DataLife Engine > Проблеми маркетингу страхових послуг > Сухінська О. Маркетингова стратегія страховика

Сухінська О. Маркетингова стратегія страховика


14-05-2013, 21:49. Разместил: olena_sukhinska
Студентка групи Екф-35с
Сухінська Олена

Маркетингова стратегія страховика

Маркетингова політика страховика є невіддільною складовою стратегічної політики страховика. Більш того, це не тільки засіб формування базових умов для вирішення страховиком конкретних завдань, а й механізм моделювання та аналізу ситуацій, що прогнозуються чи поставлені за мету, яка має бути досягнена на певному етапі.
Отож маркетингова стратегія страхової організації — це комплексна реалізація даних, отриманих в процесі вивчення ринку, що дозволяє провести оцінку вихідного матеріалу за станом ринку в динаміці, виробити оптимальну стратегію страховика.
Маркетингова стратегія має забезпечити системність та обґрунтованість діяльності компанії у цьому напрямку . Зокрема вона повинна відповісти на запитання якими саме є сьогодні потреби клієнта в чому їх особливість на відміну від учорашніх і можливо спрогнозувати тенденції їхнього розвитку у подальшому а також запропонувати комплекс інструментів компанії для забезпечення максимальної адекватності продуктів та системи обслуговування компанії кон’юктурі ринку .
Інструментами реалізації маркетингової стратегії є:
• політика в області розробки страхових продуктів;
• цінова політика;
• спосіб організації продажів страховій продукції і політика в області розподілу;
• навчання агентів, стимулювання продажів і організація системи збуту;
• підтримка контактів із споживачами.
Критеріями оптимальності і ефективності маркетингової стратегії є:
• максимізація прибутку;
• підвищення репутації просувного товару;
• підвищення репутації на ринку;
• збільшення об'єму продажів товарів (послуг).
Шляхи та інструменти побудови ефективного бізнесу в страхуванні обумовлюється суттю пропонованої ним послуги . Наявність таких її характеристик як ризик, ймовірність , статистика звернень (настання страхових подій ) суттєво впливає на можливості та способи стратегічного планування у галузі страхування .
Саме практичні потреби страховиків які спрямовані на покращення і посилення роботи страхової компанії, зумовили зацікавленість їх до вироблення маркетингової стратегії, яка є втіленням і узагальненням всіх маркетингових планів і тактичних завдань.
Однак для грамотної та ефективної реалізації маркетингової стратегії всі її інструменти повинні розглядатися у взаємній ув’язці, а також з урахуванням взаємного впливу. Критеріями оптимальності та ефективності маркетингової стратегії є: максимізація прибутку, підвищення репутації компанії і просувається нею товару, збільшення обсягу продажів і ін
У маркетингову стратегію входять наступні складові:
1) визначення потреб ринку в страховій продукції , а також зосередження страхової компанії на пріоритетних напрямках ;
2) розробка та підготовка необхідних страхових продуктів, навчання кадрів;
4) розробка системи стимулювання збуту , та відбір ;
5) визначення рентабельності перспективних дій на страховому ринку, підрахунок економічної ефективності маркетингових акцій.
6) об'єднання страхування з іншими фінансовими послугами (кредитними картами);
7) оцінка перспективного сегмента ринку, який компанія може завоювати;
8) позиціонування страхових послуг компанії – вибір перспективних сегментів, на яких страховик передбачає зосередити свої зусилля;
9) іміджева рекламна діяльність спрямована на формування бренду (марки) ;
Між усіма вище перечисленими напрямами існує тісний взаємозв’язок , що не дозволяє дизгармоніювати, саме тому маркетингова стратегія страховика має обов’язково передбачати баланс між цими складовими .
Процес розробки маркетингової стратегії можна розділити на сім етапів :
1) стратегічний аналіз;
2) розроблення, вибір та оцінка стратегії;
3) оцінка і контроль виконання стратегії. Розглянемо більш детально кожен з етапів.
На першому етапі визначаються місія та цілі страхової компанії , а також поведінка страховика на ринку .
На наступному етапі ухвалюється рішення з приводу того , якими засобами страхова компанія домагатиметься досягнення цілей . Цей етап є квінтесенцією стратегічного планування , адже результатом є ухвалення рішення з приводу того , що робити з окремими страховими продуктами , і яке місце займає страхова компанія на ринку .
На останньому етапі здійснюється втілення стратегії у життя . А також практичне схвалення усіх намічених раніше заходів . Це , у свою чергу передбачає наявність ефективної системи оцінки , і контролю виконання стратегії .Використані джерела :
1. Біловодська O.A. Маркетинговий менеджмент , навч. посібник, 2010
2. Ф.М.Фурман, М.В.Удовиченко. Маркетингова стратегія страхової компанії , 2008
3. Маркетингова стратегія [Режим доступу:http://strah.rv.ua/marketing-v-strahuvanni/marketingova-strategiya-strahovika.html]
4. Винаходова С. Маркетингові дослідження в страховому бізнесі : роль методи алгоритм проведення , №4 , 2005

Вернуться назад