Конференції, семінари, круглі столи«Соціально-економічний розвиток і безпека України: стан та перспективи», 19 квітня 2019 р., Львів (до 30 березня 2018 р.)

«Актуальні питання фінансів, економіки, обліку та менеджменту: теорія і практика», 4 грудня 2017 р., Полтава (до 4 грудня 2017 р.)

«Актуальні питання фінансів, економіки, обліку та менеджменту: теорія і практика», 4 грудня 2017 р., Полтава (до 4 грудня 2017 р.)

«Трансформація національної моделі фінансово-кредитних відносин: виклики глобалізації та регіональні аспекти», 23 листопада 2017 р., Ужгород (до 19 листопада 2017 р.)

«Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики», 16-17 листопада 2017 р., Харків (до 1 листопада 2017 р.)

«Економіка, фінанси та управління: теорія та практика», 30 червня 2017 р., Полтава (до 30 червня 2017 р.)

«Державне управління і національна безпека», 26 червня 2017 р., Київ (до 26 червня 2017 р.)

«Менеджмент, фінанси та аудит: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку», 9-10 червня 2017 р., Одеса (до 7 червня 2017 р.)

«Теорія та практика менеджменту безпеки», 18 травня 2017 р., Луцьк (до 15 травня 2017 р.)

«Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та суб'єктів господарювання: сучасний стан та перспективи», 17 травня 2017 р., Полтава (до 17 травня 2017 р.)

«Фінансова безпека в системі забезпечення національних економічних інтересів: проблеми і перспективи», 26-27 травня 2016 р., Полтава (до 30 квітня 2016 р.)

«Глобальний економічний простір: детермінанти розвитку», 29 квітня 2016 р., Миколаїв (до 27 квітня 2016 р.)

«Соціально-економічний розвиток України: загрози та виклики в умовах трансформаційних змін», 29-30 квітня 2016 р., Одеса (до 27 квітня 2016 р.)

«Сучасний стан та пріоритети модернізації фінансово-економічної системи України», 25 листопада 2015 р., Львів (до 6 листопада 2015 р.)

«Модернізація фінансово-кредитної стратегії розвитку регіону та громади: науковий погляд», 29 жовтня 2015 р., Ужгород (до 25 жовтня 2015 р.)

«Проблеми та розвиток економічних систем в умовах глобальної нестабільності», 9-10 жовтня 2015 р., Миколаїв (до 7 жовтня 2015 р.)

«Проблеми економіки підприємств в сучасних умовах», 21-22 травня 2015 р., Київ (до 30 квітня 2015 р.)

«Моделювання та прогнозування соціально-економічних процесів сьогодення», 20-21 березня 2015 р., Одеса (до 18 березня 2015 р.)

«Наукова дискусія: актуальні питання та перспективи розвитку економіки», 20-21 березня 2015 р., Київ (до 18 березня 2015 р.)

«Якісне професійне спілкування як чинник соціально-економічної стабільності суспільства», 2015 р., Львів (термін подання продовжено до 15 березня 2015 р.)

«Актуальні питання економічних наук», 13-14 березня 2015 р., Запоріжжя (до 11 березня 2015 р.)

«Актуальні проблеми сучасної економіки: реалії сьогодення», 6-7 березня 2015 р., Ужгород (до 4 березня 2015 р.)

«Науково-практичне вирішення продовольчої, енергетичної та соціально-економічної проблем розвитку суспільства в умовах фінансово-економічної кризи», 27-28 лютого 2015 р., Ольштин, Польща (до 28 лютого 2015 р.)

«Соціально-економічні та правові основи сучасної держави в контексті глобалізації», 20-21 лютого 2015 р., Київ (до 18 лютого 2015 р.)

«Удосконалення механізмів регулювання міжнародних економічних відносин», 19-20 грудня 2014 р., Київ (до 19 грудня 2014 р.)

«Формування інноваційної економіки: світовий досвід та вітчизняні реалії», 12-13 грудня 2014 р., Херсон (до 10 грудня 2014 р.)

«Проблеми сталого розвитку економіки України в умовах євроінтеграційних процесів», 5-6 грудня 2014 р., Ужгород (до 3 грудня 2014 р.)

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ», 10-12 грудня 2014 р., Кременчук (до 30 листопада 2014 р.)

«Фактори впливу на формування та розвиток фінансової системи України», 28-29 листопада 2014 р., Львів (до 28 листопада 2014 р.)

«Проблеми соціально-економічного розвитку підприємництва», 28 листопада 2014 р., Монреаль (до 27 листопада 2014 р.)

«Нова економічна політика на світовому, державному та регіональному рівнях», 21-22 листопада 2014 р., Одеса (до 21 листопада 2014 р.)

«Інноваційні засади сталого розвитку національного господарства», 21-22 листопада 2014 р., Кам'янець-Подільський (до 19 листопада 2014 р.)

«Особливості формування ефективної інновативно-інвестиційної моделі розвитку підприємства в сучасних умовах господарювання», 20-21 листопада 2014 р., Житомир (до 17 листопада 2014 р.)

«Ефективна економіка та менеджмент: теорія і практика», 14-15 листопада 2014 р., Дніпропетровськ (до 12 листопада 2014 р.)

«Фінансова інфраструктура: формування, проблеми та перспективи розвитку в умовах інноваційної економіки», 7-8 листопада 2014 р., Київ (до 7 листопада 2014 р.)

Науково-практичний журнал«Економічні студії», Випуск 4 листопад 2014, Львів (до 7 листопада 2014 р.)

«Соціально-економічні наслідки та стратегія реформування фінансової системи України», 19 листопада 2014 р., Львів (до 3 листопада 2014 р.)

«Структурні трансформації національних економік в умовах глобалізації», 31 жовтня 2014 р., Миколаїв (до 29 жовтня 2014 р.)

«Сучасні проблеми регіонального розвитку», 27-28 жовтня 2014 р., Пловдів, Болгарія (до 26 жовтня 2014 р.)

«Інноваційні економічні технології для розвитку підприємств, регіонів, країн», 24-25 жовтня 2014 р., Дніпропетровськ (до 24 жовтня 2014 р.)

«Сучасна економіка та пошук ефективних механізмів господарювання», 17-18 жовтня 2014 р., Київ (до 17 жовтня 2014 р.)

«Економічні проблеми сучасності та концепція сталого розвитку держави та регіонів», 17-18 жовтня 2014 р., Одеса (до 17 жовтня 2014 р.)

«Бухгалтерський облік, аналіз і аудит та управління економічними процесамив світовій і національній економіці: історія, сучасність, перспективи», 23 жовтня 2014 р., Кам’янець-Подільський (до 16 жовтня 2014 р.)

«Національні моделі економічних систем: формування, управління, трансформації», 10-11 жовтня 2014 р., Херсон (до 8 жовтня 2014 р.)

«ACCOUNTING AND FINANCE: TOWARDS SCIENCE AND BUSINESS INTEGRATION», 27-28 листопада 2014 р., Каунас (до 15 вересня 2014 р.)

«Інституційні основи функціонування економіки в умовах трансформації», 23 травня 2014 р., Нюрнберг (до 22 травня 2014 р.)

«Сучасні тенденції розвитку менеджменту і бізнес-адміністрування в Україні», 23-24 травня 2014 р., Херсон (до 21 травня 2014 р.)

«Актуальні проблеми економіки та управління сучасної України», 16-17 травня 2014 р., Ужгород (до 14 травня 2014 р.)

«Актуальні напрями розвитку менеджменту, обліку та аудиту», 9-10 травня 2014 р., Київ (до 8 травня 2014 р.)

«Ринкові економічні механізми сталого розвитку: інноваційне та фінансове забезпечення», 9-10 травня 2014 р., Дніпропетровськ (до 7 травня 2014 р.)

«Фінансово-економічна безпека держави в умовах інтеграційних процесів», 25-26 квітня 2014 р., Львів (до 25 квітня 2014 р.)

«Аспекти розвитку фінансово-економічної системи в умовах глобалізаційних процесів», 18-19 квітня 2014 р., Київ (до 18 квітня 2014 р.)

«Перспективи економічного зростання та інноваційного розвитку країн», 18-19 квітня 2014 р., Одеса (до 18 квітня 2014 р.)

«Транснаціоналізація економічних систем: тенденції та перспективи розвитку», 18 квітня 2014 р., Миколаїв (до 16 квітня 2014 р.)

«Проблеми сучасної економіки», 11-12 квітня 2014 р., Донецьк (до 11 квітня 2014 р.)

«Формування та ефективність використання фінансових ресурсів в економічній діяльності», 18-19 квітня 2014 р., Чернігів (до 9 квітня 2014 р.)

«Економічні та соціальні інновації як фактор розвитку економіки», 4-5 квітня 2014 р., Київ (до 4 квітня 2014 р.)

«Сучасний стан розвитку економічних та інноваційно-інвестиційних процесів в країнах СНД», 4-5 квітня 2014 р., Одеса (до 2 квітня 2014 р.)

«Фінансово-економічні напрями розвитку менеджменту, обліку та аудиту», 21-22 березня 2014 р., Одеса (до 21 березня 2014 р.)

«Стратегія реформування фінансової системи України», 21-22 березня 2014 р., Київ (до 21 березня 2014 р.)

«Ефективні механізми та стратегії управління економікою: від рівня підприємств до рівня країн», 21-22 березня 2014 р., Черкаси (до 19 березня 2014 р.)

«Удосконалення механізмів регулювання соціально-економічним розвитком: контекст підприємств, регіонів, країн», 21 березня 2014 р., Чернівці (до 6 березня 2014 р.)

«Актуальні проблеми і перспективи розвитку економіки України», 7-8 березня 2014 р., Ужгород (до 5 березня 2014 р.)

«Теоретичні та прикладні аспекти аналізу фінансових систем», 26-27 березня 2014 р., Львів (до 3 березня 2014 р.)

«Актуальные вопросы экономики и финансов в условиях современных вызовов российского и мирового хозяйства», 25 березня 2014 р., Самара (до 1 березня 2014 р.)

«Проблеми розвитку фінансової системи України в умовах глобалізації», 19-22 березня 2014 р., Сімферополь (до 28 лютого 2014 р.)

«Актуальні проблеми світової і національної економіки в умовах глобалізації», 21-22 лютого 2014 р., Одеса (до 21 лютого 2014 р.)

«Сучасні наукові підходи до стабільного економічного розвитку та економічної безпеки», 21-22 лютого 2014 р., Чернігів (до 21 лютого 2014 р.)

«Соціально-економічні реформи в контексті глобалізації та євроінтеграції», 31 січня 2014 р., Львів (до 31 січня 2014 р.)

«Прогнозування соціально-економічного розвитку національної економіки», 24-25 січня 2014 р., Одеса (до 24 січня 2014 р.)

Журнал "Молодий вчений": Міжнародні науково-практичні конференції

«Економічні підсумки 2013 року: досягнення, тенденції і прогнози», 27-28 грудня 2013 р., Сімферополь (до 27 грудня 2013 р.)

«Теоретико-методологічні і науково-практичні засади інвестиційного, фінансового та облікового забезпечення розвитку економіки», 19-20 грудня 2013 р., Кам’янець-Подільський (до 15 грудня 2013 р.)

«Національні моделі економічних систем: формування, управління, трансформації», 6-7 грудня 2013 р., Херсон (до 5 грудня 2013 р.)

«Реформування економіки в контексті міжнародної співпраці», 29-30 листопада 2013 р., Сімферополь (до 29 листопада 2013 р.)

«Сучасні тенденції в економіці та управлінні: новий погляд», 29-30 листопада 2013 р., Донецьк (до 29 листопада 2013 р.)

«Фінансовий механізм інноваційно-інвестиційного розвитку в сучасних умовах», 28 листопада 2013 р., Чернівці (до 27 листопада 2013 р.)

«Економічні механізми стимулювання соціально-економічного розвитку», 22-23 листопада 2013 р., Ужгород (до 22 листопада 2013 р.)

«Геоекономічні проблеми міжнародних відносин: оцінки, прогнози, сценарії», 15-16 листопада 2013 р., Київ (до 15 листопада 2013 р.)

«Проблеми і тенденції розвитку економіки в умовах глобалізації», 24-25 жовтня 2013 р., Чернівці (до 23 жовтня 2013 р.)

«Вісник Одеського національного університету. Економіка». Том 18 Випуск 3, Одеса (до 18 жовтня 2013 р.)

«Проблеми та перспективи вдосконалення фінансової системи», 10 жовтня 2013 р., Чернівці (до 9 жовтня 2013 р.)

«Потенціал стійкого розвитку та фінансова безпека соціально-економічних систем», 17-18 жовтня 2013 р., Сімферопль-Гурзуф (до 7 жовтня 2013 р.)

«Ефективне управління економікою: теорія і практика», 04-05 жовтня 2013 р., Черкаси (до 3 жовтня 2013 р.)

«Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України», 24-25 жовтня 2013 р., Київ (до 30 вересня 2013 р.)

«Фінансові ринки та інвестиційні процеси», 02-06 жовтня 2013 р., Сімферополь (до 10 вересня 2013 р.)

«Аналіз, моделювання, управління, розвиток економічних систем», 12-21 вересня 2013 р., Севастополь (до 11 червня 2013 р.)

«Підвищення конкурентоспроможності національної економіки: управлінські, соціально-економічні і науково-технологічні аспекти», 23-24 травня 2013 р., Феодосія (до 1 квітня 2013 р.)

«Інформаційні технології та моделювання в економіці», 15-17 травня 2013 р., Одеса (до 1 квітня 2013 р.)

«Актуальні проблеми фінансової системи України», 18-19 квітня 2013 р., Черкаси (до 15 березня 2013 р.)

«Управління соціально-економічним розвитком регіонів та держави», 18-19 квітня 2013 р., Запоріжжя (до 7 березня 2013 р.)

«Фінансово-інвестиційна політика в Україні: стан, проблеми, перспективи», 14-15 березня 2013 р., Львів (до 22 лютого 2013 р.)

«Стратегічні орієнтири розвитку економіки України», 27 лютого 2013 р., Львів (до 22 лютого 2013 р.)
Вимоги до оформлення

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ВИРОБНИЧОЇ СФЕРИ», 21-22 березня 2013 р., Донецьк (до 22 лютого 2013 р.)

Tyumen State University, Institute of Humanities. Deadline: February 15, 2013

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ДЕРЖАВИ, БІЗНЕСУ ТА ОСВІТИ В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ», 14-15 лютого 2013 р., Полтава (до 10 лютого 2013 р.)

«Бізнесова діяльність у сучасному світі: факти, проблеми, перспективи», 21 лютого 2013 р., Львів (до 20 січня 2013 р.)

«Кримський економічний вісник», 18 грудня 2012 р., Сімферополь (до 4 грудня 2012 р.)

«Проблеми та перспективи економіки в сучасному світі», 30 листопада - 1 грудня 2012 р., Київ (до 29 листопада 2012 р.)

«Економіка і управління: досягнення та перспективи», 23-24 листопада 2012 р., Одеса (до 22 листопада 2012 р.)

«Особливості економічних процесів в умовах фінансової нестабільності», 23-24 листопада 2012 р., Львів (до 22 листопада 2012 р.)

«Актуальні питання сучасної економічної науки», 16-17 листопада 2012 р., Дніпропетровськ (до 15 листопада 2012 р.)

«Актуальні проблеми, шляхи та перспективи розвитку економіки України», 9-10 листопада 2012 р., Київ (до 8 листопада 2012 р.)

«Cталий розвиток економіки», грудень 2012 р., Хмельницький (до 1 листопада 2012 р.)

«Глобальні та локальні проблеми економіки: шляхи їх вирішення», 2-3 листопада 2012 р., Київ (до 1 листопада 2012 р.)

«Современная экономика: сценарии и стратегии», 2-3 листопада 2012 р., Сімферополь (до 1 листопада 2012 р.)

«Сталий розвиток підприємств, регіонів, країн», 2-3 листопада 2012 р., Дніпропетровськ (до 1 листопада 2012 р.)

«Актуальні питання сталого розвитку економіки», 5 листопада 2012 р., Дніпропетровськ (до 25 жовтня 2012 р.)

«Сучасна економічна наука: теорія та практика», 26-27 жовтня 2012 р., Одеса (до 25 жовтня 2012 р.)

«Економіка: сучасні проблеми та перспективи розвитку», 26-27 жовтня 2012 р., Львів (до 25 жовтня 2012 р.)

«Теоретичний і практичний аспект розвитку економіки України», 19-20 жовтня 2012 р., Дніпропетровськ (до 18 жовтня 2012 р.)

«Актуальні проблеми забезпечення сталого економічного розвитку», 12-13 жовтня 2012 р., Київ (до 11 жовтня 2012 р.)

«Сучасні аспекти розвитку економіки: проблеми і перспективи», 5-6 жовтня 2012 р., Київ (до 4 жовтня 2012 р.)

«Актуальные вопросы экономики: проблемы, гипотезы, исследования», 5-6 жовтня 2012 р., Сімферополь (до 4 жовтня 2012 р.)

«Економiчний аналiз», травень 2012 р., Тернопіль (до 10 квітня 2012 р.)

«Проблеми управління соціально-економічним розвитком України», 27 квітня 2012 р., Харків (до 31 березня 2012 р.)

«Фінансова безпека в системі забезпечення національних інтересів: проблеми та перспективи», 18-19 квітня 2012 р., Полтава (до 26 березня 2012 р.)

«ФІНАНСИ УКРАЇНИ: ГЛОБАЛЬНІ ТА НАЦІОНАЛЬНІ ІМПЕРАТИВИ РОЗВИТКУ», 30-31 березня 2012 р., Дніпропетровськ (до 12 березня 2012 р.)

«Добробут націй в умовах глобальної нестабільності», 27-28 квітня 2012 р., Одеса (до 10 березня 2012 р.)

«ФІНАНСОВО-КРЕДИТНЕ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ СУСПІЛЬНИХ СИСТЕМ», 23 березня 2012 р., Луцьк (до 1 березня 2012 р.)

«Стратегічне управління фінансами в умовах глобалізації», 2 березня 2012 р., Львів (до 29 лютого 2012 р.)

«Фінансово-інвестиційна політика в Україні: стан, проблеми, перспективи», 15-16 березня 2012 р., Львів (до 20 лютого 2012 р.)

«Проблеми розвитку фінансової системи України в умовах глобалізації», 21-24 березня 2012 р., Сімферополь (до 20 лютого 2012 р.)

«Актуальні проблеми міжнародних економічних відносин», 17 березня 2012 р., Харків (до 17 лютого 2012 р.)

«ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ СТРУКТУРНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ», 5-7 березня 2012 р., Дубаї (до 15 лютого 2012 р.)

«Біржова універсіада 2012» (з 1 лютого 2012 р.)

«Роль вищих навчальних закладів у розвитку та популяризації фондового ринку України», 24 лютого 2012 р., Київ (до 27 січня 2012 р.)

«Охорона здоров’я: державна політика та розвиток ринку медичних та фармацевтичних послуг», 28 грудня 2011 р., Сімферополь (до 20 грудня 2011 р.)

«Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації», 23-24 лютого 2012 р., Тернопіль (до 16 грудня 2011 р.)

«Сучасні національні економічні моделі: проблеми та перспективи розвитку», 22-24 грудня 2011 р., Сімферополь-Ялта (до 15 грудня 2011 р.)

«Стратегії інноваційної економіки України: проблеми, перспективи, теоретико-методологічний аспект», 16-17 грудня 2011 р., Київ (до 13 грудня 2011 р.)

«Економічні виклики сучасності: шляхи розв’язання та новітні перспективи», 9-10 грудня 2011 р., Дніпропетровськ (до 6 грудня 2011 р.)

«Глобальні процеси: економічний та соціологічний виміри», 9-10 грудня 2011 р., Сімферополь-Ялта (до 1 грудня 2011 р.)

«Теорія і практика сучасної економічної науки: проблеми та шляхи вирішення», 7 грудня 2011 р., Тернопіль

«Наукові дослідження: шлях від теоретичного пошуку до практичної реалізації», 29-30 листопада 2011 р., Тернопіль

«Економічна стратегія розвитку України у ХХІ столітті: теоретичні та практичні аспекти досліджень», 2-3 грудня 2011 р., Київ (до 29 листопада 2011 р.)

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ», 17-18 листопада 2011 р., Волинський національний університет імені Лесі Українки (до 13 листопада 2011 р.)

«Теоретико-методологічні і науково-практичні засади інвестиційного, фінансового та облікового забезпечення розвитку економіки», 15-16 листопада 2011 р., Кам’янець-Подільський (до 11 листопада 2011 р.)

«СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ У ГЛОБАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ», 17-19 листопада 2011 р., Сімферополь-Ялта (до 9 листопада 2011 р.)

«Актуальні проблеми сьогодення: науковий підхід до їх вирішення», 30-31 жовтня 2011 р., Тернопіль

«СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА: ПРИНЦИПИ ТА МЕТОДИ РЕАЛІЗАЦІЇ В КОНТЕКСТІ СВІТОВОГО ТА ВІТЧИЗНЯНОГО ДОСВІДУ», 3-5 листопада 2011 р., Сімферополь-Ялта (до 25 жовтня 2011 р.)

«Перспективи розвитку та шляхи вдосконалення фондового ринку», 10-13 листопада 2011 р., Сімферополь (до 25 жовтня 2011 р.)

«Стратегії інноваційного розвитку економіки України: проблеми, перспективи, ефективність», 28-29 жовтня 2011 р., Одеса (до 25 жовтня 2011 р.)

«УПРАВЛІНСЬКІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ», 20-22 жовтня 2011 р., Сімферополь-Ялта (до 15 жовтня 2011 р.)

Архів новин

Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
Июнь 2020 (3)
^