Стратегічні орієнтири » Вплив фінансової довіри на ефективність та ризик » Суханчак І.В. Особливості фінансування інвестиційних проектів іноземними резидентами
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 2027
  • Автор: ira_dolska
  • Дата: 27-12-2011, 21:33
 (голосов: 0)
27-12-2011, 21:33

Суханчак І.В. Особливості фінансування інвестиційних проектів іноземними резидентами

Категорія: Вплив фінансової довіри на ефективність та ризик

Особливості фінансування інвестиційних проектів іноземними резидентами

Проблема фінансування окремих проектів за рахунок інвестиційних ресурсів іноземних резидентів є досить актуальною на сьогодні.
Термін «інвестиції» походить від латинського «invest», що означає «вкладати». Загалом понаття «інвестиція» можна звести до такого визначення: інвестиція є господарська операція, спрямована на придбання основних фондів нематеріальних активів, корпоративних прав та цінних паперів в обмін на кошти або майно В більш предметному трактуванні інвестиції це - сукупність практичних дій, фізичних та/або юридичних осіб, держав, що ведуть до здійснення господарських операцій, які передбачають: придбання основних фондів, нематеріальних активів, корпоративних прав, цінних паперів за внесення коштів та/або майна в статутний капітал юридичної особи й одержання за це прибутку або здійснення соціального ефекту. При цьому приріст капіталу, який отриманий в результаті інвестування, повинен бути достатнім, щоб відшкодувати інвестору відмову від використання власних коштів на споживання в поточному періоді, нагородити його за ризик та компенсувати втрати від інфляції в майбутньому періоді. Іноземними інвестиціями є всі види матеріальних і інтелектуальних цінностей, які вкладаються інвестором однієї країни на території іншої країни а саме:
кошти, цінні папери, зобов'язання, внески та інші форми участі;
рухоме та нерухоме майно, а також відповідні майнові права;
права інтелектуальної власності, в тому числі авторські й суміжні права, товарні знаки права на винаходи, промислові зразки, моделі, також технологічні процеси і ноу-хау;
права на здійснення господарської діяльності, в тому числі концесії на розвідку, розробку й експлуатацію природних ресурсів.
Відповідно до Закону України «Про режим іноземного капіталу» іноземні інвестиції – це цінності, що вкладаються іноземними інвесторами в об’єкти інвестиційної діяльності з метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту.
Існують два джерела іноземного інвестування: державний приватний капітал і капітал.
Державні інвестиції – частина національного доходу у виді засобів державного бюджету, місцевих бюджетів, що відволікаються від поточного державного споживання.
Приватні іноземні інвестиції – це форма підприємницького капіталу. Вони здійснюються у вигляді прямих і портфельних інвестицій, що є приватною власністю фізичних і юридичних осіб і вкладаються у предмети інвестицій, що розташовані на території іншої держави.
Україна сьогодні знаходиться на новому етапі розвитку і потребує значної грошової допомоги, не лише за рахунок власних коштів, але й іноземних інвестицій.
Як правило, іноземні інвестори охоче здійснюють інвестування у високорентабельні галузі,а низькорентабельні та збиткові їх не цікавлять.
Але несприятливий інвестиційний клімат являє собою серйозну перепону на шляху залучення іноземного капіталу в економіку України.
В Україні існують об’єктивні і суб’єктивні фактори, які негативно впливають на процес іноземного інвестування,а саме:
-залучення іноземних інвестицій відбувається в умовах економічної кризи;
-нестабільне законодавство,відсутність надійних гарантій захисту від його змін для іноземних інвесторів;
-повільні темпи приватизації;
-темпи інфляції залишаються на значно вищому рівні,ніж у країнах Західної Європи;
-низька купівельна спроможність значної частини населення зменшує можливість реалізації на внутрішньому ринку продукції, що могла б вироблятися на новостворених або реконструйованих із допомогою іноземного капіталу підприємствах;
-невисокий рівень розвитку інфраструктури, яка могла б забезпечити швидкий оперативний зв'язок України з іншими країнами, надавати необхідні послуги для оперативного управління діяльністю підприємств з іноземними інвестиціями.
Також важливими причинами незадовільного припливу прямих іноземних інвестицій в Україну є:
1. Низький міжнародний рейтинг країни
2. Перепони на шляху ліберального інвестиційного законодавства
3. Капітальні вкладення все ще становлять незначну частину в ВВП
4. Має місце дефіцит власних інвестиційних ресурсів підприємства
5. Встановлені занадто високі відсоткові ставки
6. Недосконалим є ринок капіталів
Але існує і ряд факторів, що потенційно говорять на користь залучення іноземних інвестицій у вітчизняну економіку:
1. Наявність багатих природних ресурсів та потужностей по їх виробітку
2. Дешева кваліфікована робоча сила
3. Потенційно ємний ринок
Отже, можна зробити висновок, що Україна нажаль продовжує бути для іноземних інвесторів країною, в яку вкладати інвестиції ризиковано.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Июнь 2022 (30)
Май 2022 (25)
Апрель 2022 (1)
Март 2022 (1)
Февраль 2022 (1)
Декабрь 2021 (4)
^