Стратегічні орієнтири » Поступ сучасних ідей в управлінні » Запаринюк С.В. Концепції визначення ефективності управління
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
27-12-2011, 16:07

Запаринюк С.В. Концепції визначення ефективності управління

Категорія: Поступ сучасних ідей в управлінні

Запаринюк С.В.

Концепції визначення ефективності управління

Яким повинно бути управління: ефектним чи ефективним?
• Ефектний — такий, що справляє ефект; зроблений, щоб справити на когось враження.
• Ефективний - результативність процесу, операції, проекту, що визначається як відношення результату до затрат, які зумовили його одержання.
Хоч первинним і важливішим є те, що управління повинно бути ефективним, воно також може бути й ефектним.
Ефективність управління – результативність діяльності конкретної управляючої особи, яка відображається у різних показниках як об’єкта управління, так і суб’єкта управління.
На будь-якому рівні організації менеджери намагаються досягати високих результатів. Однак загальна згода щодо змісту категорії “ефективність” відсутня. Відмінності у визначенні управлінської ефективності відбивають прихильність різних авторів до однієї з наступних концепцій та підходів до оцінки організаційної ефективності/
У практичній діяльності доцільно використовувати будь-яку з наведених нижче концепцій в залежності від ситуації:
- цільова концепція;
- системна концепція;
-концепція на основі досягнення "балансу інтересів";
-функціональна концепція;
- композиційна концепція.
Цільова концепція ефективності управління - це концепція, згідно якої діяльність організації спрямована на досягнення певних цілей, а ефективність управління характеризує ступінь досягнення поставлених цілей.
Визначена за цією концепцією ефективність управління має специфічну назву: широка ефективність управління або результативність управління.
Не зважаючи на свою привабливість та зовнішню простоту, застосування цільової концепції пов’язане із низкою проблем:
1. Досягнення цілі не завжди є легко вимірюваним;
2. Організації здебільшого намагаються досягти декількох цілей, частина з яких суперечлива за змістом (досягнення максимального прибутку – забезпечення максимально безпечних умов роботи);
3. Спірним є існування загального набору “офіційних” цілей (складність досягнення згоди серед менеджерів щодо конкретних цілей організації).
Системна концепція ефективності управління – це концепція, згідно якої на результати діяльності організації впливають як внутрішні чинники, так і фактори зовнішнього середовища, а ефективність управління характеризує ступінь адаптації організації до свого зовнішнього середовища.
Організація з точки зору теорії систем – це сукупність елементів, що взаємодіють між собою взаємозалежним чином. Будь-яка організація – це частина більш великої системи, тому для успішного функціонування має прилаштовуватись до вимог зовнішнього оточення.
Системна концепція організації акцентує увагу на двох важливих міркуваннях:
1. виживання організації залежить від її здатності адаптуватися до вимог середовища;
2. для задоволення цих вимог повний цикл “входи – процес – виходи” повинен знаходитись в центрі уваги керівництва.
Концепція ефективності управління на основі досягнення "балансу інтересів" - це концепція, згідно якої діяльність організації спрямована на задоволення очікувань, сподівань і потреб (інтересів) усіх індивідуумів і груп, які взаємодіють в організації та з організацією, а ефективність управління характеризує ступінь досягнення балансу інтересів усіх зацікавлених у діяльності організації індивідуумів і груп.
Визначення ефективності управління за концепцією досягнення “балансу інтересів” ґрунтується на вимірюванні ступеню задоволення потреб всіх груп, зацікавлених у результатах діяльності організації. Головним критерієм оцінки ефективності управління за цією концепцією є досягнення балансу інтересів усіх зацікавлених у результатах діяльності організації груп.
Окрім зазначених концепцій, що відбивають сутність двох категорій (“ефективність організації” та “ефективність управління організацією”), існують системи поглядів, що стосуються виключно ефективності управління.
Функціональна концепція ефективності управління - це концепція, згідно якої управління розглядається з точки зору організації праці та функціонування управлінського персоналу, а ефективність управління характеризує співставлення результатів та витрат самої системи управління.
Композиційна концепція ефективності управління - це концепція, згідно якої ефективність управління визначається ступенем впливу управлінської праці на результати діяльності організації в цілому.
Композиційна концепція ґрунтується на визначенні ступеню впливу управлінської праці на результати діяльності організації в цілому.
Серед показників, що характеризують результат (ефект) діяльності організації, найбільш широко використовуються наступні:
• продуктивність праці;
• розмір зниження собівартості продукту;
• обсяги приросту прибутку;
• обсяги реалізації продукту тощо.
В межах композиційної концепції до визначення ефективності управління досить широко використовуються показники економічності апарату управління:
• питома вага управлінців в загальній чисельності працюючих;
• питома вага персоналу управління в загальному фонді оплаті праці;
• питома вага витрат на управління в собівартості продукції тощо.

Посилання: концепції визначення ефективності управління

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Декабрь 2019 (1)
Ноябрь 2019 (26)
Октябрь 2019 (141)
Сентябрь 2019 (1)
Апрель 2019 (6)
Декабрь 2018 (18)
^