DataLife Engine > Поступ сучасних ідей в управлінні > Кравець Х. Рівні менеджменту

Кравець Х. Рівні менеджменту


22-12-2011, 14:38. Разместил: khrystja_kravec
УДК 338
© Кравець Х., 2011
ЛІБС УБС НБУ

Рівні менеджменту

ПЛАН
1. Поділ управлінської праці та рівні менеджменту
2. Ланки управління
3. Групи менеджерів
4. Управлінська майстерність
5. Структура рівнів управління


1. Поділ управлінської праці та рівні менеджменту
Хоча всі керівники відіграють певні ролі та виконують певні функції, це не означає, що велике число керівників у великій компанії зайняті виконанням однієї і тієї ж роботи. Організації, які великі за своїми обсягами і можуть забезпечити чіткі розмежування в роботі керівників і некерівників, звичайно мають такий великий обсяг управлінської роботи, яка теж повинна бути розподілена. Одна з форм поділу управлінської праці носить горизонтальний характер: розміщення конкретних керівників на чолі окремих підрозділів.
Наприклад, на багатьох підприємствах є начальники фінансового відділу, виробничого відділу і служби маркетингу. Як і у випадку горизонтального поділу праці для виконання виробничих робіт, горизонтально розділена управлінська робота повинна бути скоординована, щоб організація могла домагатися успіху у своїй діяльності.
Деяким керівникам доводиться витрачати час на координування роботи інших керівників, що, у свою чергу, також координують роботу керівників, поки, нарешті, ми не спускаємося до рівня керівника, що координує роботу неуправлінського персоналу - людей, що фізично виробляють продукцію чи послуги.
Такий вертикальний розподіл праці підлеглих створює в результаті рівні менеджменту.
Американський соціолог Толкотт Парсонс (1902— 1979) називає три основних рівні менеджменту:
-технічний;
-управлінський;
-інституційний.
Рівні менеджменту Представники рівнів менеджменту Функції представників рівнів менеджменту
Інституційний рівень Директор, заступники директора; президент, віце-президенти; ректор, проректори та ін. Забезпечують інтереси і потреби власників, здійснюють стратегічне і загальне керівництво, виробляють політику організації
Управлінський рівень Завідувач відділом, декан, начальник цеху, начальник відділу тощо Забезпечують реалізацію політики функціонування організації, розробленої вищим керівництвом, відповідають за доведення деталізованих завдань до підрозділів та їх виконання
Технічний рівень Майстер, начальник виробничої дільниці, завідувач бюро, завідувач кафедри, старший продавець тощо
Відповідають за донесення поставлених завдань до безпосередніх виконавців та ефективність їх виконання
Для того, щоб організація могла досягти своїх цілей, задачі мають бути скоординовані шляхом вертикального поділу праці. Тому, управління є дуже важливою функцією організації. По мірі зростання, для того, щоб організація могла діяти успішно, робота з управління повинна бути чітко відділена (розмежована) від не управлінської роботи, тобто організації мають призначати керівників та визначати круг їх обов’язків і відповідальності. При цьому виникає необхідність відокремлення управління від комерційної або технічної діяльності.


2. Ланки управління
Рівням менеджменту відповідають три групи менеджерів (керівників):
1. керівники низової ланки (операційні управлінці);
2. керівники середньої ланки;
3. керівники вищої ланки.
На закордонних підприємствах розрізняють:
Top management - вища ланка управління(генеральний директор та інші члени правління);
Middle management - середня ланка управління (керівники управлінь і самостійних відділів);
Lover management - нижчі ланки управління(керівники підвідділів та інших аналогічних їм підрозділів)
КЕРІВНИКИ НИЗОВОЇ ЛАНКИ. Молодші начальники, яких також називають керівниками першої (низової) ланки чи операційними керівниками - це організаційний рівень, що знаходиться безпосередньо над робочими й іншими працівниками (не керуючими). МОЛОДШІ НАЧАЛЬНИКИ в основному здійснюють контроль за виконанням виробничих завдань для безупинного забезпечення безпосередньою інформацією про правильність виконання цих завдань. Керівники цієї ланки часто відповідають за безпосереднє використання виділених їм ресурсів, таких як сировина й устаткування. Типовою назвою посади на даному рівні є майстер, майстер зміни, сержант, завідувач відділом, старша медсестра, завідувач кафедрою менеджменту в університеті. Велика частина керівників взагалі - це керівники низової ланки. Більшість людей починають свою управлінську кар´єру в цій якості.
Дослідження показують, що робота керівника низової ланки є напруженою і наповнена різноманітними діями. Вона характеризується частими перервами, переходами від одного завдання до іншого. Завдання самі по собі потенційно короткі: в одному дослідженні виявлено, що час, який затрачує майстер у середньому на виконання одного завдання, дорівнює 48 секундам. Часовий період для реалізації рішень, прийнятих майстром, також короткий. Вони майже завжди реалізуються протягом двох тижнів. Було виявлено, що майстри проводять біля половини свого робочого часу в спілкуванні. Вони багато спілкуються зі своїми підлеглими, трохи менше з іншими майстрами і зовсім мало зі своїм начальством.
Керівники нижчої ланки управління отримують вказівки від своїх безпосередніх керівників середньої ланки управління та несуть відповідальність за доведення поставлених завдань до безпосередніх виконавців та проводять контролювання за їх виконанням, безпосередньо і постійно забезпечують верхні поверхи піраміди управління прямою інформацією про хід процесу КЕРІВНИКИ СЕРЕДНЬОЇ ЛАНКИ. Робота молодших начальників координується і контролюється керівниками середньої ланки. За останні десятиліття середня ланка управління значно виросла і по своїй чисельності, і по своїй значимості. У великій організації може бути стільки керівників середньої ланки, що виникає необхідність у поділі даної групи. І якщо такий поділ відбувається, то виникають два рівні, перший з який називається верхнім рівнем середньої ланки управління, другий - нижчим. Таким чином, утворюються чотири основних рівні управління: вищий, верхній середній, нижчий середній і нижчий. Типовими посадами керівників середньої ланки управління є: завідувач відділом (у бізнесі), декан (в університеті), керуючий збутом в регіоні чи в країні та директор філії. Армійські офіцери від лейтенанта до полковника, священики в сані єпископів вважаються керівниками середньої ланки у своїх організаціях.
Важко зробити узагальнення щодо характеру роботи керівника середньої ланки, тому що вона значно варіює від організації до організації і навіть усередині однієї і тієї ж організації. Деякі організації надають своїм керівникам середньої ланки велику відповідальність, роблячи їхню роботу деякою мірою схожу на роботу керівників вищої ланки. Дослідження роботи 190 керівників у 8 компаніях показало, що керівники середньої ланки були органічною частиною процесу прийняття рішень. Вони визначали проблеми, починали обговорення, рекомендували дії, розробляли новаторські творчі пропозиції.
Керівник середньої ланки часто очолює великий підрозділ чи відділ в організації. Характер його роботи в більшій мірі визначається змістом роботи підрозділу, ніж організації в цілому. Наприклад, діяльність начальника виробництва в промисловій фірмі в основному включає координування й управління роботою керівників низової ланки, аналіз даних про продуктивність праці та взаємодію з інженерами з розробки нової продукції. Керівник відділу із зовнішніх зв´язків на тій же фірмі проводить основну частину свого часу, готуючи папери, за читанням, у розмовах і бесідах, а також на засіданнях різних комітетів.
В основному керівники середньої ланки є буфером між керівниками вищої і низової ланок. Вони готують інформацію для рішень, прийнятих керівниками вищої ланки, і передають ці рішення звичайно після їхньої трансформації у технологічно зручній формі у вигляді специфікацій і конкретних завдань низовим лінійним керівникам. Хоча існують варіації, велика частина спілкування в керівників середньої ланки проходить у формі бесід з іншими керівниками середньої і низової ланок. Одне дослідження з питань роботи керівника середньої ланки на виробничому підприємстві показало, що вони проводять близько 89% часу в усній взаємодії. В іншому дослідженні вказується, що керівник середньої ланки проводить тільки 34% свого часу на самоті, там також підкреслюється, що велика частина часу затрачається цими керівниками на усне спілкування.
Керівники середньої ланки - координують і контролюють роботу керівників нижчої ланки, готують їм завдання і приймають відповідні рішення, відповідають за хід виробничого процесу в підрозділах. Робота керівників цієї ланки спеціалізується за окремими напрямками (функціями), наприклад: плановим, технологічним, інноваційним, виробничим. При цьому вони збирають інформацію від нижчої , фільтрують її, аналізують і готують пропозиції для рішення вищої ланки управління
КЕРІВНИКИ ВИЩОЇ ЛАНКИ. Вищий організаційний рівень - керівництво вищої ланки - найменш чисельний. Навіть у самих великих організаціях керівників вищої ланки - усього кілька людей. Типові посади керівників вищої ланки в бізнесі - це голова Ради, президент, віце-президент корпорації і казначей корпорації. В армії їх можна зіставити з генералами, у середовищі державних діячів - з міністрами, а в університеті - з ректорами.
КЕРІВНИКИ ВИЩОЇ ЛАНКИ відповідають за прийняття найважливіших рішень для організації в цілому чи для основної частини організації. Сильні керівники вищої ланки накладають відбиток своєї особистості на весь вигляд організації. Наприклад, атмосфера, в якій діє федеральний уряд, та й уся країна, звичайно перетерплює значні зміни при новому президенті. Успішно діючі керівники вищої ланки у великих організаціях цінуються дуже високо і їхня праця оплачується дуже добре.
Але великі й труднощі такої посади: людина на цій посаді, як правило, дуже самотня. Після ретельного вивчення діяльності п´яти керівників вищої ланки Мінцберг прийшов до такого висновку:
«Таким чином, роботу по керівництву великою організацією можна назвати вкрай вимотуючою. Кількість роботи, яку доводиться виконувати керівнику протягом дня, - величезна, а темп, з яким вона повинна бути виконана, дуже напружений. І після довгих годин роботи головний керівник (як, утім, й інші керівники), не в змозі піти від свого середовища ні фізично (тому що середовище визнає авторитет і статус його посади), ні у своїх думках, що націлені на безупинний пошук нової інформації.»
Основною причиною напруженого темпу і величезного обсягу роботи є той факт, що робота керівника вищої ланки не має чіткого завершення. На відміну від агента по збуту, що повинен зробити визначену кількість телефонних дзвінків, чи робітника на виробництві, що повинен виконати норму виробітку, на підприємстві в цілому не існує такого моменту, якщо не вважати повної зупинки цього підприємства, коли роботу можна вважати закінченою. Тому і керівник вищої ланки не може бути впевнений, що він (чи вона) успішно завершили свою діяльність. Оскільки організація продовжує діяти і зовнішнє середовище продовжує змінюватися, завжди існує ризик невдачі. Хірург може закінчити операцію і вважати свою задачу виконаною, але керівник вищої ланки завжди почуває, що потрібно робити щось ще, більше, далі. Робочий тиждень тривалістю 60-80 годин для нього не рідкість.
Керівники вищої ланки - це особи, які повністю
відповідають за прийняття важливих рішень для організації і впливають на результат її діяльності, виконують загальне стратегічне керівництво організацією, її функціональними та господарсько - виробничими комплексами. Керівники вищої ланки і є вершиною піраміди

3. Групи менеджерів
Нині в США та в переважній більшості інших англомовних країн виділяють три або чотири групи менеджерів (керівників) у залежності від того рівня, який вони займають, та ієрархії управління: вищий - executives, високий - senior, або upper-middle managers, середній - middle managers і нижчий - entry level managers, або supervisors.
Перша група - це управлінська еліта, куди входять президенти, віце-президенти, голови рад директорів великих корпорацій.
На цьому рівні формуються цілі, політика і напрямки розвитку корпорації. В їх завдання входить організація стратегічного планування, забезпечення стабільного розвитку, високих прибутків, розширення ринків збуту фірм, що входить у корпорацію.
Менеджери високого і середнього рівнів - це керівники відділень, філіалів і окремих служб центрального апарату управління. їх називають по-різному: керуючі, директори, голови, начальники та ін. Вони відповідають за розробку і реалізацію поточних планів, розробляють процедуру реалізації тих рішень, які приймаються вищим керівництвом. Вказані менеджери наділяються правами у використанні ресурсів, прийомі на роботу нових працівників, купівлі та продажу продукції, обладнання.
Менеджери нижчого рівня - це керівники, зайняті оперативним управлінням, - майстри, бригадири та ін., їх завданням є реалізація планів, прийнятих на середньому рівні, здійснення контролю за роботою робітників, усунення збоїв у роботі, простоїв тощо.


4. Управлінська майстерність
Успішність діяльності менеджера залежить від рівня управлінської майстерності (досвіду), якою вони володіють. Ця майстерність може бути згрупована у сім категорій:
1. Концептуальна майстерність - здатність менеджера розуміти узагальнену перспективу організації, уявляти повну картину.
Майстерність ухвалення рішень - вміння обирати найкращий з двох чи більше альтернативних варіантів.
Мистецтво аналітика - талант правильного розподілу робіт та завдань, вибору оптимальної техніки та засобів, діагностика проблем і передбачення розвитку ситуації.
Адміністративна майстерність - спроможність виконувати предписані організаційні обов'язки, ефективно діяти в рамках обмеженого бюджету, координувати інформаційний потік.
Комунікаційне мистецтво - вміння логічно і доступно передавати свої ідеї та погляди іншим як усно, так і письмово
Психологічна майстерність - здатність безконфліктно взаємодіяти з людьми, створювати сприятливий мікроклімат.
Технічна майстерність передбачає особливу компетенцію для виконання завдань


5. Структура рівнів управління
Рівні менеджменту утворюють конструкцію організаційної структури фірми, що зображується у вигляді ієрархічної піраміди управління, де кожна управлінська ланка займає своє чітко визначене місце і виконує передписані функції.
Сучасні потужні концерни характеризуються такою чотириступеневою структурою рівнів управління (між вищою адміністрацією фірми та адміністрацією виробничих підрозділів формується адміністрація виробничих груп, яка здійснює безпосереднє управління діяльністю виробничих відділів:
І – рівень, що визначає загальну політику компанії (Рада директорів);
ІІ – розпорядництво та координація (Президент, Віце-президенти та інші керівники);
ІІІ – органи надання послуг, вироблення рекомендацій (Ради, Комітети, Штабні служби);
ІV – виконавчий рівень (збут, постачання, виробництво, дослідження та розробка).
Отже, основою відокремлення управлінських ланок є визначення кола питань, які повинні вирішуватися на різних рівнях управління. Так, наприклад, при чотириступеневій структурі виший рівень управління визначає загальну політику фірми, другий рівень здійснює розпорядницькі та координаційні функції, на третьому рівні функціональні служби розробляють рекомендації, четвертий рівень - виконавчий.


Список використаних джерел :
1. Єрмошенко М. М. Менедмент: Навчальний посібник. / Єрмошенко М.М., Єрохін С. А., Стороженко О. А. – Київ: Національна академія управління, 2006. – 656 с.
2. Лепейко Т.І. Менеджмент : Навч. посіб. / Т.І. Лепейко, О.М. Миронова. – Х.: Вид. ХНЕУ,2010. – 204с.
3. Бабець Є.К. Основи менеджменту : Навч.посіб./ Бабець Є.К., Максимчук А.Г., Стасюк В.П., Чернов А.П – К.: ВД «Професіонал», 2007. – 496с.
4. Діденко В.М. Менеджмент: Підручник/ В.М. Діденко – Київ: Кондор, 2008. – 584 с.
5. Хміль Ф. І. Основи менеджменту: Підручник / Ф. І. Хміль – Київ: "Академвидав", 2007. – 580 с.
6. Мошек Г.Є. Менеджмент : Навч. посіб. для дистанційного навчання./Мошек Г.Є., Поканєвич Ю.В., Соломко А.С., Семенчук А.В. – К.: Кондор,2009. – 387с.
7. Пилипенко А.А. Менеджмент : Підручник. /Пилипенко А.А., Пилипенко С.М., Отенко І.П. - Х.: «ІНЖЕК»,2005. – 456с.
8. Шатун В.Т. Основи менеджменту : Навч.посіб./В.Т. Шатун. – Миколаїв МДГУ ім. Петра Могили,2006. – 373с.
9. Шегда А.В. Менеджмент:підручник. Шегда А.В. – К.:Знання,2006. – 687с.
10. Афанасьєв М.В. Основи менеджменту : Навч.посіб. для самостійного вивчення дисципліни/ Афанасьєв М.В.,Шемаєва Л.Г., Верлока В.С. за ред. проф. М.В.Афанасьєва – Х.: «ІНЖЕК»,2005. – 484с.
11. Дикань Н.В. Менеджмент: Навчальний посібник /Н.В. Дикань, I.I. Борисенко. – Київ: Знання, 2008. – 389 с.
12. Гірняк О.М. Менеджмент:Підручник для студентів вищих закладів освіти / О.М. Гірняк, П.П. Лазновський – Львів: «Мангнолія 2006», 2008. – 352 с.
13. Кузьмін О. Є. Основи менеджменту: Підручник. / Кузьмін О. Є., Мельник О. Г. – Київ: "Академвидав", 2007. – 464 с.
14. Кожушко Л. Ф. Менеджмент: Навчальний посібник. / Кожушко Л. Ф., Кузнецова Т. О. – Рівне: НУВГП, 2010. – 346 с.
15. Менеджмент: Теорія і практика: Навчальний посібник / [А.А. Мазаракі, Г.Є. Мошек, Л. А. Гомба та ін.] заг. ред. канд. екон. наук., проф.. Мошека Г.Є. – Київ:Атіка , 2007. – 584 с.
16. Скрипко Т.О. Менеджмент: Навч. посіб./ Т.О.Скрипко, О.О.Ланда. – Київ: Центр навч. літ., 2006. – 176 с.
17. Рівні управління. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL http://otherreferats.allbest.ru/management/d00058658.html
18. Рівні управління. Групи менеджерів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL http://www.info-library.com.ua
19. Менеджмент як наука. Функції менеджменту та їх взаємозв'язок. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL http://buklib.net/component/option,com_jbook/task,view/Itemid,36/catid,58/id,80/
20. Організаційний механізм і структура управління. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL http://library.if.ua/book/3/345.html
21. Рівні управління за Т. Парсонсом. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL http://pidruchniki.ws/13761025/menedzhment/oznaki_diyalnosti_menedzhera
22. Парсонс, Толкотт. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL http://ru.wikipedia.org/wiki/Парсонс,_Толкотт

Вернуться назад