Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2011 » Слободюк І.Б. Характеристика кредитних операцій комерційних банків у 2011 році
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
12-12-2011, 23:47

Слободюк І.Б. Характеристика кредитних операцій комерційних банків у 2011 році

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2011

УДК 336
© Слободюк І.Б., 2011
ЛНУ імені Івана Франка, ЕкфМ-53с

Характеристика кредитних операцій комерційних банків у 2011 році

В сучасних умовах конкуренції, що виникла між банківськими установами та небанківськими кредитно-фінансовими інститутами банки намагаються постійно збільшити кількість та підвищити якість своїх операцій, шляхом запровадження нових банківських технологій та диверсифікуючи свою діяльність. Як наслідок, переважна більшість банків в Україні є універсальними.
Як відомо, комерційні банки в процесі своєї поточної діяльності реалізують перш за все власні економічні інтереси. Головним завданням банку є максимізувати вартість капіталу, що був вкладений у нього акціонерами та засновниками. Тому банки намагаються залучати дешеві фінансові ресурси та шляхом розміщення їх у найбільш прийнятних для них варіантах, забезпечують отримання високого доходу, за допустимого рівня ризику. Відповідно до цього провідними напрямками у діяльності банку варто виділити його кредитні та інвестиційні операції.
Саме розвиток товарно-грошових відносин зумовлює виникнення та функціонування кредиту. Він бере безпосередню участь у перерозподілі грошових коштів, що забезпечує можливість здійснювати безперервну діяльність, протягом короткого терміну переорієнтувати чи розширити виробництво, задовольняти власні потреби громадян.
Кредитні операції є видом активних операцій, що передбачають надання клієнтові грошових коштів у тимчасове користування або прийняття зобов'язань про надання коштів у тимчасове користування за певних умов, а також надання авалів, гарантій, поручительств, проведення факторингових операцій і фінансового лізингу, розміщення депозитів, видача кредитів у формі врахування векселів, у формі операцій РЕПО, будь-яке продовження терміну погашення боргу, яке надано взамін на зобов'язання боржника повернути суму заборгованості , а також на зобов'язання щодо сплати процентів та інших зборів з такої суми (відстрочення платежу).
За результатами січня — вересня 2011року частка кредитів в національній валюті збільшилася на 4,1 п.п. і станом на перше жовтня 2011 року складала 56,8%. Частка кредитів в іноземній валюті становила 43,2% відповідно. В національній валюті продовжує переважати короткострокове та середньострокове кредитування (46,8% та 44,7% відповідно станом на 01.10.2011 р. та 36,2% та 45,7% станом на 01.01.2011 р.). На частку кредитів, що видані в національній валюті строком понад 5 років, припадає всього 11,8% ( 12,2% станом на 01.01.2011 р.). В іноземній валюті переважають кредити на строк понад 5 років — 43,7% станом на 01.10.2011 р. (45,3% станом на 01.01.2011 р.), тоді як на кредити до 1 року припадає 28,0% (25,6% станом на 01.01.2011 р.). Дана тенденція в основному пов’язана з нестабільністю національної валюти України (гривні), тому банки встановлюють за кредитами в національній валюті процентні ставки вищі, ніж за кредитами в більш стабільних валютах, таких як долар США та євро. Однак, беручи кредити в іноземній валюті, позичальники наражаються на валютні ризики, що у випадку несприятливої зміни валютного курсу може негативно вплинути на їх платоспроможність. В результаті погіршення платоспроможності позичальників збільшується розмір простроченої заборгованості в кредитному портфелі банків та погіршується його якість. Дане явище негативно впливає на розвиток банківського бізнесу. Тому пріоритетним для банківської системи України є нарощення обсягів кредитного портфелю саме в національній валюті.
В загалом для української банківської системи міжнародне рейтингове агентство Moody`s Investors Service зберегло негативний прогноз. Він ґрунтується на очікуваннях, що через повільне відновлення економіки умови кредитування в найближчі 12-18 місяців залишатимуться негативними, при цьому прибутковість перебуває на низькому рівні, висока частка поганих кредитів. Окрім того, існує обмежений доступ до внутрішніх ресурсів, що змусило банки зменшити частку позикового капіталу. Також, на думку Moody`s, рівень проблемних кредитів у системі залишається високим. За даними рейтингового агентства, частка прострочених більш ніж на 90 днів і реструктуризованих кредитів у середньому становила близько 40% у першій половині 2011 року, тоді як забезпечення – тільки 20% загального портфелю.

Список використаних джерел
1) Банківські операції — Васюренко О.В. [Електроний ресурс ] .— Режим доступу: pidruchniki.com.ua
2) Владичин У.В. Банківське кредитування: Навчальний посібник/ За ред. д-ра екон. наук, проф.. С.К.Реверчука.-К.:Атіка,2008.-648с.
3) Національне рейтингове агентство РЮРІК [Електроний ресурс]. — Режим доступу: rurik.com.ua
4) Інформаційне агентство УНІАН [Електроний ресурс]. — Режим доступу: unian.net
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Январь 2023 (27)
Декабрь 2022 (6)
Ноябрь 2022 (19)
Октябрь 2022 (83)
Июнь 2022 (30)
Май 2022 (25)
^