DataLife Engine > Перспективи розвитку страхової системи України > Аблязова Е.К. Страхування життя в Україні: основні тенденції та перспективи розвитку

Аблязова Е.К. Страхування життя в Україні: основні тенденції та перспективи розвитку


11-03-2012, 21:12. Разместил: Аблязова Е.К.
Аблязова Е.К., 2012

ЛНУ імені Івана Франка,Екф-35

Страхування життя в Україні: основні тенденції та перспективи розвитку

Страхування життя є дієвою формою захисту від ризиків, які загрожують життю людини, її працездатності, здоров'ю. На даному етапі розвитку економіки страхування життя є одним з найбільш впливових інструментів вирішення соціальних проблем. Зараз є актуальною проблема формування та подальшого розвитку ринку страхування життя для країн із перехідною економікою, зокрема для України, де відбуваються кардинальні зміни в економічній системі. [1].
Cитуація на ринку страхування життя в Україні довгий час була не контрольована державою, що призвело до вивозу за кордон великого обсягу коштів напівлегальними посередниками іноземних страхових компаній. Зараз ситуація в Україні змінюється на позитивному напрямку, оскільки держава посилює свій контроль в цій галузі[2].
Однак, на разі, розвиток страхування життя в Україні стримується багатьма об’єктивними і суб’єктивними чинниками. Основними причинами такої ситуації є відсутність платоспроможного попиту на страхові послуги внаслідок низького рівня життя населення, обмеженості корпоративних фінансів, нестійкості податкової системи, відсутності економічних стимулів для розвитку страхування. Також є низьким рівень впровадження Інтернет-технологій в сферу страхування, що значно знижує рівень проінформованості населення щодо страхових послуг та рівня комфортності обслуговування населення[1].
Для розвитку вітчизняного ринку страхування життя необхідно здійснювати такі заходи:
- вживати законодавчі заходи для створення належних умов розвитку страхування життя українськими страховиками;
- підвищувати страхову культуру населення;
- створювати спеціальні пільгові програми оподаткування страхових компаній;
- надавати пільги юридичним особам, які укладають договори з страхування життя своїх працівників;
- підвищувати платоспроможність громадян, їх добробут;
- покращувати якість надання страхових послуг;
- підвищувати прозорість страхового ринку;
- сприяти гармонізації національного страхового законодавства відповідно до директив ЄС в сфері страхування;
- сприяти підвищенню рівня довіри населення до вітчизняних страхових компаній;
- сприяти підвищенню розвитку страхових послуг в режимі on-line;
- сприяти постійному підвищенню рівня кваліфікації кадрів.
Таким чином, можна зробити висновки, що вивчення проблем страхового ринку України свідчить про їх тісний взаємозв’язок з загальноекономічними проблемами, оскільки кошти, що отримують страховики зі страхування життя, є надійним джерелом дешевих та довгострокових інвестиційних ресурсів, які необхідні для розвитку всієї економіки України, а особливо високотехнологічних, наукомістких проектів[2].
Зараз Україна поступово відмовляється від обтяжливих соціальних гарантій та неефективної системи соціального забезпечення. Розвиток страхування життя має удосконалити соціальну політику держави в сфері соціального захисту населення та його пенсійного забезпечення. Відповідно до цього, в Україні буде перенесено частину соціального навантаження держави на страхові компанії [3].
Загалом, ринок страхових послуг в Україні має постійні тенденції до зростання. За даними європейських експертів, український страховий ринок є одним з найпривабливіших в Європі тому, що має великий потенціал розвитку. Однак досягнути в даній сфері позитивних наслідків можна лише в тому випадку, коли відбудеться об’єднання зусиль представників владних структур та страхових ринків.

Додатки:
1) А.С. Криклій, Р.В. Пікус Ринок страхування в Україні: тенденції та європейський досвід http://www.economy.in.ua
2) Островський В. Проблеми розвитку страхування життя в Україні http://udau.edu.ua
3) В. Адамович Реформування галузі страхування життя в Україні http://www.ufin.com.ua
4) Базилевич В.Д., Базилевич К.С. Страхова справа. –К.: Знання, 2003.–216с.
5) Барановський О. Великі проблеми маленького ринку http://dt.ua

Вернуться назад