DataLife Engine > Сучасні тенденції державних фінансів 2011 > Голинський Р.М. Податковий потенціал регіонів України та податкове навантаження

Голинський Р.М. Податковий потенціал регіонів України та податкове навантаження


15-06-2011, 10:57. Разместил: savaroman
УДК 336
© Голинський Р.М., 2011
ЛНУ імені Івана Франка

Податковий потенціал регіонів України та податкове навантаження

В умовах динамічної ринкової економіки одним із головних важелів впливу держави на розвиток матеріального виробництва є податкова система. А ефективність оподаткування та збільшення податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів залежить у свою чергу від ефективності діяльності всіх галузей економіки країни. Адже з розширеним відтворенням виробництва пов’язане зростання обсягів валової доданої вартості, прибутку підприємств, доходів населення, які формують податкову базу.
У найбільш узагальненому вигляді економічна ситуація регіонів відбивається на рівні його економічного розвитку, який визначається при співставленні найбільш репрезентативних показників такого розвитку із аналогічними показниками по країні. Не дивлячись на досить довгу історію дослідження цієї проблеми, однозначної думки щодо методики визначення та оцінки взаємозв’язку податкового навантаження та економічного розвитку регіону, а отже і його податкового потенціалу не існує.
Категорія “економічний розвиток” відбиває настільки складну динаміку широкомасштабних змін, які відбуваються в економічний системі світу (і окремо взятої країни), що є дуже багато тлумачень її суті.
Але не викликає сумніву той факт, що на податкове навантаження, поряд з іншими чинниками, значно впливає рівень соціально-економічного розвитку конкретного регіону. Щоб це підтвердити чи спростувати, необхідно здійснити оцінку рівня соціально-економічного розвитку регіонів і провести дослідження взаємозв’язку такого показника з показником податкового навантаження.
За рівнем податкового навантаження в регіональному розрізі на прикладі 2010 року дослідники поділили регіони на п’ять кластерів (табл.2.1)
З аналізу проведеної кластерізації суб’єктів країни за рівнем податкового навантаження можна зробити такі висновки:
- у кластер “А” виділено окремо місто Київ, що характеризується найвищою інтегральною оцінкою податкового навантаження (0,4784 частки одиниці), значення якого в 2,8 раз перевищує середнє значення цього показника за досліджуваною сукупністю об’єктів (що дорівнює 0,1704 частки одиниці);
- кластер “В” характеризується високою інтегральною оцінкою податкового навантаження (нижня границя кластера – 0,2129, верхня – 0,2467, центр кластера – 0,2298 части одиниці) і включає чотири регіони країни, що становить 14,8 % від усієї сукупності досліджуваних об’єктів;
- кластер “С” характеризується середньою інтегральною оцінкою податкового навантаження (нижня границя кластера – 0,1503, верхня – 0,1969; центр кластера – 0,1736 частки одиниці) і включає сім регіонів, що становить 25,9 % від усієї досліджуваної сукупності.
- кластер “D” характеризується низькою інтегральною оцінкою податкового навантаження (нижня границя кластера – 0,1152, верхня – 0,1294; центр кластера – 0,1223 частки одиниці) і включає п’ять регіонів, що становить 18,5% від усієї досліджуваної сукупності;
- кластер “Е” характеризується найнижчою інтегральною оцінкою податкового навантаження (нижня границя кластера – 0,0801; верхня – 0,0901 і центр кластера – 0,1001).
Згідно з думкою ряду вчених-економістів [28,50], економічний розвиток регіону - поняття, яке характеризує рівень розвитку основних секторів його економіки (промисловості, сільського господарства, торгівлі та платних послуг, а також результати їх діяльності (надходження у бюджет). На рис. 2.1 подана компонентна структура регіону.
Аналізуючи диференціацію регіонів за рівнем їх соціально-економічного розвитку та кластеризацію регіонів за податковим навантаженням можна помітити, що між цими показниками є прямий взаємозв’язок. З невеликими відхиленнями, регіони, які мають високий рівень розвитку мають, відповідно,-високе податкове навантаження і навпаки.

Вернуться назад