Стратегічні орієнтири » Державні фінанси України 2011 » Хiмка О.С. Проблеми збалансованості бюджетів в Україні
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
23-11-2011, 23:16

Хiмка О.С. Проблеми збалансованості бюджетів в Україні

Категорія: Державні фінанси України 2011

УДК 336
© Хiмка О. С. 2011
ЛНУ імені Івана Франка, ЕкфМ-53с

Проблеми збалансованості бюджетів в Україні

Розвиток економіки України та забезпечення європейських стандартів соціальної його складової повинен базуватись на стимулюванні подальших реформ у бюджетній та податковій сфера. У цьому контексті актуальною є проблема збалансованості бюджетів, належного їх фінансового забезпечення та послідовної бюджетної політики.
Так, заслуговують уваги позитивні кроки останніх урядів України, що сприяли суттєвому зростанню доходів і видатків державних бюджетів упродовж 2005–2010 рр., завдяки чому вдалося суттєвою мірою детінізувати ВВП [1, с. 76]. Скажімо, у Законі України “Про Державний бюджет на 2010 рік”, прийнятому 27.04.2010 р., незважаючи на наслідки економічної кризи, також було передбачено зростання дохідної і видаткової частин, обсяг яких склав близько 267,5 і 320 млрд грн. відповідно. Для порівняння у 2009 р. доходи держбюджету становили 239 млрд грн. при витратах 267 млрд грн. [2]. Відповідно, дефіцит державного бюджету України у 2009 р. сягнув приблизно 28 млрд грн., при тому, що у 2008 р. складав лише 14 млрд грн., а вже у 2010 р. – 57,5 млрд грн. що, безумовно, є негативним фактором у сучасних умовах фінансової нестабільності. Цікаво зазначити, що у Законі України “Про Державний бюджет на 2011 рік”, прийнятому 23.12.2010 р., видатки порівняно із 2010 р. залишилися фактично на тому ж рівні (321 млрд грн.), а передбачена дохідна частина зросла (281 млрд. грн.).
Також дискусійним є питання доцільності надмірної соціальної зорієнтованості бюджетів останніх років, частка видатків соціального спрямування у яких упродовж 2007–2010 рр. залишається на рівні близько 80 %, в умовах гострої потреби економіки у додатковій державній інвестиційній підтримці.
Відзначаємо, що одним із ключових положень держбюджетів у 2007–2010 рр. стало зниження частки перерозподілу ВВП через зведений бюджет до близько 30 %. Таку ж тенденцію планувалось зберегти й у 2011 р., оскільки зазначені кроки дали можливість дещо зменшити фіскальне навантаження на економіку, залишивши у ній ресурси для активізації інвестування, що розцінюємо позитивно.
Однією із основних причин таких низьких показників є, в тому числі, суттєвий брак самостійності місцевих бюджетів та належного фінансового її забезпечення, що руйнує бюджетну систему України в цілому та знижує ефективність її функціонування. Проблемним у цьому відношенні є відсутність механізмів оцінки самостійності органів місцевого самоврядування, недоліки у побудові системи міжбюджетних відносин, відсутність зацікавленості регіональних органів управління у збільшенні надходжень до власних бюджетів, брак відповідних бюджетних стимулів, які мали б використовуватись у процесі побудови бюджетної системи.
Отже, неможливість ефективнішого використання коштів державного і місцевих бюджетів як потенційного джерела ресурсів разом із значним рівнем дефіциту в цілому можна пояснити так званими стримуючими ефектами бюджетних видатків: 1) зростання дефіциту бюджету, особливо у кризових умовах; 2) збільшення частки видатків соціального спрямування; 3) збільшення обсягів міжбюджетних трансфертів унаслідок нерівномірного рівня розвитку регіонів [3, с. 52].
Вирішення зазначених проблем у бюджетній сфері повинно сприяти реалізації соціально-економічних орієнтирів розвитку вітчизняної економіки та її інтеграції у світове співтовариство.

Література:
1. Ванькович Д.В. Аналіз фінансових джерел формування інвестиційних ресурсів в Україні / Д.В. Ванькович, Н.Б. Дем¬чишак // Фінанси України. – 2007. – № 7. – С. 72–85.
2. Статистичні матеріали офіційного сайту Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.
3. Чуницька І. Видатки бюджету та збільшення їх позитивних ефектів на формування фінансового потенціалу держави / І. Чуницька // Економіст. – 2009. – № 2. – С. 52–55.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
Июнь 2020 (3)
Май 2020 (109)
^