Стратегічні орієнтири » Державні фінанси України 2011 » Олексів Є. Сучасний стан та напрями вдосконалення державної кредитної підтримки малого підприємництва в Україні
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 2439
  • Автор: Євгенія
  • Дата: 12-12-2011, 12:51
 (голосов: 1)
12-12-2011, 12:51

Олексів Є. Сучасний стан та напрями вдосконалення державної кредитної підтримки малого підприємництва в Україні

Категорія: Державні фінанси України 2011

УДК 336
© Олексів Є., 2011
ЛНУ імені Івана Франка, ЕкфС-53с

Сучасний стан та напрями вдосконалення державної кредитної підтримки малого підприємництва в Україні

Однією із необхідних умов для розвитку малого підприємництва є кредитування. Внаслідок кризи в банків виникла проблема ліквідності, що спричинила зростання відсоткових ставок. Високі відсоткові ставки за кредит, обов’язкова вимога застави, вартість якої значно перевищує суму кредиту, практично унеможливлюють доступність кредитних ресурсів для тих суб’єктів малого підприємництва, які започатковують свою справу. Більшість вітчизняних комерційних банків надають малим підприємствам лише короткострокові кредити, які не можна вважати джерелом розвитку для малого бізнесу.
У період кризи держави намагалися фінансово підтримати малий та середній бізнес (МСБ). Так, тільки в 2009 році у Німеччині банк розвитку KFW видав МСБ кредитів на 27 млрд. євро, у США в 2010 році на відповідне кредитування з держбюджету було виділено 30 млрд. доларів, в Росії на поточний рік з федерального бюджету на аналогічні цілі передбачено понад 20 млрд. рублів. Україна ж в цьому вимірі відверто відстає.
У державному бюджеті на 2010 рік передбачалося виділити 15 млн. грн. на підтримку суб’єктів малого підприємництва через Український фонд підтримки підприємництва. Він мав видавати позики під 11,63% річних (1,5 облікової ставки НБУ на момент укладання договору) на суму 50-100 тисяч гривень на термін до року і 100-250 тисяч гривень – на термін до трьох років з відстрочкою повернення основної суми боргу до одного року. Одержати позику мали шанс підприємці, чисельність співробітників яких не перевищувала 50 чоловік, а річний валовий дохід не був більшим ніж 70 млн. грн. Однак попри те, що були проведені конкурси на отримання пільгових кредитів (визначено 63 переможці), фактично отримати кредитні ресурси нікому не вдалося. Кошти були перераховані Держкомпідприємництву (як головному розпоряднику) 30 грудня 2010 року о 20:00, а до Українського фонду підтримки підприємництва (УФПП) вони так і не потрапили.
В 2011 році на аналогічні цілі з держбюджету має поступити «аж» 10,3 млн. грн. Проте насправді в державному бюджеті коштів на розвиток підприємництва на цей рік не передбачено. Це підтвердив віце-прем’єр-міністр з економічних питань Сергій Тігіпко, який вважає неможливим мікрокредитування малого та середнього бізнесу державою в 2011 році. «При нинішньому бюджеті і при дефіциті в 3,5% на 2011 рік мікрокредитування поки що неможливе», – сказав Тігіпко.
Дещо продуктивнішою була робота УФПП на рівні створених за його участі регіональних фондів підтримки підприємництва (ФПП). Впродовж 2010 року відповідно до заходів регіональних програм ФПП надали кредитну підтримку за рахунок коштів бюджетів різних рівнів (переважно — місцевих) 108 малим підприємцям на загальну суму 18,3 млн. грн., зокрема:
• на пільгове кредитування – 2,9 млн. грн.;
• на компенсацію відсоткових ставок по кредитах комерційних банків – 1,4 млн. грн.;
• на надання позик – 14 млн. грн.;
• безповоротна фінансова допомога – 8,0 тис. грн.
Загальний обсяг фінансових ресурсів, який знаходиться в управлінні ФПП та використовується для здійснення фінансово-кредитної підтримки на поворотній основі, станом на 31.12.2010 становив 42,6 млн. грн.
Третій напрям діяльності УФПП щодо підтримки малого підприємництва – надання кредитів спільно з уповноваженим банком (за результатами процедури запиту цінових пропозицій ним визначено «Укрексімбанк»). Суть програми полягає в тому, що Фонд разом з банківською установою дають по 50% суми пільгового кредиту. Кредитна ставка при цьому – плаваюча, оскільки УФПП надає свою частку позики під 7,75% річних, решта суми позики – від «Укрексімбанку» – ринкова; максимальний розмір кредиту – 2 млн. грн., мінімальний – 250 тис грн..; термін кредитування – 3 роки. Вимоги до позичальників такі ж, як в інших програмах – валовий дохід за рік не більше 70 млн. грн., чисельність співробітників – не більше 50. Враховуючи ж, що в УФПП на зазначені цілі в розпорядженні є 12 млн. грн., потенційний сукупний масштаб фінансування МСБ – 24 млн. грн. Однак, як розповідала керівник УФПП Любов Стасів, отримати на сьогодні кредит за цією програмою не можливо. Одна з причин – відсутність у зв’язку з ліквідацією Держкомпідприємництва Спостережної ради, без якої Фонд не має права розпоряджатися коштами.
У реалізації державної політики сприяння малому бізнесу активна роль належить також Державному центру зайнятості України, який згідно з чинним законодавством налає безвідсоткові кредити безробітним для заняття підприємницькою діяльністю. На жаль, як довела практика, ці структури та обсяги їхнього кредитування не можуть задовольнити наявного великого попиту збоку суб’єктів малого підприємництва щодо отримання фінансово-кредитної допомоги.
Для того щоб збільшити питому вагу малого бізнесу в економіці України, яка зараз становить 15 % ВВП, фінансово – кредитна допомога малому підприємництву повинна формуватися за такими принципами:
1. Стимулювання комерційних банків та інших фінансових небанківських установ до надання позик і розширення послуг фірмам шляхом звільнення від оподаткування коштів, що спрямовуються у фонд кредитів малому підприємництву, надання державних гарантій повернення позики;
2. Переорієнтація бюджетних коштів, спрямованих на фінансово – кредитну підтримку малого сектору економіки, з прямого забезпечення фінансовими ресурсами на формування фондів для надання послуг із метою стимулювання процесу кредитування малого бізнесу;
3. Активізація процесу створення та діяльності недержавних гарантій, страхових умов для обслуговування малого бізнесу через створення відповідних мотиваційних механізмів зацікавленості в цій діяльності з наданням пільгових умов для їхнього функціонування;
4. Ефективне використання іноземної допомоги й активне виявлення своєї позиції у взаємовідносинах із міжнародними фінансовими організаціями;
5. Сприяння процесу самоорганізації суб’єктів малого підприємництва у розв’язанні своїх фінансово – кредитних проблем за допомогою створення установ взаємного фінансування та гарантування.
Держава також повинна сприяти формуванню інфраструктури підтримки малого бізнесу, організовувати державну підготовку та перепідготовку, підвищення кваліфікації кадрів для суб’єктів цього виду підприємництва. Це повинно бути забезпечено шляхом створення та забезпечення діяльності бізнес – центрів, бізнес – інкубаторів тощо. У всіх областях необхідно, щоб формувалися інформаційні банки даних стану та розвитку малого бізнесу, ділових пропозицій іноземних фірм і потенційних інвесторів щодо розвитку підприємництва. Необхідно створювати інженерні центри, технопарки, центри соціального партнерства, та інші ланки інфраструктури, які є необхідні для розвитку малого бізнесу.
Одним із значущих напрямів розвитку малого бізнесу є матеріально – технічна та інноваційна підтримка. Забезпечення сприятливих умов та інноваційного клімату для розвитку малих підприємств повинно передбачати розробку та впровадження механізму передачі малим фірмам виробничих площ та виробничих потужностей, у тому числі й тих що вивільняється у процесі ліквідації або реорганізації підприємств – банкрутів, формування розвинутого ринку нерухомості, розробку механізму передачі малим підприємствам нових технологій, а також обладнання, яке необхідне для здійснення бізнесу, на пільгових умовах, розширення сфери надання робіт і поставок для державних потреб, сприяння забезпеченню їх матеріально – технічними та іншими ресурсами з боку державних структур. Необхідно фінансово підтримувати ті фірми, які здійснюють інноваційну діяльність, впроваджують нові технології та інноваційні проекти, за рахунок Державного інноваційного фонду. Держава має сприяти створенню регіональних інноваційних фондів, надавати допомогу у проведенні наукових досліджень, у впровадженні прогресивних технологій, сприяти пошуку замовників та виконавців інноваційних проектів для малого бізнесу.
Література:
1. Закон України «Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні». - [Електронний ресурс].–Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua.
2. Податковий кодекс України. – [Електронний ресурс].–Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua.
3. Проект Закону України «Про Державний бюджет України 2012». – [Електронний ресурс].–Режим доступу: http://news.ligazakon.ua/news/2011/10/21/50629.htm
4. Постанова КМУ: Про затвердження Порядку використання у 2010 році коштів, передбачених у державному бюджеті для мікрокредитування суб’єктів малого підприємництва від 12.10.10 р. № 923 // Урядовий кур'єр.  2010.  № 195.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
Июнь 2020 (3)
Май 2020 (109)
^