практика застосовується у провідних економіках світу, тому повинна внести позитивний внесок у процес формування та виконання бюджету за доходами.


Список використаних джерел:
1. Бюджетний кодекс України: станом на 8 липня 2010 р. / Верховна Рада України, - 2010.
2. Омельянович Л. О. Бюджетна система / під ред. Л. О. Омельянович – Донецьк: Дон НУЕТ – 2008.
3. Довідка про виконання Державного бюджету за доходами у січні-жовтні 2011 року. [електронний ресурс]. - http://treasury.gov.ua/main/uk/publish/article/154957

Посилання: доходи державного бюджету

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
Июнь 2020 (3)
Май 2020 (109)
^