Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2011 » Мольтер З.І. Проблеми і перспективи розвитку фондового ринку України
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
23-11-2011, 22:50

Мольтер З.І. Проблеми і перспективи розвитку фондового ринку України

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2011

УДК 336
© Мольтер З.І., 2011
ЛНУ імені Івана Франка

Проблеми і перспективи розвитку фондового ринку України

Фондовий ринок в Україні складається з ринків акцій, облігацій, іпотечних сертифікатів, інвестиційних сертифікатів, казначейських зобов’язань, ощадних та депозитних сертифікатів, векселів та ін.
Слід зазначити, що Україна прагне стати повноправним учасником взаємодії національних фондових ринків, а тому особливим постає питання її конкурентоспроможності за рахунок розвитку національного фондового ринку і розширення присутності вітчизняних суб'єктів господарювання на зарубіжних фондових ринках.
Виникнення фондових бірж і ринку цінних паперів є найхарактернішою ознакою ринкових відносин будь-якого рівня. Ринок цінних паперів є важливим сектором фінансового ринку і ринкової економіки в цілому. Цінний папір виступає специфічним товаром, який вільно обертається на біржовому та позабіржовому ринку між фізичними та юридичними особами, але їх випуск здійснюється лише підприємствами та організаціями при майновому забезпеченні емісії з метою залучення тимчасово вільних коштів інвесторів[3].
В Україні вже завершується процес розробки нормативної бази, яка регламентує діяльність учасників ринку цінних паперів, і розпочинається етап вдосконалення окремих законодавчих актів на підставі аналізу практичної діяльності емітентів, інвесторів та професійних учасників ринку цінних паперів.
Найбільш розповсюдженим видом ЦП в Україні є акції приватизованих підприємств та інвестиційні сертифікати, причому обсяги емісії інвестиційних сертифікатів на 36 % перевищують емісію акцій.
Потребують більш широкого впровадження на ринок такі цінні папери, як облігації та казначейські зобов’язання. Приватизація, тобто процес перетворення державних підприємств в акціонерні товариства і первинне розміщення акцій цих підприємств, здійснюється непослідовно з порушенням проголошених принципів соціальної справедливості. Наслідком такої приватизації є не підвищення, а зниження ефективності діяльності підприємств[2].
Розвиток біржової торгівлі гальмується відсутністю акцій стратегічних підприємств, які не задовольняють мінімально необхідним умовам офіційного котирування.
У порівнянні з біржовою торгівлею, позабіржова розвивається більш динамічно та комплексно. Але процедура здійснення угод купівлі-продажу цінних паперів на позабіржовому ринку потребує більшого впорядкування.
Вітчизняний фондовий ринок вимагає розробки такого інструментарію аналізу, який на підставі існуючих чи нових індексів відображав динаміку та кон’юнктуру ринку цінних паперів.
Захист економічних прав інвесторів можуть здійснювати лише фінансові посередники та професійні учасники ринку цінних паперів. Вони мають мати кваліфікованих фахівців і значні пакети акцій, які дають можливість реально впливати на прийняття рішень загальними зборами акціонерів.
Також необхідно суттєво вдосконалити законодавство, яке регламентує діяльність закритих акціонерних товариств. Потрібно здійснювати постійний аналіз законів України та інших нормативно-правових актів з питань діяльності фондового ринку за участю всіх зацікавлених сторін з метою підготовки пропозицій щодо внесення відповідних змін[1].
Необхідним є проведення національного форуму з питань становлення та розвитку ФР за участю представників вищих органів державної влади, розробити широкомасштабну освітню програму для молоді та рядових інвесторів з питань функціонування фондового ринку.
В цілому можна відзначити, що зростання фондового ринку набуває якісно нової динаміки за умови тривалого періоду політичної та економічної стабільності, розвитку ринкової інфраструктури. Існує реальна можливість збалансованого росту обсягів ринкової торгівлі[4].
В Україні, як і в деяких інших державах з перехідною економікою, фондовий ринок є нерозвиненим і оборот цінних паперів стає однією з основних галузей фінансової сфери, без якої не можна сподіватися на нормальне функціонування складного механізму ринкової економіки. Як відомо, реформування власності супроводжується структурною перебудовою народного господарства і зумовлює створення фондового ринку, а останній сприяє закріпленню результатів цього реформування. Фондовий ринок України, з одного боку, є підсистемою економічної системи і фінансового ринку країни, а з іншого – системою економічних відносин з приводу випуску, розміщення, продажу-купівлі цінних паперів[4].
На сьогодні загальновідомим є факт невиконання фондовим ринком України своїх функцій, тобто він не сприяє залученню інвестицій і перерозподілу капіталу. У зв’язку з цим можна виділити ще низку проблем, яка потребує їх розв’язання, а саме: низький рівень капіталізації, високий ступень ризиків, нестача кваліфікованого персоналу, відсутність відкритого доступу до інформації, порушення прав інвесторів.
Отже, на даному етапі фондовий ринок України динамічно розвивається та постійно пропонує інвесторам нові види цінних паперів. Сьогодні такими цінними паперами є акції й корпоративні облігації, які слугують важливим інструментом централізації реальних капіталів. Крім того, розвивається ринок муніципальних облігацій.
Незважаючи на позитивну динаміку окремих показників вітчизняного фондового ринку, його якісні характеристики знаходяться ще на низькому рівні, що перешкоджає йому ефективно виконувати функції, пов’язані із залученням та перерозподілом інвестиційних ресурсів для забезпечення стабільного економічного розвитку[5].
Поступовий розвиток фондового ринку в Україні виявив цілу низку проблем, до яких відносяться недосконалість законодавчої бази у сфері регулювання фондового ринку, асиметричність інформації, низька ліквідність і капіталізація тощо. У зв’язку з цим існує потре6а та необхідність вдосконалення фондового ринку поряд із механізмами державного регулювання.

Список використаних джерел:
1. Закон України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” №448/96-ВР від 30.10.96р.
2. Закон України “Про цінні папери і фондову біржу” №1201-ХІІ від 18.06.91р.
3. Мозговий О.М., Бурмака М.О. Державне регулювання ринку цінних паперів в Україні. – Ринок цінних паперів України, №1 / 1997, С. 34-40.
4. Українська фондова біржа “Фондовий ринок України”, Київ,1994р
5. “Вісник Національного банку України”, 8/2000.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Май 2021 (4)
Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
^