Стратегічні орієнтири » Чинники формування інститутів фінансового ринку » Микула Г. Вплив іноземного капіталу на розвиток банківської системи України
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
14-12-2011, 14:49

Микула Г. Вплив іноземного капіталу на розвиток банківської системи України

Категорія: Чинники формування інститутів фінансового ринку

УДК 336
© Микула Г., 2011
ЛНУ імені Івана Франка, Екф-46с

Вплив іноземного капіталу на розвиток банківської системи України

Багатьма науковцями та фахівцями у сфері банківської справи приділяється чимала увага питанню присутності іноземного банківського капіталу і меж його розширення. Варто зазначити, що воно є доволі дискусійним та неоднозначним. Досліджували це питання В. Геєць, О. Банарановський, Т. Смовженко, О. Другов та інші [2].
Згідно закону України про “Банки і банківську діяльність”, банк з іноземним капіталом — це банк, у якому частка капіталу, що належить хоча б одному іноземному інвестору, становить не менше 10 відсотків [2].
Експансія українського банківського ринку іноземними інвесторами від часу здобуття незалежності проходила поступово. Перший банк із 100% французьким капіталом (Креді Ліоне Україна) з'явився у 1993 році. Більше пожвавлення у залучені іноземного банківського капіталу відбулося у 1996-1998рр., після подолання інфляційних процесів та встановлення визначених “правил гри” на банківському ринку. До початку світової фінансової кризи 2008-2009рр. Кількість банків з часткою іноземного капіталу збільшувалася із сталою тенденцією: так, кількість банків з іноземним капіталом зросла з 19 станом на 01.01.2005р. До 53 станом на 31.12.2008р., а частка іноземного капіталу в структурі статутного капіталу банківської системи України зросла з 9,5% до 36,5% відповідно. Проте на час цієї кризи, а саме в її пік, спостерігався відтік іноземного капіталу з вітчизняного банківського ринку [5].
На сьогодні, станом на 1 листопада 2011р. в Україні діяли 54 банків з іноземним капіталом із 198 зареєстрованих, у тому числі 22 — зі 100% іноземного капіталу, а частка іноземного капіталу в статутному капіталі банків становила 40,6% [4]. Як свідчать дані, опубліковані Національним банком України на своєму офіційному сайті, найбільшими іноземними інвесторами в українську банківську систему є Росія, Франція, Кіпр та Австрія [6].
Серед основних загроз, пов'язаних зі збільшенням частки іноземного капіталу в загальній структурі банківського капіталу України можна виділити: структурні ризики “залежного розвитку” та невідповідність цілей діяльності іноземних інвесторів з загальнонаціональними; загроза втрати економічного суверенітету; загроза економічній безпеці держави, пов'язана із неконтрольованим відпливом капіталу та фінансових ресурсів [2].
Поруч з тим є і позитивні фактори наявності іноземного капіталу на українському банківському ринку, серед них: підвищення ефективності діяльності банків в умовах посиленої конкуренції; розширення спектру банківських послуг; створення нових робочих місць; запровадження міжнародних стандартів у вітчизняній банківській сфері та розвиток корпоративної культури тощо [1].
Зараз основними завдання для убезпечення і підтримки українських банків є: квотування частки банків-нерезидентів у загальному статутному капіталі; встановлення обмежень на проведення окремих банківських операцій у національній або іноземній валютах для дочірніх банків або філій банку-нерезидента; створення ефективної системи нагляду за банківською системою України та умов для підвищення конкурентоспроможності вітчизняних банків на світовому ринку [5].

Примітки
1. Атамась Н.І. - Вплив іноземного капіталу на доларизацію економіки [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/knp/172/knp172_10-13.pdf
2. Білошапка В.С. - Методичні аспекти впливу іноземного капіталу на банківський сектор [Електронний ресурс]. - Режим доступу: .gov.ua/portal/soc_gum/vapsv/2010_1/St_6.pdf
3. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 07.12.2000 № 2121-ІІ/Верховна Рада України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=532-16
4. Сайт національного банку України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/index
5. Флору Ю.П. - Роль банків з іноземним капіталом в банківській системі України [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://www.rusnauka.com/12_ENXXI_2011/Economics/1_85598.doc.htm
6. Finance.ua про гроші. - стаття [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://news.finance.ua/ua/-1/0/all/07/26/246365

Посилання: банк, іноземний банківський капітал

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Январь 2023 (27)
Декабрь 2022 (6)
Ноябрь 2022 (19)
Октябрь 2022 (83)
Июнь 2022 (30)
Май 2022 (25)
^