DataLife Engine > Фінансові професії 2011 > Саварін Л.А. Перспективність професії Фінансовий аналітик

Саварін Л.А. Перспективність професії Фінансовий аналітик


22-12-2011, 12:56. Разместил: Саварін Л.А.
УДК 336
© Саварін Л.А., 2011
ЛНУ імені Івана Франка, Екф-42с

Перспективність професії Фінансовий аналітик

Фінансовий аналітик – це професійний експерт-економіст, спеціаліст з певного сектору ринку [1]. Ця професія в Україні з'явилася не так давно. Та й узагалі вважається, що фінансова аналітика один з наймолодших напрямів в економіці. До прикладу, бум цієї професії в Європі і США припав на період бурхливого розвитку виробництва. Економічне зростання обумовило необхідність у людях, які здатні давати довгострокові прогнози і реальні ради. Така необхідність в нашій країні з’явилася в 1990-х, коли стихійний ринок почав знаходити цивілізовані риси.
Для роботи фінансовим аналітиком особа повинна володіти певними особистими якостями, зокрема: бути акуратною, скрупульозною, вміти працювати з великими масивами даних, мати лідерські якості.
Кожен аналітик має цілу низку обов’язків. Їх діяльність в Україні як і будь - якого іншого працівника регламентується Посадовою інструкцією. Згідно положень такої інструкції до обов'язків фінансового аналітика входить: аналіз діяльності організації; аналіз фінансової інформації для прогнозування економічних умов з метою подальшого її використання при прийнятті інвестиційних рішень, для розрахунку майбутніх доходів і витрат, аналізу доцільності укладення договорів; збирання економічної, юридичної та галузевої інформації, фінансових звітів компанії та фінансової періодики; збирання даних для фінансових звітів; обчислення фінансових показників; проведення фінансових досліджень; оцінка фінансового ризику; надання рекомендацій про час інвестування та операціях купівлі-продажу; підготовка фінансових звітів; використання статистичних методів оцінки вартості; дослідження компаній-емітентів (випускають акції) і підготовка рекомендацій щодо купівлі, продажу або утримання цінних паперів та ін. [3].
Цією ж інструкцією регламентуються права фінансового аналітика. Фінансовий аналітик має право: Запитувати й одержувати необхідні матеріали і документи, пов'язані з питань своєї професійної діяльності; вступати у взаємини з підрозділами сторонніх установ і організацій для вирішення оперативних питань виробничої діяльності, що входить в компетенцію фінансового аналітика; представляти інтереси організації в сторонніх організаціях з питань, що належать до виробничої діяльності організації.
Фінансовий аналітик несе відповідальність: за неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених його посадовою інструкцією, в межах, визначених трудовим законодавством України; за правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України; за завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним законодавством України [4].
За даними ринку праці спеціаліст без досвіду роботи, але з дипломом престижного вузу та додатковими знаннями в галузі бухгалтерського обліку, якщо володіє комп'ютерними програмами може мати заробітну плату в межах 800 у.о. З досвідом роботи від одного до трьох років - 1000 у.о.. З досвідом роботи понад трьох років плюс додаткове освіта - від 1500 у.о.. Фінансові аналітики екстра-класу отримують від 2000 у.о. і вище. Це досить пристижна робота [1].
Як відомо будь – яка робота має свої особливості. Особливістю роботи фінансового аналітика є те, що для покращення своїх професійних навичок він повинен періодично брати участь у різноманітних семінарах, зокрема за рахунок компанії в якій працює, а також читати газети і писати звіти з прогнозами. Він повинен вміти заздалегідь уявляти стан справ. Кожен експерт – економіст, що обрав для себе цю професію в перші кілька років може працювати лише з Excel, робити прорахунки, консолідувати дані за різні періоди, перевіряти розрахунки, свої і чужі, і т. д. Не виключено, що доведеться часто їздити у відрядження й виконувати різного роду нудні, але необхідні рутинні завдання. Справжня аналітика і складання прогнозів починається дещо пізніше [5]. За даними експертів відсоток молодих спеціалістів після перших двох років переходять на іншу роботу. Професія фінансового аналітика має великі перспективи розвитку, адже аналітики в наш час потрібні у усіх без винятку, банках, великих та середніх за розміром компаніях.
Джерела:
1. Інформаційно – аналітичний портал українського агентства фінансового розвитку Україна фінансова [Електронний ресурс] / Офіційний веб-сайт. – Доступний з:
2. Електронна бібліотека [Електронний ресурс] / Доступний з:
3. Посадава інструкція фінансового аналітика. [Електронний ресурс] / Доступний з:
4. Посадова інструкціявідповідального за проведення фінансового моніторингу[Електронний ресурс] / Доступний з:
5. Шелудько В.М. Фінансовий ринок: Підручник. – 2-ге видання. – К.: Знання, 2008. – 535 с.

Вернуться назад