Стратегічні орієнтири » Якість фінансових послуг та інструментів » Сащак О.І. Сучасна характеристика та перспективи розвитку лізингу в Україні
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 1702
  • Автор: Сащак О.І.
  • Дата: 23-11-2011, 22:34
 (голосов: 0)
23-11-2011, 22:34

Сащак О.І. Сучасна характеристика та перспективи розвитку лізингу в Україні

Категорія: Якість фінансових послуг та інструментів

УДК 336
Сащак О.І., 2011

Сучасна характеристика та перспективи розвитку лізингу в Україні

Розвиток ринкових відносин в Україні передбачає шлях глибоких соціально-економічних перетворень, необхідною умовою здійснення яких є розвиток реального сектору. Але для цього треба використовувати альтернативні методи фінансування витрат на оновлення матеріальної бази і реструктуризацію виробництва. Одним з таких альтернатив може бути лізинг.
Протягом останнії років спостерігається зростання інтересу до широких можливостей лізингового бізнесу. Лізинг є однією з найцікавіших форм інвестування, які можуть значно збільшити процес відтворення виробництва; надати поштовх приватизаційним процесам, оновлення технологічного спектра існуючих підприємств і створення нових виробництв, оптимізувати використання наявного машинного устаткування та на вигідних умовах отримати найсучасніше вітчизняне та закордонне устаткування. З урахуванням цього, розвиток цієї перспективної галузі діяльності є актуальним і необхідним.
На даному етапі багато вітчизняних вчених займаються дослідженням застосування лізингу, як виду фінансових послуг в Україні. До таких можна віднести: Я. Ксенко, , І. Покотило, О. Лях, Б. Луців, В. Міщенко та ін. Наукові дослідження цих авторів розглядають деякі аспекти застосування лізингу і використання його в економічних процесах держави.
Метою даного наукового дослідження є поглиблення теоретико-методологічних особливостей розвитку фінансового лізингу для держави та аналіз його фактичного стану.
Згідно Закон України «Про фінансовий лізинг», фінансовий лізинг – це вид цивільно-правових відносин, що виникають із договору фінансового лізингу, за яким лізингодавець зобов'язується набути у власність річ у продавця (постачальника) відповідно до встановлених лізингоодержувачем специфікацій та умов і передати її у користування лізингоодержувачу на визначений строк не менше одного року за встановлену плату (лізингові платежі) [1].
В Україні спостерігаються позитивні тенденція на ринку фінансового лізингу — кількість укладених договорів лізингу за 1 квартал 2010 року збільшився на 56% порівняно з відповідним періодом минулого року (таблиця 1).
Таблиця 1
Підсумки діяльності лізингодавців за 2009-2010 рр. [2]
Кінець 1 кварталу
2009 р. Кінець 1 кварталі
2010 р.
Вартість діючих договорів фінансового лізингу 28,2 млрд. грн. 28,6 млрд. грн.
Діючі договори фінансового лізингу за строком дії менше або дорівнює 2 рокам 4,22% 2,76%
Діючі договори фінансового лізингу за строком дії більше 2 або дорівнює 5 рокам 52,60% 46,91%
Діючі договори фінансового лізингу за строком дії більше 5 або дорівнює 10 рокам 40,77% 46,34%
Діючі договори фінансового лізингу за строком дії більше 10 років 2,41% 3,99%

Серед договорів фінансового лізингу, як переважають угоди в галузі транспорту 60,34% , тоді як у 2009 р.- 51,98% .Рис.1 Вартісний розподіл договорів фінансового лізингу за галузями [2]
Основним джерелом фінансування лізингових операцій в поточному році були позичкові кошти (87,8%), при цьому їх питома вага збільшилась на 30% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року (57,89%); питома вага власних коштів лізингових компаній зменшилась у порівнянні з аналогічним періодом минулого року(42,10%) на 30% і становить лише 12,2% [2].
Розвиток лізингу в Україні сприятиме розвитку малого та середнього бізнесу, забезпечуючи наступні переваги: стовідсоткове кредитування, яке не вимагає негайного початку платежів; набагато простіше отримати контракт з лізингу, ніж позику; до лізингових операцій залучаються великі кошти банківських установ, страхових, акціонерних та інших товариств; можливість через лізинг не тільки оперативно реконструювати виробництво, а й спрямовувати зекономлені кошти на інші потреби; можливість отримати додаткові інвестиції від іноземних партнерів, причому не в грошовому вираженні, а в машинах та устаткуванні [3].
Станом на 01.01.2011 р. кількість лізингових компаній в Україні становила 52, а юридичних осіб – 157, з яких 50 % працюють з великими підприємствамих[4].
Слід зазначити, що в Україні лізинг застосовується в невеликих масштабах. Створення умов для ширшого використання лізингових послуг спричинить до фінансування для оновлення основних фондів підприємств країни та зростанню обсягів виробництва у різних сферах економіки, а це забезпечить збільшення робочих місць та покращення рівня життя населення. На мою думку, лізингові операції є дієвим і реальним способом фінансування виробництва, тому на сьогоднішній день лізинг - найперспективніший фінансовий інструмент, здатний ефективно розвивати виробництво, активізувати інвестиційний процес в країні.

Список використаних джерел
1. Закон України «Про фінансовий лізинг» від 16.12.1997 р. №723/97-ВР зі змінами.
2. Українське об'єднання лізингодавців: [Режим доступу: http://www.leasing.org.ua]
3. Варналій З.С., Хмелевська Л.П, Хмелевський М.О. / Мале підприємництво у сфері побутового обслуговування населення : Навчальний посібник.- К. 6 Знання України,- 2007.- 260 C.-C. 184.
4. 4. Міхаліна І.Г. Актуальні проблеми розвитку лізингу в Україні // Статистика України - №3. – 2005. – С. 31-33.

Розвиток ринкових відносин в Україні передбачає шлях глибоких соціально-економічних перетворень, необхідною умовою здійснення яких є розвиток реального сектору. Але для цього треба використовувати альтернативні методи фінансування витрат на оновлення матеріальної бази і реструктуризацію виробництва. Одним з таких альтернатив може бути лізинг.
Протягом останнії років спостерігається зростання інтересу до широких можливостей лізингового бізнесу. Лізинг є однією з найцікавіших форм інвестування, які можуть значно збільшити процес відтворення виробництва; надати поштовх приватизаційним процесам, оновлення технологічного спектра існуючих підприємств і створення нових виробництв, оптимізувати використання наявного машинного устаткування та на вигідних умовах отримати найсучасніше вітчизняне та закордонне устаткування. З урахуванням цього, розвиток цієї перспективної галузі діяльності є актуальним і необхідним.
На даному етапі багато вітчизняних вчених займаються дослідженням застосування лізингу, як виду фінансових послуг в Україні. До таких можна віднести: Я. Ксенко, , І. Покотило, О. Лях, Б. Луців, В. Міщенко та ін. Наукові дослідження цих авторів розглядають деякі аспекти застосування лізингу і використання його в економічних процесах держави.
Метою даного наукового дослідження є поглиблення теоретико-методологічних особливостей розвитку фінансового лізингу для держави та аналіз його фактичного стану.
Згідно Закон України «Про фінансовий лізинг», фінансовий лізинг – це вид цивільно-правових відносин, що виникають із договору фінансового лізингу, за яким лізингодавець зобов'язується набути у власність річ у продавця (постачальника) відповідно до встановлених лізингоодержувачем специфікацій та умов і передати її у користування лізингоодержувачу на визначений строк не менше одного року за встановлену плату (лізингові платежі) [1].
В Україні спостерігаються позитивні тенденція на ринку фінансового лізингу — кількість укладених договорів лізингу за 1 квартал 2010 року збільшився на 56% порівняно з відповідним періодом минулого року (таблиця 1).
Таблиця 1
Підсумки діяльності лізингодавців за 2009-2010 рр. [2]
Кінець 1 кварталу
2009 р. Кінець 1 кварталі
2010 р.
Вартість діючих договорів фінансового лізингу 28,2 млрд. грн. 28,6 млрд. грн.
Діючі договори фінансового лізингу за строком дії менше або дорівнює 2 рокам 4,22% 2,76%
Діючі договори фінансового лізингу за строком дії більше 2 або дорівнює 5 рокам 52,60% 46,91%
Діючі договори фінансового лізингу за строком дії більше 5 або дорівнює 10 рокам 40,77% 46,34%
Діючі договори фінансового лізингу за строком дії більше 10 років 2,41% 3,99%

Серед договорів фінансового лізингу, як переважають угоди в галузі транспорту 60,34% , тоді як у 2009 р.- 51,98% .Рис.1 Вартісний розподіл договорів фінансового лізингу за галузями [2]
Основним джерелом фінансування лізингових операцій в поточному році були позичкові кошти (87,8%), при цьому їх питома вага збільшилась на 30% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року (57,89%); питома вага власних коштів лізингових компаній зменшилась у порівнянні з аналогічним періодом минулого року(42,10%) на 30% і становить лише 12,2% [2].
Розвиток лізингу в Україні сприятиме розвитку малого та середнього бізнесу, забезпечуючи наступні переваги: стовідсоткове кредитування, яке не вимагає негайного початку платежів; набагато простіше отримати контракт з лізингу, ніж позику; до лізингових операцій залучаються великі кошти банківських установ, страхових, акціонерних та інших товариств; можливість через лізинг не тільки оперативно реконструювати виробництво, а й спрямовувати зекономлені кошти на інші потреби; можливість отримати додаткові інвестиції від іноземних партнерів, причому не в грошовому вираженні, а в машинах та устаткуванні [3].
Станом на 01.01.2011 р. кількість лізингових компаній в Україні становила 52, а юридичних осіб – 157, з яких 50 % працюють з великими підприємствамих[4].
Слід зазначити, що в Україні лізинг застосовується в невеликих масштабах. Створення умов для ширшого використання лізингових послуг спричинить до фінансування для оновлення основних фондів підприємств країни та зростанню обсягів виробництва у різних сферах економіки, а це забезпечить збільшення робочих місць та покращення рівня життя населення. На мою думку, лізингові операції є дієвим і реальним способом фінансування виробництва, тому на сьогоднішній день лізинг - найперспективніший фінансовий інструмент, здатний ефективно розвивати виробництво, активізувати інвестиційний процес в країні.

Список використаних джерел
1. Закон України «Про фінансовий лізинг» від 16.12.1997 р. №723/97-ВР зі змінами.
2. Українське об'єднання лізингодавців: [Режим доступу: http://www.leasing.org.ua]
3. Варналій З.С., Хмелевська Л.П, Хмелевський М.О. / Мале підприємництво у сфері побутового обслуговування населення : Навчальний посібник.- К. 6 Знання України,- 2007.- 260 C.-C. 184.
4. 4. Міхаліна І.Г. Актуальні проблеми розвитку лізингу в Україні // Статистика України - №3. – 2005. – С. 31-33.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Март 2020 (6)
Декабрь 2019 (1)
Ноябрь 2019 (26)
Октябрь 2019 (141)
Сентябрь 2019 (1)
Апрель 2019 (6)
^