Стратегічні орієнтири » Фінанси підприємств 2012 » Савчук Т.І. Вплив податкової політики на платоспроможність підприємства
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
4-04-2012, 17:24

Савчук Т.І. Вплив податкової політики на платоспроможність підприємства

Категорія: Фінанси підприємств 2012

Савчук Тетяна,
студентка спеціальності «Фінанси»
Львівський національний університет імені Івана Франка

Вплив податкової політики на платоспроможність підприємства

Платоспроможність характеризує здатність підприємства своєчасно й у повній мірі виконати свої платіжні зобов'язання, які випливають із кредитних та інших операцій грошового характеру, що мають певні терміни сплати [3].
Податкова політика підприємства відіграє важливу роль серед усіх факторів впливу на платоспроможність підприємства, оскільки ефективна податкова політика підприємства здатна суттєво сприяти удосконаленню методів господарювання, підвищенню рентабельності виробництва, зміцненню комерційного розрахунку як основи стійкого фінансового стану і стабільної роботи підприємства та виконання ним зобов'язань перед бюджетом, банком, контрагентами [1].
В умовах високих податкових ставок неправильний або недостатній облік податкового фактора може призвести до досить несприятливих наслідків або навіть викликати банкрутство підприємства. З іншого боку, правильне використання передбачених податковим законодавством пільг і знижок може забезпечити не тільки збереженість і отримані фінансові нагромадження, але і можливості фінансування розширення діяльності, нових інвестицій за рахунок економії на податках або навіть за рахунок повернення податкових платежів.
Реалізація податкової політики може здійснюватись за наступними формами: розрахунок поточних податкових платежів, бюджетування податків, податкове планування тощо[5].
Розрахунок поточних податкових платежів – це система заходів, спрямована на обчислення фактичної суми податкових платежів, що підлягають сплаті підприємством у поточному звітному періоді. Він є обов’язковою формою реалізації податкової політики підприємства, без якої неможливо подальше функціонування підприємства, тому що несплата поточних податкових платежів призводить до ліквідації підприємства [4].
Бюджетування податків можна охарактеризувати як систему заходів, спрямовану на визначення планової суми податкових платежів, яку має сплатити підприємство у майбутніх періодах. Бюджетування податків є складовою системи бюджетування й передбачає складання податкового плану на майбутній період на основі показників оперативних і фінансових бюджетів підприємства. Відмінність розрахунку поточних податкових платежів і бюджетування податків як форм реалізації податкової політики проявляється в тому, що перша з них спрямована на визначення фактичної суми податкових платежів за поточний період, а друга – на визначення прогнозної суми на майбутні періоди. При цьому бюджетування податків ґрунтується на використанні показників бюджетів підприємства, а розрахунок поточних податкових платежів – ні [4].
Податкове планування визначається як система заходів підприємства, спрямовану на максимальне використання можливостей чинного законодавства з метою законної оптимізації податкових платежів. Податкове планування є найвищою формою реалізації податкової політики підприємства, оскільки процес його здійснення передбачає використання спеціальних методів, які дають змогу оптимізувати податкові платежі законними способами. Податкове планування, так само як і бюджетування податків, ґрунтується на використанні показників бюджетів підприємства, однак ці форми реалізації податкової політики розрізняються спрямованістю. Метою податкового планування виступає процес оптимізації податкових платежів суб’єкта господарювання, метою бюджетування податків – процес планового розрахунку податкових платежів, який не передбачає їх оптимізацію. Між тим бюджетування податків може використовуватися разом із податковим плануванням щодо платежів, які з об’єктивних причин оптимізувати неможливо або недоцільно [4].
Ефективна податкова політика підприємства повинна враховувати особливості його діяльності та динаміку розвитку.
При формуванні податкової політики потрібно врахувати, яким чином кожен податковий платіж впливає на показники фінансово-господарської діяльності підприємства, а саме на обсяги реалізації, собівартість продукції, прибуток, платоспроможність, фінансову стійкість, іммобілізацію оборотних коштів підприємства тощо [2].
Податкова політика підприємства має базуватися на нормах податкового законодавства і є сукупністю положень податкового обліку, які підприємство визначає самостійно, а також складовою податкового менеджменту, який підприємству доцільно організовувати з метою правильного обчислення податків та оптимізації оподаткування зокрема.
Ефективність податкової політики досягається дотриманням наступних принципів:
1. Суворе дотримання діючого законодавства по оподаткуванню.
2. Доцільність застосування на підприємствах малого бізнесу спрощених систем оподаткування.
3. Управління виробничим процесом у залежності від зміни діючої системи оподаткування.
4. Вплив на елементи бази оподаткування в залежності від групи податків, зборів та платежів.
Тож розроблення і використання податкової політики підприємства є необхідною умовою для ефективного його функціонування, внаслідок чого відбувається мінімізація податкових платежів та збільшення фінансових ресурсів для пришвидшення темпів розвитку господарської діяльності підприємства та забезпечення його фінансової стабільності.

Список опрацьованих джерел:
1. Білик М.Д. Сутність і оцінка фінансового стану підприємств // Фінанси України. – 2005. – № 1. – С. 117-129;
2. Богославець Т.І. Аналіз податкового навантаження та його вплив на кінцеві результати діяльності суб’єкта господарювання [Електронний ресурс]: Збірник наукових праць НТУ. – 2009. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua.
3. Журавльова Ю. Ю. Сутність платоспроможності підприємства // Фінанси України. – 2007. – №1 – С. 116-120;
4. Іванов Ю.Б. Податковий менеджмент / Іванов Ю.Б., Крисоватий А.І., Кізима А.Я., Карпова В.В. Податковий менеджмент: Навчальний посібник. – К.: Знання, 2008. – №1 – 525 с.;
5. Карпова В.В. Формування системи податкового планування на підприємстві [Електронний ресурс] / Карпова В.В. Формування системи податкового планування на підприємстві: Дис. к. е. н. – Х., 2005 – 260 с. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
Июнь 2020 (3)
^