Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2011 » Яремишин А.-Х.Ю. Фінансовий ринок та механізм його ціноутворення
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
29-11-2011, 13:09

Яремишин А.-Х.Ю. Фінансовий ринок та механізм його ціноутворення

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2011

УДК 336
© Яремишин А.-Х.Ю., 2011
ЛНУ імені Івана Франка, Екф-48с

Фінансовий ринок та механізм його ціноутворення

При умові незмінності ціноутворюючих факторів існує пряма залежність між рівнем дивідендів та процентів, з одного боку, та обсягами грошових капіталів, що пропонуються для продажу на фінансо¬вому ринку, з іншого боку. Таким чином, при зростанні дивідендів та процентів збільшується обсяг грошового капіталу, який вливається на ринок / іншими словами, що пропонується для інвестицій в цінні папе¬ри та позики/. Ця залежність отримала назву закону пропозицій.
Встановлення невиправдано високих дивідендів чи процентів підштовхує власників грошового капіталу збільшувати обсяг грошово¬го капіталу, що пропонується для продажу .Але при високих цінах у споживачів пропадає бажання /а часто і можливість/купувати запропо¬новані обсяги грошового капіталу. В таких випадках на фінансовому ринку виникає надлишок пропозиції грошового капіталу.
У протилежній ситуації, коли рівень дивідендів та процентів низький, виникає дефіцит грошового капіталу, що пропонується для продажу.
Як у першому, так і в другому випадках ціни не можуть утримува¬тись на тому ж самому рівні. У першому - конкуренція між продавцями грошового капіталу змусить через певний проміжок часу зменшити ціну, в другому-конкуренція між споживачами сприятиме підвищенню цін. У певний момент часу ціна встановлюється на збалансованому рівні і називається така ціна - рівноважною ціною. За ціною ринкової рівно¬ваги величина попиту на грошовий капітал та величина пропозиції капіталу урівноважується. Розбіжності між пропозиціями продавців / власників капіталу/ та попитом покупців /споживачів/ породжують зміни в ціні, які врешті-решт, завершуються погодженням між собою двох протилежних намагань.
Якщо ми розглядаємо місцевий і регіональний фінансові ринки, то в такому випадку ціною рівноваги можна назвати ціну кожної конкрет¬ної угоди, яку було укладено з приводу грошового капіталу, його залу¬чення. В інших випадках, можна вести мову про те, що ціна ринкової рівноваги, яка склалася на світовому чи національному фінансових ринках, є такою, що врівноважує сукупний попит та сукупну пропози¬цію грошового капіталу в певний, не встановлений момент часу. Інши-ми словами, мова йде про встановлення / формування світових націо¬нальних/ цін на позичковий та інший капітал.
Розглянемо більш детально, яким чином впливають на ціну ринко¬вої рівноваги фінансового ринку зміни попиту і пропозиції грошового капіталу. Припустимо, що обсяг пропозиції залишається постійним. Якщо на фінансовому ринку зростає попит на фінансові ресурси за інших сталих умов, то це відповідно призводить до підвищення цін та зростання обсягів продажу грошового капіталу, що знайшов збут. В іншій ситуації, коли відбувається зниження попиту, ціна позичкового та іншого капіталу знижується, а обсяги продажу скорочуються.
З'ясуємо, що буде відбуватися на фінансовому ринку в тому випад¬ку, коли попит на грошовий капітал на ринку певний час залишиться не їм і м ним. У такому випадку збільшення пропозиції спричиняє знижен¬ня ціп та одночасне зростання обсягів продажу грошового капіталу. У випадку, коли пропозиція зменшується, рівень цін на фінансовому рин¬ку дещо підвищується, а обсяг проданого грошового капіталу скоро-титься до певної межі.
Ллє слід пам'ятати, що фінансовий ринок - це далеко не стабільне і середовище, в якому відбуваються операції з валютою, цінними папера¬ми, грошовим капіталом і т. п. Це, перш за все, ринок, де відбуваються постійні коливання валютних курсів, знецінюються одні і підвищують свою надійність та ліквідність інші цінні папери, де за хвилину стають банкротами чи мільйонерами на ринках деривативів, і т. д. Тобто тут можливі й складні ситуації зміни ціни при одночасному коливанні попиту і пропозиції. Зміни попиту та пропозиції в протилежних напрямках можливі в таких двох випадках:
По-перше, при зростанні пропозиції та скороченні попиту спостерігається подвійний ефект зниження ціни, тобто спад ціни буде більшим, ніж тоді, коли б це зниження було наслідком кожного1 з цих факторів окремо взятого. Зміни в обсязі продажу грошового капіталу будуть залежати від відносних параметрів зміни попиту та пропозиції
По-друге, при скороченні пропозиції та зростанні попиту спостерігається подвійний ефект підвищення ціни. Можна сподіватися, що Підвищення рівноважної ціни буде більшим, ніж тоді, коли б воно було викликане будь-яким з цих факторів окремо. Обсяг продажу, як і в пер¬шому випадку, залежить від відносних параметрів зміни попиту та пропозиції.
Розглянемо випадок, коли пропозиція та попит змінюються в однаковому напрямі. Спочатку уявімо, що обидва вони зростають. Тут слід порівняти два протилежних впливи на рівноважну ціну. Під впливом зростання пропозиції ціна падає, але вона підвищується підтиском зростаючого попиту. Якщо зростання ціни буде більшим від зростання попиту, то, врешті-решт, ціна на фінансовому ринку знизиться. Якщо ж відбувається протилежне, то ціна підвищується. При цьому обсяг продажу грошового капіталу збільшується і то є подвійним ефектом.
А ось випадок, коли попит та пропозиція падають. Якщо пропозиція збільшується значніше, ніж скорочується попит, то рівноважна ціна на фінансовому ринку зростає. У протилежному випадку вона падає .Обсяг продажу грошового капіталу вдвічі скоротиться.
Отже, ми можемо вести мову про те, що в нових умовах господарю¬вання головним, тобто найбільш важливим, координатором розподілу капіталу стає механізм ціноутворення. Його роль можна підкреслити ще і ще раз, розглядаючи такий важливий складовий елемент фінансового ринку, як ринок цінних паперів.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Май 2021 (4)
Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
^