DataLife Engine > Фінансова безпека 2012 > Грицик О.А. Зовнішні та внутрішні фактори впливу на фінансову безпеку субєктів господарювання на сучаному фінансовому ринку

Грицик О.А. Зовнішні та внутрішні фактори впливу на фінансову безпеку субєктів господарювання на сучаному фінансовому ринку


28-11-2012, 20:07. Разместил: Грицик О.А.
УДК 336
© Грицик О.А., 2012
ЛНУ імені Івана Франка, ЕКф-43с


Зовнішні та внутрішні фактори впливу на фінансову безпеку субєктів господарювання на сучаному фінансовому ринку

Забезпечення сталого зростання підприємства, стабільності результатів його діяльності, досягнення цілей, що відповідають фінансовим інтересам власників, суб’єктів його економічного оточення та суспільства в цілому неможливо без розроблення і реалізації стратегії підприємства, яка включає обов’язкову наявність ефективної системи фінансової безпеки.
Фінансова безпека підприємства – це якісна характеристика економічної безпеки, що визначає її здатність підтримати нормальні умови функціонування системи, розвиток в рамках визначених цілей, а у випадку виникнення різноманітних загроз, змогу протистояти її і відновлювати працездатність [3].
Для зручності аналізу загрози фінансової безпеки підприємства можна умовно розділити на зовнішні і внутрішні загрози.
Зовнішні загрози не залежать від діяльності підприємства, вони відносяться до чинників ризику довкілля, в якому працює підприємства. Типологію факторів зовнішнього середовища наведено в табл. 1 [7, с. 273].
Табл. 1. Зовнішні фактори впливу на фінансову безпеку суб'єктів господарювання
Грицик О.А. Зовнішні та внутрішні фактори впливу на фінансову безпеку субєктів господарювання на сучаному фінансовому ринку


Внутрішні загрози обумовлені, в першу чергу діяльністю самого підприємств, кваліфікацією його керівництва, фінансового менеджменту. Класифікація факторів внутрішнього середовища наведено в табл. 2 [7, с. 275].
Табл. 2. Внутрішні фактори впливу на фінансову безпеку
суб'єктів господарювання
Грицик О.А. Зовнішні та внутрішні фактори впливу на фінансову безпеку субєктів господарювання на сучаному фінансовому ринку

Наведені загрози фінансової безпеки потенційно можливі або реальні дії зловмисників чи конкурентів здатних завдати суб’єкту господарювання матеріальну або моральну шкоду, що виявляється як сукупність чинників і умов, що створюють небезпеку для нормального функціонування суб’єкта господарювання.
Ці фактори впливають на стратегію і тактику розвитку суб'єктів господарювання, їх фінансовий стан. Для підтримання позицій на ринку товару, суб'єкти господарювання постійно повинні діагностувати стан внутрішнього та зовнішнього середовищ, оцінювати рівень фінансової стійкості та планувати рівень фінансової безпеки. Типологія факторів впливу дає змогу виявити ризики і загрози, які виникають із зовнішнього та внутрішнього середовища функціонування, вчасно та ефективно на них реагувати, що своєю чергою гарантує фінансову безпеку господарювання.

Примітки:
1. Бланк И.А. Управление финансовой безопасностью предприятия / И.А. Бланк. – К.: Ольга; Ника-Центр, 2004. – 784с.
2. Мойсеєнко І.П. Управління інтелектуальним потенціалом: моногр. / І.П. Мойсеєнко.– Л. : Аверс, 2007. – 303.
3. Підхомний О.М. Типологія загроз фінансовій безпеці підприємницької діяльності. / О.М. Підхомний, Н.О. Микитюк, І.П. Вознюк // Вісник Національного університету „Львівська політехніка”: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – № 605. – 2007. – С. 119- 123.

Вернуться назад