Стратегічні орієнтири » Фінансові професії 2011 » Мольтер З.І. Особливості діяльності кредитного експерта
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
21-12-2011, 22:18

Мольтер З.І. Особливості діяльності кредитного експерта

Категорія: Фінансові професії 2011

УДК 336
© Мольтер З.І., 2011
ЛНУ імені Івана Франка

Особливості діяльності кредитного експерта

Професія кредитний експерт в наш час є досить поширеною. Діяльність кредитного експерта полягає у винаході нових ефективних схем кредитування, наприклад, кредити під заставу ювелірних виробів, до зарплати, на нагальні потреби, без початкового внеску і т. д. Також він розраховує ставки, вигадує знижки, аналізує пропозиції конкурентів на ринку. Те ж автокредитування кредитний експерт може реалізувати різними способами: від довгої процедури оформлення під середні відсотки до «кредиту за годину», але з більш високою процентною ставкою.
Помилково вважати цю професію кабінетною. Тому що мало розробити програму, її потрібно ще запустити. Наприклад, якщо мова йде про товарні кредити, потрібно налагодити зв'язки з магазинами або автосалонами, зацікавити їх своєю пропозицією.
Кредитні експерти працюють за різними напрямками кредитування: одні відповідають за всі банківські програми споживчого кредитування, інші - іпотечного, треті - кредитування малого бізнесу.
Роботу кредитний експерт може отримати в банках, лізингових компаніях, ломбардах, торгових організаціях і т. д. Особистими якостями особи, яка працює у цій сфері є посидючість, вдумливість, аналітичний склад розуму, відповідальність [2].
Кар'єру цієї професії можна зробити швидко. Банки зацікавлені не тільки в продавцях, але й в менеджерах, здатних керувати командами кредитних інспекторів у торгових точках і відділеннях банку. Перспективність цієї професії - це директор кредитного відділу, стратег, який визначає кредитну політику банку, що відповідає за цілий спектр програм. Заробітня плата кредитного експерта в середньому $1000-1500.
Профільною освітою експерта в сфері кредитування є вища економічна за спеціальністю «Фінанси і кредит» зі спеціалізацією «банківська справа».
Перед тим, як прийняти рішення щодо надання кредиту, кредитний експерт проводить ретельну фінансово-економічну експертизу діяльності позичальника. Аналіз здійснюється за такими основними напрямами:
- оцінка якості менеджменту;
- ситуація підприємства на ринку факторів виробництва та збуту продукції;
- фінансовий стан потенційного позичальника;
- оцінка кредитного забезпечення [5].
Менеджмент підприємства повинен усвідомлювати, що, окрім одержаного пакета документів, у процесі оцінки доцільності надання кредиту працівники банку проводять збір додаткової інформації про підприємство: вони можуть здійснити перевірку достовірності отриманих даних на місці, в т. ч. відвідати виробничі, складські та інші приміщення. Кредитний експерт, як правило, проводить співбесіду з керівником підприємства, його фінансовим директором, головним бухгалтером, іншими провідними менеджерами.
Оцінивши кредитний ризик, кредитний експерт оцінює узгоджує з потенційним позичальником рівень процентної ставки та умови погашення позички і сплати процентів. У вітчизняній практиці досить часто рішення про встановлення процентної ставки приймається за суб’єктивними критеріями, зокрема здатністю керівника підприємства презентувати свій бізнес та імідж, а також від уміння вести переговори з відповідними працівниками банку, його керівництвом. Типовою є ситуація, коли позичальники з порівняно однаковим рівнем кредитоспроможності, кредитною історією та кредитним ризиком отримують в одному й тому ж банку кредити за різними процентами [1].
Після проведення економічної та правової експертизи інформації про позичальника кредитний експерт складає відповідний висновок (резюме), в якому обґрунтовується економічна доцільність видачі кредиту, наводиться загальна інформація про якісні та кількісні параметри діяльності підприємства, якість і достатність кредитного забезпечення.
Остаточне рішення щодо надання кредитів позичальникам, незалежно від запрошуваного розміру кредиту, приймається колегіально (правлінням банку, кредитним комітетом, комісією і т. ін.) більшістю голосів та оформляється протоколом. При прийнятті відповідного рішення розглядається резюме кредитного експерта, висновок служби безпеки банку, акт оцінки кредитного забезпечення та висновок юридичних служб [3].
Тривалість розгляду кредитної заявки значною мірою залежить від строку, на який видається позичка, та кваліфікації відповідних працівників банку. Як правило, рішення приймається протягом 1—3 тижнів. Зрозуміло, що чим довшими є строки та більшою сума кредитування, тим ґрунтовнішим і тривалішим є кредитний аналіз [4].
У разі прийняття позитивного рішення щодо видачі кредиту банк оформляє відповідні документи, що регламентують кредитні взаємовідносини. До таких документів належать:
- кредитний договір (укладається між кредитором і позичальником тільки у письмовій формі);
- договори поручительства (гарантії);
- договори застави.
Надання кредиту здійснюється шляхом відкриття позичальнику позичкового рахунку та перерахування на нього відповідної суми коштів.
Кредитний експерт протягом усього строку дії кредитного договору підтримує ділові контакти з позичальником, забезпечує його консультативними послугами з питань ведення бізнесу та виконання договору. Фінансові та інші служби підприємств повинні створювати умови для проведення працівниками банку моніторингу та контролю за порядком використання кредиту та динамікою фінансового стану позичальника, а також періодично інформувати банк про хід виконання угоди.

Список використаних джерел:
1. Банківський нагляд. Гудзь Т. П.Посібник. Видавництво Ліра-К, 2009 р.
2. Фінансовий менеджмент банку. Навчальний посібник/І.В.Сало , О.А.Криклій – Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів – університетська книга, 2007.-320с.
3. Банківська справа: Навчальний посібник. Петрук О.М./ За ред. д.е.н., проф. Ф.Ф. Бутинця, 2004.-461.
4. Маслова С. О. Ринок фінансових послуг: Навчальний посібник. -К.: Кондор, 2006. -190, с.
5. Кудряшов В. П. Фінанси: Навчальний посібник. -Херсон: ОЛДІ-плюс, 2006. -356 с.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.
^