DataLife Engine > Сучасні тенденції фінансового ринку 2011 > Явний Ю. Ліквідація комерційних банків в Україні

Явний Ю. Ліквідація комерційних банків в Україні


15-11-2011, 12:39. Разместил: javik
УДК 336
© Явний Ю., 2011
ЛНУ імені Івана Франка, ЕкфМ-52с

Ліквідація комерційних банків в Україні

Ліквідація банку - процедура припинення функціонування комерційного банку як юридичної особи відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність».
Ліквідація банку – тривалий процес, який повинен бути завершений протягом трьох років. Ліквідація навіть одного банку суттєво впливає на загальний стан фінансового ринку, що обумовлює винятковість процедури ліквідації комерційних банків.
Комерційний банк може бути ліквідований:
1) за ініціативи власників банку;
2) за ініціативи Національного банку України (у тому числі за заявою кредиторів).
Ліквідація банку за ініціативи власників проводиться в передбаченому законодавством України порядком, з урахуванням особливостей, передбачених ЗУ «Про банки і банківську діяльність» та за згодою Національного банку України.
Ліквідація банку з ініціативи Національного банку України здійснюється згідно Закону України «Про банки і банківську діяльність» та нормативно-правових актів Національного банку України. Протягом двох днів після прийняття рішення про ліквідацію банку, НБУ повинен повідомити про це Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.[1]
У випадку ліквідації комерційного банку першочерговими вимогами кредиторів повинні бути: вимоги кредиторів, забезпечені заставою; вимоги Фонду гарантування вкладів фізичних осіб; виплата заробітної плати та вихідної допомоги звільненим працівникам банку; зобов'язання, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю і здоров'ю громадян; витрати ліквідатора та податки і зобов'язання перед бюджетом.
Узагальнена схема ліквідації комерційного банку зображена на рисунку 1.

________________________________________________________________
|Прийняття Правлінням Національного банку постанови....................|
|про ліквідацію комерційного банку, відкликання ліцензії на право......|
|здійснення банківських операцій та призначення ліквідаційної комісії..|
|______________________________________________________________|
____________________________|__________________________________
|Надання копій постанови про ліквідацію банку відповідним органам..|
|_____________________________________________________________|
__________|________________________........_____|________...__|___________
|-Емісійно-кредитному департаменту;.|.......|обласному......|.|...ліквідатору.|
|-Центральній розрахунковій палаті;...|.......|управлінню.....|.|_____________|
|-Державній комісії з цінних паперів..|........|НБУ.............| ...........|
|та фондового ринку......................|.......|_____________|............|
|-Депозитарію..............................|.................|......................|
|_________________________________|.................|......................|
......................................____________________|............_______|_______________
.......................__________|_____________......................|Функції та повноваження|
.......................|Дії обласного управління|.......................|ліквідаційної комісії ....|
.......................|______________________|......................|______________________|
___________________________|_________________ _______________|________________________________
|-надсилає копію постанови НБУ......................|...|- управляє майном банку....................................|
|про ліквідацію до комерційного банку;.............|...|- здійснює інвентаризацію та оцінку банку;..............|
|-припиняє всі активні операції за коррахунком;...|...|- визначає та розпоряджається ліквідаційною масою;.|
|-скасовує дію підписів керівництва;.................|...|- проводить роботу щодо стягнення.......................|
|-готує та надає ліквідатору список закордонних..|...|дебіторської заборгованості;...............................|
|банків, у яких відкриті коррахунки ;................|...|- розглядає вимоги кредиторів та вживає заходи......|
|-відкриває накопичувальний рахунок;..............|...|щодо задоволення їх вимог;................................|
|-подає разову та щомісячну інформацію щодо....|...|- складає ліквідаційний баланс.............................|
|діяльності ліквідаційної комісії......................|...|_______________________________________________|
|___________________________________________|..............|.............|
......................................|..........____________________|.............|
___________________________|_______|__..............._________________|________
|затверджує ліквідаційний баланс,..........|............|....................................|
|закриває накопичувальний рахунок та.....|............| Виключення банку з...........|
|подає до НБУ пакет документів щодо......|----------->| Державного реєстру банків.|
|ліквідації комерційного банку...............|............|_________________________|
|_____________________________________|

Рис. 1. Схема ліквідації комерційного банку

Згідно даних Національного Банку України на стадії ліквідації на сьогоднішній день перебуває 21 український банк:
1. АТ "Градобанк"
2. АКБ "Трансбанк"
3. АКБ "Банк регіонального розвитку"
4. "Український промисловий банк"
5. ВАТ Комерційний банк "Національний стандарт"
6. ВАТ Банк "БІГ Енергія"
7. АКБ"Східно-Європейський банк"
8. ПАТ Акціонерний Банк "Синтез"
9. КБ "Українська фінансова група"
10. АКБ "Європейський"
11. КБ "Іпобанк"
12. КБ "АРМА"
13. ВАТ"Комерційний банк "Причорномор'я"
14. "Діалогбанк"
15. АКБ "Слов’янський"
16. ВАТ "Європейський банк розвитку та заощаджень"
17. ВАТ "Селянський комерційний банк "Дністер""
18. ВАТ "Акцінерний комерційний банк «Одеса-банк»"
19. ПАТ "КБ "Соцком банк"
20. ПАТ "КБ "Володимирський"
21. ПАТ "Земельний Банк" [3]

Література:
1. Закон України «Про банки і банківську діяльність»
2. Міщенко В.І., Шаповалов А.В., Салтинський В.В. Реогрганізація та реструктуризація комерційних банків: Навч. Посібник – К.: Т-во «Знання», КОО, 2008. – 216с.
3. Офіційний сайт НБУ http://www.bank.gov.ua

Вернуться назад