Стратегічні орієнтири » Чинники формування інститутів фінансового ринку » Форліта Х. Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України: основні завдання та ефективність функціонування
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
21-12-2011, 22:26

Форліта Х. Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України: основні завдання та ефективність функціонування

Категорія: Чинники формування інститутів фінансового ринку

УДК 336
© Форліта Х., 2011
ЛНУ імені Івана Франка, Екф-47с

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України: основні завдання та ефективність функціонування

В умовах зростання перспектив вступу України у світовий економічний простір вирішення проблеми державного регулювання відносин і процесів на фінансовому ринку надасть можливість створити умови для узгодження цілей, інтересів та дій між професійними учасниками, які не завжди збігаються, що породжує високу ринкову невизначеність у порівнянні з країнами зі стабільною економікою і гальмує подальший розвиток фондового ринку як інструмента формування сприятливого інвестиційного клімату. За таких умов визначення особливостей діяльності учасників фінансового ринку та вирішення кола питань організаційно-правового регулювання їх відносин набуває особливої актуальності і обумовлює необхідність розробки нового підходу щодо вивчення проблеми питань законодавчого забезпечення прозорості.
Дане питання у своїх працях досліджували такі вітчизняні та зарубіжні науковці - Б. Буркінським Г. Атаманчуком, В. Богачьовим, О. Редькіним, С. Дубенко, А. Ерьоміним, О. Мозговим, Н. Нижник, Г. Одінцовою, Г. Опанасюк, Я. Міркіним, Р. Брейлі, О. Вільямсоном, В. Коузою, І. Шумпетером та іншими.
Регулювання фінансового ринку - це використання певних методів і прийомів, які дозволяють упорядкувати діяльність учасників фінансового ринку та взаємовідносини між ними шляхом встановлення певних вимог та правил, а також здійснення контролю за їх використанням [1].
Одним із органів державного регулювання діяльності учасників фінансового ринку є Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг [4].
ДКРРФП України - центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом. Комісія є спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг. Держкомфінпослуг працює за колегіальним принципом [2].
Основними завданнями Комісії є проведення єдиної та ефективної державної політики у сфері надання фінансових послуг; розробка й реалізація стратегії розвитку ринків фінансових послуг; здійснення державного регулювання та нагляду за наданням фінансових послуг і додержанням законодавства в цій сфері; захист прав споживачів фінансових послуг шляхом застосування заходів впливу з метою запобігання порушенням законодавства на ринках фінансових послуг та їх припинення; узагальнення практики застосування законодавства України з питань функціонування ринків фінансових послуг, розробка і внесення пропозицій щодо його вдосконалення; запровадження визнаних на міжнародному рівні правил розвитку ринків фінансових послуг; сприяння інтеграції в європейський та світовий ринки фінансових послуг.
Комісія утворюється у складі 9 членів – Голова Комісії, 3 заступники Голови, в тому числі його перший заступник, 5 членів Комісії – директорів департаментів. Всіх їх призначає Президент України. Комісія в межах своїх повноважень видає накази й розпорядження, які підлягають реєстрації в установленому законодавством порядку, а також є обов'язковими для виконання органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності й громадянами [3].
При Комісії може утворюватися Консультаційно-експертна рада, яка є постійно діючим на громадських засадах дорадчим органом, що бере участь в обговоренні проектів документів, розроблених та/або розглядуваних Комісією. До складу Консультаційно-експертної ради можуть входити представники органів виконавчої влади, саморегулівних організацій та інших об'єднань учасників ринків фінансових послуг, фахівці з відповідних питань [6].
Для підвищення ефективності діяльності Комісії складається план діяльності ДКРФП. На січень-травень 2012 року заплановано такі дії: внесення змін до деяких нормативно-правових актів Держфінпослуг, затвердження змін до Положення про провадження діяльності з адміністрування недержавного пенсійного фонду, внесення змін до Положення про внесення інформації про недержавні пенсійні фонди до Державного реєстру фінансових установ, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 12.10.04 №2534, внесення змін до Положення про внесення до Державного реєстру фінансових установ інформації про адміністраторів недержавних пенсійних фондів, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 22.02.05 №3617, затвердження Складу та форми інформації про Накопичувальний пенсійний фонд, яка підлягає щорічному офіційному оприлюдненню [5].
З метою вдосконалення та оптимізації функціонування фінансового ринку, ДКРРФП у 2010 році провела такі роботи та заходи: внесення змін до деяких законів України (щодо убезпечення пенсійних активів), склала Звіти про виконання річних планів роботи за проектами міжнародної технічної допомоги, брала участь у роботі щорічних конференцій Міжнародної асоціації органів страхового нагляду (IAIS) та Міжнародної організації органів пенсійного нагляду (IOPS), вжила заходів щодо приєднання до Багатостороннього Меморандуму IAIS про взаємодію та обмін інформацією, провела дії щодо забезпечення законного та ефективного використання бюджетних коштів, недопущення фінансових порушень, уклала двосторонні меморандуми з регуляторами ринків фінансових послуг іноземних країн, сприяє в межах повноважень утворенню громадських організацій захисту прав споживачів, а також залучення їх і Громадської ради Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України до роботи із захисту прав споживачів небанківських фінансових послуг.
З метою співпраці та підвищення ефективності своєї діяльності, ДКРРФП, НБУ, ДКЦПФР проводять оперативні наради не рідше одного разу в квартал або частіше на вимогу одного з керівників цих органів. За результатами цих нарад складаються відповідні протоколи та/або укладаються міжвідомчі угоди. Рішення, які містяться у зазначених протоколах та угодах, обов'язкові до розгляду та впровадження кожним з органів, що здійснюють державне регулювання фінансових ринків [3].

Список використаних джерел
1. Версаль Н. І. Фінансове посередництво в Україні: теоретичні та практичні аспекти // Фінанси України. - 2005. - №9. - С.99-108.
2. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» N 2664-III від 12.07.2001.
3. Луців Б. Л. Банківська діяльність у сфері інвестицій. - Тернопіль: Економічна думка. Карт-бланш, 2001. - 261с.
4. Опарін В. М. Фінансові ресурси: проблеми визначення та розміщення. //Вісник НБУ.- 2000 №5.
5. План роботи Держфінпослуг на січень – травень 2012 року [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.dfp.gov.ua
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Июнь 2022 (30)
Май 2022 (25)
Апрель 2022 (1)
Март 2022 (1)
Февраль 2022 (1)
Декабрь 2021 (4)
^