Стратегічні орієнтири » Вплив фінансової довіри на ефективність та ризик » Горбань І. Ефективність функціонування бюро кредитних історій в Україні
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 2684
  • Автор: irynahorban
  • Дата: 12-12-2011, 23:18
 (голосов: 0)
12-12-2011, 23:18

Горбань І. Ефективність функціонування бюро кредитних історій в Україні

Категорія: Вплив фінансової довіри на ефективність та ризик

УДК 336
© Горбань І., 2011
ЛНУ імені Івана Франка, ЕкфМ-53с

Ефективність функціонування бюро кредитних історій в Україні

Актуальність проблеми. Одним з найважливіших і найактуальніших завдань банківської системи України сьогодні є організація бюро кредитних історій. Розширення банками доступу потенційних клієнтів до кредитних ресурсів і стрімке зростання кількості позичальників-фізичних осіб обмежує можливості банків провести якісну оцінку і відбір цих позичальників. У зв’язку з цим зростають ризики банків за кредитними операціями та збільшується кількість проблемних активів банків.
Кредитори більшості країн світу проводять постійний обмін інформацією про платоспроможність позичальників. Як показує світовий досвід, найбільш ефективним способом такого співробітництва є створення бюро кредитних історій , які акумулюють інформацію про всіх позичальників і представляють її до відома кредиторів.
Аналіз останніх наукових досліджень і публікацій. У дослідження розвитку та ефективності функціонування бюро кредитних історій вагомий внесок зробили такі зарубіжні та вітчизняні економісти як Ю. Бережний, В. Брижко, Р. Дворін, С. Кампо, О. Карпов, М. Колісник, В. Корнєєв, Т. Наумова, C. Пруський, Ю. Скоротяний, В. Гриньова, Є. Карманов, Н. Ярошевич, Ю. Кугаткін, С. Хоружий, О. Колодізєв, Є. Невмержицький, Г. Шаламов та інші. Проте автори висвітлюють лише окремі проблеми діяльності і розвитку бюро кредитних історій, а тому постає необхідність подальшого дослідження цих питань.
Метою роботи є дослідження сутності, особливостей функціонування та шляхів вдосконалення діяльності бюро кредитних історій в Україні.
Виклад основного матеріалу дослідження. Бюро кредитних історій виступають важливим інфраструктурним елементом фінансового ринку і економіки загалом. Головне їх завдання полягає у мінімізації ризиків можливих фінансових втрат своїх клієнтів. Кінцевими продуктами діяльності бюро є ведення кредитних історій та підготовка інформації для оцінки кредитного рейтингу надійності того чи іншого позичальника [1].
Діяльність бюро кредитних історій регулюється Законом України №2704-ІV “Про організацію формування та обігу кредитних історій”, який був ухвалений 23 червня 2005 року [2]. Ним передбачено створення бюро кредитних історій на приватній основі у формі акціонерного товариства, виключною діяльністю яких є збір, зберігання, використання та поширення інформації, яка складає кредитну історію. Ця діяльність віднесена до діяльності, яка ліцензується.
Згідно з цим законом кредитна історія – це сукупність інформації про юридичну або фізичну особу, що її ідентифікує, відомостей про виконання нею зобов’язань за кредитними правочинами, іншої відкритої інформації.
Заснування бюро кредитних історій допомагає вирішити низку надзвичайно важливих завдань.
По-перше, обмін інформацією між кредиторами зменшує ризик неплатежів за зобов’язаннями, а також мінімізує втрати кредиторів, пов’язані із шахрайством або надмірним кредитним зобов’язанням.
По-друге, бюро мають позитивний вплив на позичальника, оскільки змушують останнього уникати появи негативної інформації у своїй кредитній історії і сумлінно виконувати власні зобов’язання, оскільки банки передаватимуть до бюро інформацію про прострочення платежу або непогашення кредиту.
По-третє, зменшуються витрати, пов’язані із збиранням інформації про особу, яка звернулася за отриманням кредиту, оскільки це завдання перекладається з працівників кредитора на бюро кредитних історій.
По-четверте, зростає конкуренція на кредитному ринку, оскільки окремі великі фінансові установи позбавляються монополії на володіння фінансовою інформацією про своїх клієнтів, що розширює можливості позичальника щодо отримання кредиту.
По-п’яте, із зменшенням кредитного ризику зростає коло потенційних позичальників та обсяг кредитних операцій, оскільки банківські установи будуть впевнені у кредитоспроможності своїх клієнтів, що надасть їм можливість збільшити обсяги кредитування.
Загалом звернення банків та інших клієнтів до кредитних бюро для отримання необхідної інформації, на думку фахівців, має ту головну перевагу, що дозволяє уникнути таких ризиків:
- кредитування потенційного позичальника з негативною бізнесовою репутацією;
- неплатоспроможності потенційного позичальника з урахуванням сукупного обсягу його зобов’язань;
- відслідковування шахрайських спроб потенційного позичальника отримати кредит у різних банків;
- обтяження позичальника та, за необхідності, його поручителя додатковими вимогами [1].
Сьогодні в Україні зареєстровано п’ять бюро кредитних історій, зокрема:
- ТОВ “Українське бюро кредитних історій” – фундатори – ЗАТ КБ “ПриватБанк” та іноземна компанія “BigOptima Limited”; зареєстроване 6 червня 2005 року; статутний фонд – 5 млн. грн.; більше 16,8 млн. кредитних історій;
- ТОВ “Перше всеукраїнське бюро кредитних історій” – акціонери – 33 комерційні банки, дві страхові компанії, Асоціація українських банків та група Creditinfo (Ісландія); зареєстроване 29 липня 2005 року; статутний фонд – 5 млн. 50 тис. грн.; більше 1,6 млн. кредитних історій;
- ЗАТ “Міжнародне бюро кредитних історій” – засновники – Національна асоціація кредитних спілок України (НАКСУ), група “Creditinfo” (Ісландія) та Інвестиційно-фінансова група “ТАС” у складі ЗАТ “Страхова група “ТАС”, ЗАТ “ТАС-Інвестбанк” та АКБ “ТАС-Комерцбанк”; зареєстроване 4 жовтня 2005 року; статутний фонд – 5 млн. грн.; 1 млн. кредитних історій;
- ТОВ “Бюро кредитних історій “Русский стандарт” – засновник – ТОВ “Банк “Русский стандарт”; зареєстроване 20 липня 2007 року;
- ТОВ “Бюро кредитних історій “Дата майнінг груп” – засновник – ЗАО “Альфа-банк”; зареєстроване 9 липня 2008 року.
Загалом на теперішній час діяльність цих спеціалізованих установ є досить ефективною, проте, все ж таки, потребує певного вдосконалення. Зокрема, можна виділити такі конкретні напрями вдосконалення діяльності бюро кредитних історій:
- подальший розвиток законодавчої бази, шляхом вдосконалення Закону України “Про організацію формування та обігу кредитних історій”;
- здійснення банками пізнавальних заходів для позичальників щодо важливості формування ними кредитних історій;
- створення кредитними бюро єдиної скорингової системи для комерційних банків;
- формування єдиної інформаційної бази у вигляді єдиного центру кредитних історій [3].
Висновки. Підсумовуючи розглянуте можна зробити висновок, що необхідність функціонування бюро кредитних історій в банківській системі України є очевидною. В усьому світі вони стали необхідним елементом нормально функціонуючого кредитного ринку та важливою складовою його інфраструктури. Перспективними напрямками даної сфери є вивчення питання щодо вдосконалення і поліпшення співпраці бюро кредитних історій та банківських установ України, а також визначення подальших шляхів оптимізації їхньої діяльності.

Список використаних джерел:
1. Пірог В.В. Кредитні бюро як інструмент мінімізації кредитних ризиків банку / В.В.Пірог // Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. – № 6. – С. 201-204. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vchnu_ekon/2010_6_4/201-204.pdf
2. Закон України “Про організацію формування та обігу кредитних історій” [Електронний ресурс]: текст документа від 4 березня 2009 р. – № 2704-IV. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2704-15
3. Колісник М.К. Проблеми та перспективи функціонування бюро кредитних історій в Україні / М.К.Колісник, О.І.Кобилецька // Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. – № 19.2. – С. 208-219. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/19_2/208_Kolisnyk_19_2.pdf
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Июнь 2022 (30)
Май 2022 (25)
Апрель 2022 (1)
Март 2022 (1)
Февраль 2022 (1)
Декабрь 2021 (4)
^