Стратегічні орієнтири » Фінансові професії 2011 » Ничипорук О.В. Діяльність інвестиційних менеджерів
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
21-12-2011, 23:51

Ничипорук О.В. Діяльність інвестиційних менеджерів

Категорія: Фінансові професії 2011

УДК 336
© Ничипорук О.В., 2011
ЛНУ імені Івана Франка, Екф-47с

Діяльність інвестиційних менеджерів

В останній час проблема нарощування обсягів інвестицій та підвищення ефективності управління інвестиційною діяльністю набула особливої актуальності, адже, добре організований інвестиційний менеджмент на підприємстві є невід’ємним елементом відтворювального процесу, без якого неможливо забезпечити успішний соціально-економічний розвиток господарюючого суб’єкта і розширення виробничого потенціалу.
Головною метою інвестиційного менеджменту на підприємстві є забезпечення максимізації прибутку (доходу) інвесторів або отримання іншого позитивного результату при мінімальному ступені ризику в поточному і перспективному періодах [1].
Дослідниками даної теми були такі вітчизняні та зарубіжні науковці, як Т. В. Майорова, М. Г. Чумаченко, І. А. Бланк, М. І. Римера.
В Україні існує дефіцит кваліфікованих інвестиційних менеджерів, тому їх роль, зазвичай, виконують самі інвестори.
Інвестиційний менеджер повинен вміти організувати збір необхідної інформації, провести її аналіз і на цій основі розробити управлінські рішення щодо здійснення інвестиційної діяльності. В задачу менеджера входить оцінка ефективності інвестиційних проектів та портфелів, прийняття адекватних інвестиційних рішень щодо досягнення максимальних результатів при мінімальному ступені ризику та доведення їх до успішного виконання [3]
Їх функціями є: 1) забезпечення інвестиційної діяльності господарюючого суб’єкта; 2) визначення інвестиційної стратегії та тактики; 3) розроблення інвестиційної політики; 4) забезпечення зниження ризику і підвищення дохідності різноманітних вкладень капіталу; 5) аналіз фінансового стану підприємства з метою інвестування; 6) прогнозування оцінки інвестиційної привабливості і відбір конкретних проектів; 7) складання бізнес-планів інвестиційних проектів; 8) проведення оцінки ефективності інвестиційних проектів; 9) визначення кількісних і якісні характеристики інвестиційних цінних паперів; 10) здійснення планування і оперативного управління реалізацією інвестицій; 11) забезпечення регулювання інвестиційного процесу тощо.
Інвестиційний менеджер на ринку об’єктів реального інвестування має всебічно визначити характеристики проекту, забезпечити науково точні параметри дослідження, яких вимагають застосовані ним методи. Саме такий підхід дозволить уникнути помилок і втрат при реалізації проектів, ціна яких при інвестуванні є дуже високою, а наслідки — навіть катастрофічними [2].
Підсумовуючи вищесказане, можна зробити висновок, що інвестиційний менеджер займає особливе місце в інвестиційній діяльності. Необхідність посилення уваги до проблем їх функціонування доводить той факт, що реалізуючи функцію управління завдяки сформованим особистісним якостям, професійним знанням, досвіду реалізації попередніх науково-технічних проектів, стратегій на ринку портфельних інвестицій, встановленню численних ділових контактів, інвестиційні менеджери впливають на інвестиційні рішення підприємств, тим самим перетворюючись з найманих керівників або розпорядників за контрактом на партнерів інвестора.
Список використаних джерел:
1. Баранець Г. В. Роль та компетенції ефективного інвестиційного менеджера // [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Venu/2011_1/3.pdf
2. Максимова В.Ф. Инвестиционный менеджмент / Максимова В.Ф. – М. Московская финансово-промышленная академия, 2005. – 158 с.
3. Бланк І.О. Інвестиційний менеджмент : [підручник] / І.О. Бланк, Н.М. Гуляєва. – К.: Київ. нац. торг-екон. ун-т, 2003. – 398 с.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Ноябрь 2022 (19)
Октябрь 2022 (83)
Июнь 2022 (30)
Май 2022 (25)
Апрель 2022 (1)
Март 2022 (1)
^