DataLife Engine > Сучасні тенденції фінансового ринку 2011 > Шморгай Н.М. Податкове стимулювання розвитку страхування життя в провідних європейських країнах: уроки для України

Шморгай Н.М. Податкове стимулювання розвитку страхування життя в провідних європейських країнах: уроки для України


22-12-2011, 11:55. Разместил: Шморгай Н.М.
УДК 336
© Шморгай Н.М., 2011
ЛНУ імені Івана Франка, Екф-42с
Науковий керівник: к.е.н., доц. Приймак І.І.

Податкове стимулювання розвитку страхування життя в провідних європейських країнах: уроки для України

У багатьох країнах світу страхування життя посідає важливе місце у системі соціального захисту населення поряд з державним соціальним забезпеченням. І не останню роль у стимулюванні розвитку особистого страхування відіграють особливості його державного регулювання. Зокрема, система ретельно продуманих податкових пільг сприяє залученню коштів за договорами страхування життя, а жорсткі вимоги до організаційних засад створення компаній, що займаються «лайфовим» страхуванням, посилюють довіру населення до їхньої діяльності.
Розвиток страхування життя в Україні має низку позитивних наслідків:
1) зменшується кількість людей, які залежать від підтримки держави, що дозволяє їй зосередитись на соціальному забезпеченні найменш захищених верств населення;
2) накопичувані страховими компаніями та пенсійними фондами активи забезпечують одне з основних джерел довгострокового інвестування та служать важливим ресурсом для стабілізації економіки.
Тому вивчення зарубіжного досвіду державного регулювання страхування життя має ключове значення для стимулювання його розвитку в Україні.
У Великій Британії компанії, які не займаються страхуванням життя, оподатковуються за звичайною ставкою податку на прибуток (31%), а до life-компаній застосовується особливий податковий режим, зокрема, до деяких видів страхування життя (пожиттєве страхування) застосовуються податкові пільги. Договори страхування життя, які укладаються більш ніж на 10 років у межах сум, встановлених законодавством, повністю виключаються із бази оподаткування. Разом з тим, у Великій Британії оподаткуванню підлягають суми страхових відшкодувань за договорами пенсійного страхування, їх оподатковують як заробітну плату. Для отримання ліцензії на проведення страхування життя у Великій Британії (рішення про її видачу приймається протягом шести місяців) необхідно пройти реєстрацію у спеціально уповноваженій організації й отримати спеціальний сертифікат актуарія, який підтверджує правильність методологічних підходів до розрахунку страхових тарифів.
Німецькі страхові компанії крім податку на прибуток сплачують податок на страхові премії, який стягують зі страхувальників і сплачують через страхові компанії (ставка податку дорівнює 15 %). Однак, такий податок не треба сплачувати з договорів страхування життя, медичного страхування, а також з усіх видів соціального страхування. При цьому страхова справа в Німеччині сильно регульована, що покликане зробити страхування життя особливо надійним для клієнтів. Організація контролю за страховими компаніями, які займаються страхуванням життя в Німеччині, відповідає вимогам ЄС – сьогодні діє закон про державний страховий нагляд 1983 року. Усі діючі в Німеччині національні й іноземні страхові компанії підлягають обов’язковому державному нагляду з боку Федерального відомства нагляду за діяльністю страхових компаній і повинні пройти процедуру ліцензування. При укладанні договору особистого страхування німецький громадянин повинен одержати інформацію про умови договору страхування життя, перш ніж буде його укладено. Зокрема, страхові компанії мають надати інформацію клієнту про загальні положення договору, методику розрахунку інвестиційного доходу, викупну суму.
В Австрії податок на страхові премії за договорами страхування життя зменшується з 11% до 4%, якщо такі договори укладаються на термін понад 10 років; в Італії ставка податку на страхові премії становить 12,5 – 22,25 % на всі види страхування, 2,5 % – ставка податку на суми страхових премій із страхування життя; в Іспанії – ставка податку дорівнює 4 %, а премії з пенсійного страхування та довгострокового страхування життя не підлягають оподаткуванню. У Фінляндії такий податок також не стягують із сум страхових премій за договорами особистого страхування. А у Швеції індивідуальне особисте страхування взагалі звільнене від оподаткування, податок стягують тільки з договорів колективного страхування життя, яке проводиться за кошти роботодавця. Якщо таке страхування проводить швецька страхова компанія, то ставка податку встановлена у розмірі 45 – 95 % від суми страхових премій, якщо ж іноземний страховик, то податок становить 81,83 – 95 % страхової премії. Ліцензії у цих країнах видаються окремо для страхових компаній, що проводять страхування життя, та страховиків, які займаються іншими видами страхування, окрім страхування життя. Часто ліцензія, яка видають на проведення страхування життя, містить дозвіл на проведення деяких інших видів особистого страхування (наприклад, страхування від нещасних випадків та від хвороб). Якщо life-компанія хоче проводити ризикове страхування, то має створити окрему страхову компанію.
Отже, високі вимоги до «лайфових» компаній при їх створенні та ряд податкових пільг, які застосовують до їхньої діяльності – це два основних напрями державного регулювання у сфері особистого страхування економічно розвинених країн. Елементи податкового стимулювання розвитку страхування життя присутні і в Україні. Зокрема, відповідно до Податкового кодексу України прибуток від страхової діяльності з довгострокового страхування життя та пенсійного страхування оподатковується за нульовою ставкою, а податок зі страхових виплат за договорами довгострокового особистого страхування сплачують лише з 60 % їхньої суми.
Сьогодні особисте страхування як джерело інвестиційних ресурсів займає на ринку страхових послуг України найменшу частку – 0,66%, тоді як у країнах з розвинутою економікою цей показник досягає 30 – 40%. Вважаємо, що подальше податкове стимулювання позитивно вплине на розвиток цієї галузі страхування та сприятиме не тільки підвищенню ефективності соціального захисту населення, але й матиме очікувані наслідки для економіки України.

Вернуться назад