Стратегічні орієнтири » Поступ сучасних ідей в управлінні » Яворський М.О. Роль освіти у становленні успішного підприємця в українському суспільстві
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 1468
  • Автор: Admin
  • Дата: 27-12-2011, 22:17
 (голосов: 0)
27-12-2011, 22:17

Яворський М.О. Роль освіти у становленні успішного підприємця в українському суспільстві

Категорія: Поступ сучасних ідей в управлінні

УДК 316
© Яворський М.О., 2011
НУ "Львівська політехніка", Інститут гуманітарних соціальних наук, СО - 41, 2011
Кафедра соціології та соціальної роботи
Науковий керівник - к. політ. н., доцент Школяр М.В.

Роль освіти у становленні успішного підприємця в українському суспільстві

В наш час якісна освіта відіграє чи не найважливу роль у професійній карєрі та особистому успіху індивіда. Адже зростання ролі освіти у постіндустріальному суспільстві є його важливою ознакою.
Постіндустріальне суспільство - стадія суспільного розвитку, що приходить на зміну державно-монополістичному капіталізму, індустріальному суспільству. Воно значно під-вищує в цінність інтелекту, диктує появу людей з високим ресурсним потенціалом, з високими адаптаційними можливостями, освічених і високо¬кваліфікованих. Саме вони мають забезпечити нову якість економічного зростання, технологічного оновлення вироб-ництва. З утвердженням постіндустріального суспільства, заснованого на знанні й інформації, виникло таке поняття як "люд¬ський капітал суспільства",- знання та навички які людина здобула шляхом освіти, професійної підготовки, практичного досвіду і завдяки яким вона може надавати цінні виробничі послуги іншим лядям [1]. Складовим елементом такого поняття є якісна освіта індивіда.
В Україні з метою підвищення якості освіти формується її нова модель пов’язана з входження у європейський освітній простір, та з практичною реалізацією принципів Болонського процесу. Реформування освіти за Болонськими критеріями сприятиме залученню України до процесів європейської інтеграції, свідчитиме про фактич¬не визнання європейського вибору Основними цілями в цьому контексті є:
- забезпечення високої якості освіти та формування си¬стем її контролю;
- запровадження моделі кредитно-модульної рейтингової системи оцінювання знань;
- утвердження концепції неперервної освіти протягом усього життя;
- демо¬кратизація освіти загалом.
На нашу думку, підвищення якості освіти має безпосередній зв'язок із досягненням успішності у професійній карєрі індивіда в умовах сучасного суспільства та становленні успішного підприємця, що підтверджують останні наукові дослідження, присвячені проблемам підприємницької діяльності.
Підтвердженням вище представленого є опитування експертної групи, методом глибинного інтерв’ю учасниками якої були успішні підприємці з банківської сфери, які за досягнення високих економічних показників відзначалися нагородами. Загальна кількість опитуваних – 50 осіб віком від 28 до 35 років. Дані опитування показали, що такий соціально-важливий фактор як успішність прямо залежить від рівня і якості освіти. Всі успішні опитані підприємці мають вищу освіту, 25 % чоловіків і 27 % жінок навчаються в аспірантурі, наукові ступені мають 8 % чоловіків і 9 % жінок. Практично всі успішні підприємці постійно навчаються (70 % чоловіків і 80 % жінок), отримують додаткову освіту (тренінги, курси, семінари) [2].
Підсумовуючи, варто зазначити, що освіта у постіндустріальному суспільстві трансформується з інституту в самостійну систему, яка визначально впливає на сферу праці та економіки, є стратегічним ресурсом державних політичних структур, пріоритетним статусом, чинником формування соціальних груп, а також впливає на успішність карєрного росту особистості.
Список використаних джерел:
1. http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=6&n=76&c=1838 - 22:12, 10.10.2011р.
2. http://visnyk.vstu.vinnica.ua/2011/1/pdf/11kvvcoe.pdf - 11.10.2011р.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Декабрь 2019 (1)
Ноябрь 2019 (26)
Октябрь 2019 (141)
Сентябрь 2019 (1)
Апрель 2019 (6)
Декабрь 2018 (18)
^