Стратегічні орієнтири » Ринок цінних паперів України 2011 » Нетак О.Б. Обіг корпоративних облігацій в Україні
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 3245
  • Автор: netak.oleksiy
  • Дата: 29-12-2011, 13:00
 (голосов: 0)
29-12-2011, 13:00

Нетак О.Б. Обіг корпоративних облігацій в Україні

Категорія: Ринок цінних паперів України 2011

УДК 336
© Нетак О.Б., 2011
ЛНУ імені Івана Франка, Екф-46с

Обіг корпоративних облігацій в Україні проблеми та перспективи розвитку.

Одним із важливих сегментів фінансового ринку є ринок корпоративних облігацій, який через свій динамічний розвиток протягом останніх років став суттєво впливати на розвиток національної економіки. На сьогодні залучення фінансових ресурсів за допомогою корпоративних облігацій є другим за обсягом засобом залучення підприємствами коштів на фондовому ринку.
Актуальність дослідження напрямів удосконалення ринку корпоративних облігацій пояснюється тим, що сьогодні цей ринок перебуває в Україні на стадії формування. А високі темпи розвитку економіки України вимагають довгострокових інвестицій.
Однією з основних проблем вітчизняного фондового ринку є нестача інструментів інвестування та фінансування інвестиційних заходів. Світова практика показує, що в країнах, де спостерігається дефіцит фінансових інструментів, широкого розвитку набуває ринок корпоративних облігацій.
Питанням та вирішенням проблем українського ринку корпоративних облігацій займаються такі українські фахівці як Е. Найман, О. Горбань, О. Суляєв, О. Печерицин, В. Шафран, Ю. Прозоров, О. Вальчишен, А. Хачатурян, О. Мозговий, С. Мошенський, О. Охріменко, Д. Ткаченко.
Корпоративна облігація -це цінний папір, що посвідчує внесення його власником грошей, визначає відносини позики між власником облігації та емітентом, підтверджує зобов’язання емітента повернути власникові облігації її номінальну вартість у передбачений умовами розміщення облігацій строк та виплатити доход за облігацією, якщо інше не передбачено умовами розміщення[1].
В сучасних умовах на фондовому ринку можна виділити такі плюси емісії корпоративних облігацій:
1. вона не тягне за собою втрату контролю над управлінням підприємством, оскільки облігації не дають їхнім власникам права брати участь у такому управлінні.
2. проценти, які виплачуються за облігаціями, відносяться на збільшення витрат підприємства.
3. власники облігацій (порівняно з акціонерами) мають пріоритет у задоволенні претензій за ними у разі ліквідації підприємства.
4. за облігаціями виплачується фіксований розмір процента (якщо інше не передбачено умовами емісії), що вигідно підприємству за умови зростання в подальшому розміру процента на грошовому ринку.
5. термін погашення облігацій, як правило, триваліший, вимірюється роками, тобто значно перевищує строки за кредитами.
6. емітент може передбачити в умовах емісії можливість конвертації корпоративних облігацій в акції.
До недоліків облігацій як джерела позиченого капіталу можна віднести:
1. Емітент, щоб успішно розмістити облігаційну позичку, повинен мати рейтинг, який забезпечує йому доступ до відповідного сектору грошового ринку. Тобто емітент повинен бути прибутковою установою, мати постійний приплив «живих» коштів, фактично мати показники своєї діяльності, які підтверджують спроможність погашення облігацій.
2. Після емісії облігацій внаслідок зміни ситуації на грошовому ринку ставка позичкового процента може стати нижче визначеного процента виплат за облігаціями; у такому разі емітент нестиме підвищені (порівняно з ринковими) витрати з обслуговування облігаційної позички.
3. Емісія облігацій пов’язана із суттєвими витратами, спричиненими підготовкою, емісією, обслуговуванням та погашенням облігаційної позички. Експертні оцінки показують, що витрати на публічну емісію облігацій становлять близько 2 % від загального обсягу випущених облігацій. Фактично публічна емісія облігацій і на значні суми вигідна переважно великим підприємствам. Для інших краще здійснювати емісію облігацій під конкретних покупців, уклавши з ними заздалегідь угоди про це. У такому разі можна дещо знизити витрати на емісію облігацій.
4. Чинним законодавством не допускається емісія облігацій для формування і поповнення статутного капіталу підприємства, а також для покриття збитків, пов’язаних з господарською діяльністю.
5. Оскільки власники облігацій є кредиторами емітента цього виду цінного папера, то їх інтереси мають певним чином захищатися, насамперед майновою базою емітента, за рахунок якої можуть бути задоволені вимоги кредиторів.

В цілому, за інформацією НКЦПФР, на організованому фондовому ринку обсяг біржових контрактів за результатами торгів з цінними паперами упродовж першої половини 2011 року досяг 113,64 млрд. грн. Обсяги операцій з облігаціями підприємств – 9,86% від загальної маси торгів у першому півріччі 2010 року – 4,01%. Сума біржових контрактів з облігаціями банків досягла 108,05 млн. грн., що склало 0,9% від загального обсягу операцій з облігаціями підприємств за шість місяців поточного року[3].
Перше півріччя 2011 року характеризувалось значною активністю емітентів облігацій підприємств, емісії яких були швидко поглинені ринком. Це пов'язано з підвищенням кредитоспроможності емітентів та більш високими, порівняно з банківськими депозитами, процентними ставками за борговими зобов'язаннями.
Пожвавлення ринку облігацій відбувалося в основному за рахунок відновлення діяльності банків як емітентів облігаційних випусків. Так, банки, які в 2008-2010 роках значно скоротили обсяги емісії облігацій, у першому півріччі 2011 року зареєстрували випуски на 7,30 млрд. грн., що майже в 2,5 рази перевищує річний обсяг випуску облігацій банками за 2010 рік. Найбільший за обсягом випуск, за інформацією ДКЦПФР, був зареєстрований «ПриватБанком». Ця фінансова установа в лютому випустила облігацій на суму 1,6 млрд. грн. (з купоном 12%), а в травні – на 2 млрд. грн. (з купоном 9%).
В той же час, за даними ПФТС (Першої фондової торгової системи) обсяг торгів банківськими облігаціями за період січень-липень склав 23,8 млрд. грн. (33% від загального обсягу торгів). Найпопулярнішими стали облігації «Кредитпромбанку» (з обсягом торгів 2,7 млрд. грн.), «Родовід Банку» (2,4 млрд. грн.), «Укргазбанку» (1,8 млрд. грн.), ДІУ та «Укрсоцбанку». Причому, якщо по облігаціях «Кредитпромбанку» та «Укрсоцбанку» бути реальні торги, то обсяг торгів облігаціями інших банків, як стверджують аналітики, швидше за все, складався з операцій РЕПО. Варто відзначити однозначне відновлення ринку як первинного, так і вторинного. Якщо минулі кілька років ознаменувалися масовими реструктуризаціями, то в 2011 році на ринок почали виходити нові емітенти[3].

Причиною активності стало, на думку експертів, по-перше, зниження ставок по державним облігаціям, які вважаються надійнішими, по-друге, надлишок ліквідності банківської системи в першому півріччі. У підсумку випуски облігацій стали затребуваним інструментом для розміщення тимчасово вільних коштів. Однак, за оцінками аналітиків, такий попит вибірковий та концентрується на найбільш привабливих випусках. До того ж, банківський сектор України – єдиний на ринку банківських єврооблігацій країн СНД – може забезпечувати прибутковість вищу 7% (від 600 б.п. і аж до 1500 б.п. по свопам) навіть для найбільших банків.
Щодо подальшого розвитку подій на ринку облігацій прогнози аналітиків виявилися неоднозначними. Так, на думку деяких експертів, протягом наступних місяців буде спостерігатися подальше зростання обсягів розміщень банківських облігацій, оскільки ставки залучення 12-15% річних є вельми привабливими для інвесторів. Обсяги розміщення в другому півріччі можуть перевищити 4 млрд. грн.
Інвесторам в першу чергу цікаві папери емітентів з гарною кредитною якістю, прозорою бізнес-моделлю та стабільним грошовим потоком. При цьому важлива пропонована прибутковість. Зацікавити інвесторів можуть облігації великих банківських емітентів з прибутковістю в 14-16%.
Інші аналітики не очікують істотного збільшення активності банківських випусків до кінця року. Нестабільна фінансова ситуація в світі обмежує зростання попиту на ризикові активи. До того ж уповільнення зростання найбільших економік світу позначиться як на прибутках українських компаній, так і відповідно на їх можливості брати позики на ринку. Зараз ліквідність банківської системи істотно знизилася, отже, попит на ринку зменшився. У фокусі інвесторів на даний момент залишилися державні боргові папери, а банківські емісії, поряд з корпоративними, виявилися тимчасово не у справ. У випадку, якщо ліквідність у системі відновиться, то до осені можна очікувати нових великих розміщень. Якщо ж гривня залишиться в дефіциті, нового буму на ринку корпоративного та банківського боргу не буде.
Таким чином, підсумовуючи, можна зазначити, що останнім часом значно підвищилась ефективність функціонування ринку корпоративних облігацій України та прискорилась його інтеграція у світовий фінансовий простір. Проте непослідовна і суперечлива державна політика щодо іноземних інвесторів, низька культура корпоративного управління, відсутність прозорої фінансової звітності підприємств та інші причини призвели до того, що корпоративні облігації ще недостатньо виконують функцію залучення інвестиційних ресурсів
Удосконалення законодавства, що регулює випуск, обіг, використання корпоративних облігацій, корпоративне управління та інфраструктуру ринку боргових зобовязянь, сприятиме підвищенню ефективності функціонування облігацій підприємств в Україні, а це дає змогу запровадити міцну основу для довгострокового зростання економіки України, підвищити добробут людей, створити прозорий, справедливий і надійний фондовий ринок, адаптувати національний фондовий ринок до міжнародних фінансових ринків і, в кінцевому підсумку, - забезпечити стабільність фінансової системи держави.
Лытература:
1.Про цінні папери і фондовий ринок: від 23.02.2006. № 3480-IV// [Електронний ресурс].– Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/
2.Положення про порядок випуску корпоративних облігацій: затверджене рішенням Державною комісією з цінних паперів і фондового ринку від 17 липня 2003 р. № 322 [Електронний ресурс].– Режим доступу:www.ssmsc.gov.ua/
3. Р.Іванюк Вітчизняний ринок облігацій //2011 [Електронний ресурс].– Режим доступу: http://www.ufin.com.ua
4.Положення про запровадження системи обов’язкового рейтингування суб’єктів та інструментів фондового ринку: затверджене рішенням Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку від 08 грудня 2004 р. №542 [Електронний ресурс].– Режим доступу:www.ssmsc.gov.ua/

Посилання: облігації, обіг, цінні папери, 2011, фінансовий ринок

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Июнь 2022 (30)
Май 2022 (25)
Апрель 2022 (1)
Март 2022 (1)
Февраль 2022 (1)
Декабрь 2021 (4)
^