Стратегічні орієнтири » Ринок цінних паперів України 2011 » Кухар В.Б. Стратегія і методи управління інвестиційним портфелем
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
15-01-2012, 18:10

Кухар В.Б. Стратегія і методи управління інвестиційним портфелем

Категорія: Ринок цінних паперів України 2011

УДК 336
© Кухар В.Б., 2011
ЛНУ імені Івана Франка, Екф–44с

Стратегія і методи управління інвестиційним портфелем


Портфельне інвестування складається з наступних етапів

- Вибір і формулювання власної стратегії;

- Визначення інвестиційної політики;

- Комплексний аналіз ринку;

- Формування стартового портфеля;

- Реструктуризація портфеля.

До основних стратегій управління інвестиційним портфелем відносяться:

1. Стратегія постійної вартості. У цьому випадку при управлінні портфелем буде підтримуватися на одному рівні загальна вартість портфеля, що досягається або вилученням отриманого прибутку, або внесенням додаткових коштів у разі збитків,

2. Стратегія постійних пропорцій. При цій стратегії власник портфеля підтримує протягом певного періоду часу однакові співвідношення між окремими складовими портфеля. Структура портфеля, за якою встановлюються пропорції, може бути визначена за великим числом ознак, наприклад рівень ризикованості цінних паперів, види цінних паперів, галузева чи регіональна (у тому числі страновой) приналежність емітентів цінних паперів і т.д. Коли в результаті руху ринкових цін на цінні папери, що входять в портфель, встановлене співвідношення порушується, банк здійснює продаж цінних паперів, частка яких зросла, а на виручені кошти купує цінні папери, частка яких впала.

3. Стратегія плаваючих пропорцій. Більш складна стратегія цінних паперів, що полягає у встановленні різноманітних (але не постійних) співвідношень між бажаними пропорціями портфеля, Наприклад, якщо при виборі такої стратегії інвестор, схильний до ризику, виходить з припущення, що ринок інертний і вже відбулося зміна пропорцій в портфелі відбуватиметься і далі. Іншими словами, якщо частка акцій у портфелі зросла за рахунок їх більш швидкого зростання в порівнянні з облігаціями, то інвестор придбає акції, розраховуючи на продовження їх прискореного росту.

4. Агресивна стратегія. У цьому випадку допускається висока прибутковість вкладень і високий ризик, об'єктом вкладень зазвичай виступають акції, облігації високоприбуткові ненадійних емітентів і інші ризиковані активи.

5. Збалансована (дослідна) стратегія. У цьому випадку підтримується рівномірний розподіл високоризикованих і низькоризикованих активів, тобто у разі виникнення непередбачених складнощів їх реалізації на вторинному ринку здійснюється з мінімальними втратами.

6. Консервативна стратегія передбачає мінімальну ступінь ризику з наданням особливої уваги надійності цінних паперів.

Портфелі цінних паперів, побудовані за принципом диверсифікації, припускають комбінацію з досить великої кількості цінних паперів з різноспрямованою динамікою руху курсової вартості (доходу). Така диверсифікація може носити галузевий або регіональний характер, а також проводитися за різними емітентів. Диверсифікація, покликана знизити інвестиційні ризики при забезпеченні максимальної прибутковості, заснована на розбіжностях та коливаннях доходів і курсової вартості цінних паперів.
Розрізняють два основні способи управління інвестиційними портфелями: активний і пасивний. Активне управління характеризується прогнозуванням розміру можливих доходів від інвестованих коштів, умінням здійснювати це більш точно і оперативно, ніж фінансовий ринок, тобто вміння передбачати і випереджати події. Виходячи з цього вважається, що тримання будь-якого портфеля є тимчасовою справою. При цьому, коли різниця в очікуваних доходах, отримана в результаті або вдалого, або помилкового рішення або через зміну ринкових умов, зникає, складові частини портфеля або весь портфель замінюються іншими.

Інвестори, які застосовують активну тактику, відстежують і набувають найбільш ефективні цінні папери і намагаються максимально швидко позбутися від низькодохідних активів. Подібне управління має міжнародний еквівалент «свопінг», що означає постійний обмін, ротацію цінних паперів через фінансовий ринок. Виділяють такі основні форми активного управління: підбір «чистого» доходу, підміна, сектор-своп, передбачення облікової ставки. Підбір «чистого» доходу являє собою метод, коли, наприклад, продається облігація з більш низьким доходом, а купується - з більш високим. Підміна полягає в тому, що обмінюються дві схожі, але аж ніяк не ідентичні цінні папери, що мають однакову дохідність, але різний період обігу (облігації). При використанні сектора-своп здійснюється переміщення облігацій з різних секторів економіки, з різним терміном дії, доходом і т.п. Передбачення облікової ставки полягає в прагненні подовжити термін дії портфеля, коли ставки знижуються, і скоротити термін дії, коли ставки ростуть. При цьому в міру зростання терміну дії портфеля його ціна більшою мірою схильна до змін облікових ставок.

Пасивне управління інвестиційним портфелем виходить з припущення, що фондовий ринок досить ефективний при виборі цінних паперів або обліку часу. При даній тактиці створюються добре диверсифіковані портфелі з заздалегідь визначеним рівнем ризику і тривалим утримуванням портфелів в незмінному стані. До їх достоїнств можна віднести низький оборот, мінімальні рівні накладних витрат та інвестиційного ризику. Орієнтиром при пасивному управлінні є індексний фонд, який виступає у формі портфеля, створеного для дзеркального відображення руху обраного індексу, що характеризує стан усього ринку цінних паперів.

Реструктуризація портфеля проводиться відповідно до рекомендацій обраної моделі, а також з урахуванням реальної кон'юнктури ринку та обмеження. Крім того, на цьому етапі в разі необхідності може проводитися коригування моделі портфеля на підставі змін, що відбулися на ринку і з урахуванням поточної ефективності управління портфелем.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
Июнь 2020 (3)
^