DataLife Engine > Фінансовий ринок 2020 > Прокіпчин М. Сутність, функції та призначення фінансового ринку

Прокіпчин М. Сутність, функції та призначення фінансового ринку


22-09-2020, 17:25. Разместил: Марія Прокіпчин
Фінансовий ринок — це сфера фінансової системи, де здійснюється перерозподіл тимчасово вільних фінансових ресурсів між домогосподарствами, суб'єктами господарювання та державою через систему7 фінансових інститутів на основі взаємодії попиту і пропозиції.

Сутність і роль фінансового ринку в економіці держави розкривається в його функціях. У сучасних умовах основними функціями фінансового ринку є:

1. Функція ціноутворення. Фінансовий ринок встановлює ціни на фінансові активи, які врівноважують попит і пропозицію на них. Ціною фінансових активів є дохід, який сплачує покупець (емітент) продавцю (інвестору або власнику фінансових ресурсів) - банківський відсоток, купонна ставка за облігаціями, дивіденди по акціях.
2. Функція забезпечення ліквідності. Чим ефективніше функціонує фінансовий ринок, тим вищу ліквідність він забезпечує фінансовим активам, що перебувають в обігу на ньому, оскільки кожен інвестор може швидко і практично без втрат у будь-який момент перетворити фінансові активи на готівку. При цьому фінансові посередники завжди готові не лише викупити фінансові активи, а у разі потреби продати їх інвесторам.
3. Функція економії на витратах. Фінансовий ринок зменшує витрати на здійснення операцій та інформаційні витрати. Фінансові посередники, здійснюючи великі обсяги операцій з інвестування та залучення коштів, зменшують для учасників ринку витрати й відповідні ризики від проведення операцій із фінансовими активами. Фінансові посередники зменшують витрати через здійснення економії на масштабах операцій і вдосконалення процедур оцінювання фінансових активів, запропонованих до продажу.
Для ефективного функціонування фінансового ринку необхідне дотримання таких основних принципів: вільний доступ до ринкової інформації і ринкових інструментів для всіх учасників фінансового ринку; прозорість ринку і реальний захист інвесторів; ліквідність фінансових інструментів ринку; конкурентність і ефективність; відповідність міжнародним стандартам.

Призначення фінансового ринку полягає у його здатності:

1) акумулювати грошові заощадження населення, підприємств, держави і трансформувати їх у позичковий та інвестиційний капітал;
2) формувати ринкові ціни на окремі види фінансових активів з урахуванням зовнішніх і внутрішніх чинників впливу;
3) перерозподіляти на взаємовигідних умовах грошові кошти господарюючих суб'єктів з метою їх ефективнішого використання;
4) впливати на грошовий обіг і прискорювати обіг капіталу, що сприяє активізації економічних процесів;
5) забезпечувати ліквідність фінансових активів;
6) забезпечувати кредитування уряду й органів місцевого самоврядування шляхом емісії та розміщення урядових і муніципальних цінних паперів.
Таким чином, фінансовий ринок посідає важливе місце в системі ринкових відносин, завдяки якому регулюються процеси концентрації та централізації виробництва і капіталу, забезпечується рух фінансових потоків і переливання вільних фінансових ресурсів в інвестиції

Вернуться назад