Стратегічні орієнтири » Фінанси підприємств 2011 » Красінчук І.П. Аудиторські послуги та способи покращення їх якості
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
21-12-2011, 21:05

Красінчук І.П. Аудиторські послуги та способи покращення їх якості

Категорія: Фінанси підприємств 2011

УДК 336
© Красінчук І.П., 2011
ЛНУ імені Івана Франка, Екф-41с

Аудиторські послуги та способи покращення їх якості

Ефективне використання коштів підприємства, правильність ведення фінансової і бухгалтерської звітності, залишається однією з важливих умов для виконання стратегічних планів підприємства та України. Реалізація ефективної політики у сфері фінансів підприємств посідає важливе місце у процесах регулювання економічного розвитку держави та конкурентоспроможності на ринку. Тільки належне застосування новітніх форм фінансового контролю, до яких відноситься фінансовий аудит надасть можливість досягти стратегічних цілей. Удосконалення та розвиток якості аудиторських послуг набуває актуальності, адже пошук покращення способів забезпечення контролю якості має істотне значення для аудиторських організацій, підприємств, суспільних об`єднань аудиторів і державних органів.
Методичну допомогу у створенні методів забезпечення якості, прийомів і способів такого контролю, а також визначенням економічної оцінки цих заходів займались, як вітчизняні так і зарубіжні науковці. Серед яких Ф. Ф. Бутинець, Н. І. Дорош, І. К. Дрозд, Г. М. Давидов, А. Г. Завгородній, Б. Ф. Усач, Л. П. Кулаковська, О. А. Петрик, В. І. Подольський, В. С. Рудницький, О. О. Савіна, Л. В. Сотнікова та ін.
Впродовж останніх десятиліть в Україні спостерігаються позитивні тенденції у напрямку розширення ринку аудиторських послуг. Це викликало постійні економічні трансформації в українському суспільстві. У зв`язку з цим посилюється відповідальність аудиторських фірм та приватних аудиторів щодо забезпечення високої якості наданих ними послуг. Високу конкурентоспроможність мають лише ті аудитори, які надають послуги високої якості за малий проміжок часу. Чіткого визначення якості аудиторських послуг немає. Якість аудиторських послуг - категорія, що перманентно змінюється залежно від рівня суспільних відносин та господарської практики країни. Методика та організація такого контролю базується на основних положеннях МСА 220 «Контроль якості аудиторської роботи».
Якість аудиторських послуг з точки зору аудиторської діяльності можна розглядати як їх здатність задовольняти потреби замовника та суспільства в отриманні достатнього рівня впевненості у фінансовій інформації, що виступає предметом аудиту[2].
Потреби покупців в аудиторських послугах, а саме в якісних аудиторських послугах на сьогодні повністю не задоволені. Така ситуація має ряд причин, які, в певній мірі не залежать від суб’єктів аудиторської діяльності. Це насамперед недосконала законодавча і нормативна база. Наступним чинником є низький рівень розвитку фондового ринку в Україні, що не дає можливості визначитись із фактичною вартістю капіталу підприємств та вільному його перерозподілу. Це породжує нерозуміння важливості аудиту та соціально-економічних переваг інформації підтвердженої аудитором. Адже такій інформації можна довіряти, а в разі виникнення проблем із її використанням є можливості оскарження та відшкодування збитків, що виникли внаслідок використання такої інформації[3].
Забезпечення якості аудиторських послуг можливе насамперед через запровадження нормативних базових вимог та внутрішніх регламентів щодо формування системи управління якістю в аудиторських фірмах.
Вдосконалення базових регламентів необхідно здійснювати, зважуючи на вимоги міжнародних стандартів та, зокрема, директив Європейського союзу. Так, в країнах ЄС стали більшу увагу звертати на контроль якості аудиторських послуг з боку державних органів та з боку громадськості (громадський нагляд). Так, особливістю є те, що громадський нагляд організовується з представників замовників аудиторських послуг та користувачів фінансової звітності. Особи, що залучаються до громадського нагляду мають пройти прозору процедуру висування. Система громадського нагляду повинна нести остаточну відповідальність за нагляд за:
А) видачею дозволів і реєстрацією аудиторів та аудиторських фірм для проведення обов’язкового аудиту;
Б) прийняттям стандартів з етики, внутрішнього контролю якості аудиту, а також постійним підвищенням кваліфікації, системою забезпечення якості, професійних розслідувань [1].
Швидкі зміни внутрішніх і зовнішніх умов, які впливають на розвиток аудиторської професії у світі та в Україні, актуалізують необхідність налагодження дієвої всеохоплюючої системи забезпечення якості аудиту. У контексті адаптації законодавства України до законодавства ЄС відбуваються певні зрушення у напрямку ухвалення необхідних рішень на законодавчому рівні та впровадження відповідних національних регуляції.
Ці зміни також вимагають від аудиторської практики постійної адаптації системи забезпечення якості. При побудові такої системи слід чітко дотримуватися чинного законодавства, а також використовувати міжнародні доробки у контексті впровадження міжнародних стандартів у сфері забезпечення якості аудиторських послуг.
Література
1. Єременко Д.В. Якість аудиторських послуг в Україні // Облік і фінанси АПК. – 2010. - № 2. – С. 94-96.
2. Національна концептуальна основа забезпечення якості аудиторських послуг в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.uazakon.com/documents
3. Шалімова Н.С. Основні гарантії забезпечення якості аудиту в Україні // Актуальні проблеми економіки. – 2010. - № 9. – С. 280-286.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Сентябрь 2020 (14)
Июнь 2020 (3)
Май 2020 (109)
Апрель 2020 (6)
Март 2020 (6)
Декабрь 2019 (1)
^